De heersers van de schepping – dat zijn wij toch?

15

sep

Alina van Rijn

De mens. Degene die bovenaan de voedselketen staat. Degene die de natuur laat buigen, kraken naar zijn wil. We trekken de aarde letterlijk helemaal leeg. We kappen, slopen en bouwen erop los. Aan de kant! Maak plaats voor de mens! Want wij zijn toch de kroon op de schepping? Geschapen naar Gods evenbeeld? Heerser over al wat op de aarde leeft? Dat heeft God toch immers Zelf gezegd? Hoe zit dit?

Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen.
– Genesis 1: 26 (HSV)

Heersen

God is de eigenaar van de schepping. Dat staat voorop. Dat voert de boventoon. Hij heeft de aarde en alles wat daarop leeft gemaakt. Hij maakte de zon, de maan en de sterren. En Hij schiep de hoogste berg en die diepste zeeën. Niet wij. Wij zijn ook Gods schepping. Met zorg bedacht en gemaakt. Net als al het andere wat God heeft geschapen. Maar wij kregen er een bijzondere taak bij. Wij mogen heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. (Genesis 1:26)

Heersen. In Genesis 1:28 staat zelfs het woord ‘onderwerpen’. Het hier gebruikte werkwoord voor ‘heersen’ komt ook terug in het boek Koningen wanneer er gesproken wordt over het onderwerpen van vorsten en koninkrijken. Maar hoe verhoudt dit werkwoord voor heersen zich dan tot de schepping? Wordt hiermee het exploiteren en uitbuiten van de aarde bedoeld? De gevolgen hiervan zien we vandaag de dag maar al te duidelijk. Dit staat wel lijnrecht tegenover de manier waarop er verder in de Bijbel gesproken wordt over het bezitten van macht. Neem bijvoorbeeld Psalm 72. In deze psalm wordt het woord ‘heersen’ ook gebruikt. Een vorm van heersen waarin beheren en zorgdragen centraal staan in de heerschappij van een koning.  Zouden we zo ook niet over de schepping moeten heersen? Door de schepping met zorg te bewaken? Door verantwoord ons gezag uit te oefenen?

De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.
– Genesis 2:15

Met zorg bewerken en onderhouden

De mens, gemaakt naar het evenbeeld van zijn schepper met als gegeven taak om de aarde, heersend met zorg, te bewerken en te onderhouden. God vertrouwde de mens deze taak toe. De taak om zorg te dragen voor zijn prachtige schepping. De schepping die Hij met zoveel zorg heeft geschapen. Die prachtige schepping waarin alles zo wonderlijk mooi op zijn plek valt. Al die miljoenen planten en dieren waar we van mogen genieten. Die adembenemende zonsondergang. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Hier dienen we toch met zorg mee om te gaan? Maar de realiteit is dat de schepping zucht onder onze heerschappij. Het zorgdragen voor de schepping gaat ons tot nu toe niet bepaald goed af.

Om eerlijk te zijn word ik er een beetje verdrietig van. Sterker nog, ik schaam me een beetje. Want hoe vervul ik mijn taak als beheerder van de aarde? Hoeveel vlees eet ik? Dat ik te beroerd om even dat papiertje van de straat te pakken en in de vuilnisbak te gooien? Gods schepping is het zo waard om zorg voor te dragen!

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw

De schepping steunt en kreunt. De aarde slaakt een zucht van verlangen. Verlangen naar die dag dat ook zij weer zal worden hersteld. Maar tot die tijd, zullen we met zorg onze taak oppakken om hoeders van de schepping te zijn?

Barensweeën

Nu heel de schepping (bergen, landen, zeeën),

Nog ademhaalt en angstig hapt naar lucht,

Is zij de vrouw, die hoopvol steunt en zucht,

Verlossing afwacht: pijn van barensweeën.

Zij weet: ik ben een tijdelijke moeder,

De Zoon zal altijd blijven, Heer en Hoeder.

– Kleine vergezichten (Rikkert Zuiderveld)

Aan de slag!

Hoe heers jij over de schepping? Doe je dit met zorg en liefde voor Gods prachtige schepping?

Ik wil je vandaag uitdagen om eens heel bewust met die liefde je taak als hoeder op je te nemen.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap