Jezus kiest te sterven, zodat jij mag leven

27

sep

Linda Aalbers

Jezus is gevangengenomen. Het is de Joodse leiders eindelijk gelukt om Hem te arresteren. Hij wordt nu voorgeleid aan de hogepriester in het Sanhedrin. Die zal over Hem moeten oordelen, zodat Hij de doodstraf kan krijgen. Maar, als Jezus zonder zonde is, waar moeten ze Hem dan van beschuldigen? Ze krijgen het niet voor elkaar om een geldige getuigenverklaring te vinden en zullen Hem weer vrij moeten laten. Maar Jezus kiest anders.

Het volledige bijbelgedeelte voor vandaag is Markus 14:53-72.

Waar kunnen we Jezus van beschuldigen?

En de overpriesters en heel de Raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om Hem te kunnen doden, maar vonden die niet.
– Markus 14:55 (HSV)

Ze verzinnen van alles. De één na de ander noemt beschuldigingen op tegen Jezus, maar geen van deze uitspraken kan worden bevestigd door een ander. De hogepriester zal geen onschuldige man veroordelen. Hij heeft daar gegrond bewijs voor nodig. Het zal een lawaaiige en op den duur misschien wel een paniekerige bedoeling zijn geweest in het paleis. Ze willen Hem zo graag dood en weg hebben. En nu lijkt het niet te lukken. Komt Jezus hiermee weg? 

Jezus kiest de weg van Zijn Vader

Zo fanatiek en fel als de schuldeisers zijn, zo rustig is Jezus. Hij verdedigt zich niet. Hij hoort alle leugens die over Hem worden verteld. En Hij voelt de haat en weet van al het ongeloof en de donkere machten om Hem heen. Maar Hij zegt niets. Hij krijgt de kans van de hogepriester om iets te zeggen, maar Hij kiest ervoor om te zwijgen. Jesaja profeteerde hier al over:

Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.
– Jesaja 53:7 (HSV)

Jezus wíst wat de wil van Zijn Vader was: Hij moest veroordeeld worden, in onze plaats. Zodat Hij zou sterven, in onze plaats. Ongetwijfeld heeft Jezus geweten dat het een lijdensweg zou worden. Met veel pijn, tot het ondraaglijke toe. Maar Hij kiest heel bewust voor deze weg. Eerst door te zwijgen. Daarna door in vers 61 openlijk te bevestigen dat Hij inderdaad de Christus, de Zoon van de Gezegende is. Hij zegt: ‘Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel.’ (Markus 14:62, HSV)

Hoor je ook JAHWEH in dit antwoord? Hij is het! Door deze woorden uit te spreken, zal Hij schuldig worden bevonden. Want het Sanhedrin vindt het regelrechte godslastering dat Jezus zegt dat Hij Gods Zoon is. Jezus kiest op dit moment heel bewust voor jou en mij. Jezus vertrouwt Gods plan volkomen. Ook al weet Hij dat dit een lijdensweg voor Hem persoonlijk zal worden. Wat een liefde!

Jezus kiest voor Petrus

Terwijl Jezus binnen wordt veroordeeld, is Petrus buiten, in de tuin van het paleis. Hij heeft geen idee wat er binnen gebeurt en wacht vol spanning af wat het vonnis zal zijn. Petrus was Jezus’ discipel, volgeling en vriend. En ineens lijkt het allemaal voorbij te zijn. Alle andere discipelen zijn gevlucht. En wat zal er nu met Jezus gaan gebeuren?

Er wordt Petrus gevraagd of hij bij Jezus hoort. En hij ontkent dit. Hij vervloekt zichzelf en zweert zelfs dat Hij niet bij Jezus hoort. 

En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren: Ik ken deze Mens niet over Wie u spreekt.
– Markus 14:68 (HSV)

Petrus liegt. En in de nacht dat de haan voor de tweede keer kraait en Petrus Jezus drie keer heeft verloochend, kiest Jezus ervoor om Petrus en mensen zoals hij te redden. Hij weet dat wij verkeerde keuzes maken en slechte dingen doen. Daardoor zijn we verloren. Jezus’ offer is de enige mogelijkheid om ons het leven te geven! Zijn liefde voor ons is niet afhankelijk van ónze keuzes. Nee, gelukkig niet. Jezus kiest ervoor ons lief te hebben. Hij kiest voor jou! 

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
– Romeinen 5:8 (HSV)

Omdat Hij jou het leven wil geven, heeft Hij gekozen om te sterven. Hij houdt onvoorwaardelijk van je. Kies ervoor om dit te geloven, dat geeft je veel vreugde en vrede!

Aan de slag!

Luister het lied ‘Zie hoe Jezus lijdt voor mij’ van Sela.

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Heb je een overdenking gemist? Je leest hem terug in het overzicht van de Themamaand: Markus.

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Ik ben zo dankbaar
  Jezus, Hij kwam om ons leven te geven,
  daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
  Hij gaf aan mij het eeuwige leven
  door te sterven aan het kruis.

  Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn wonden.
  Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij.
  Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde,
  prijs de Heer, nu ben ik vrij.

  Ik ben zo dankbaar Heer
  voor wat U heeft gedaan.
  En heel mijn hart aanbidt
  uw heil’ge naam.
  En Heer, ik houd van U,
  want U hield eerst van mij.
  Uw liefde tilt mij op
  en maakt mij vrij

  Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonden.
  Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood.
  Nu houdt de dood mij niet langer gebonden,
  ook al was mijn zonde groot.

  Want Hij is niet lang in het graf gebleven.
  De dood kon onmoog’lijk Gods liefde verslaan.
  Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven.
  Heel de schepping roept zijn naam.

  Ik ben zo dankbaar Heer
  voor wat U heeft gedaan.
  En heel mijn hart aanbidt
  uw heil’ge naam.
  En Heer, ik houd van U,
  want U hield eerst van mij.
  Uw liefde tilt mij op
  en maakt mij vrij

  Dankjewel Linda, prachtige blog, wat een liefde van Jezus voor ons! Prijs de Heer! Ik moest denken aan bovenstaand lied!

 2. Linda Aalbers schreef:

  Dank je wel Renee voor dit mooie lied! Ik kende hem niet, maar past hier inderdaad zo mooi bij!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap