Jezus is de Goede Herder – Naar wie luister jij? Deel 2

17

mrt

Irene Poot

Gisteren zijn we tot de conclusie gekomen dat, van alle het vee, je het beste een schaap kan zijn. Een andere conclusie was natuurlijk dat Jezus jouw goede herder wil zijn en dat je bij zijn kudde mag horen. Dat is natuurlijk allemaal heel leuk en aardig, maar er zijn in deze wereld ook zoveel andere leuke dingen om mee bezig te zijn. Wat nou als je het helemaal niet leuk vindt waar die zogeheten goede herder je heen leidt?! Wat nou als andere kuddes paardenbloemen mogen eten en jij graast alleen maar gras?!

“En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen. (…) De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert.”  – Johannes 10: 4-5, 10-13 (HSV)

Herders in Jezus’ tijd

In Jezus’ tijd was het gebruikelijk dat meerdere kuddes en meerdere herders samenkwamen ’s avonds en in dezelfde schaapskooi verbleven. Zo’n schaapskooi was in feite gewoon een grote cirkel van stenen muren zonder dak. Alle schapen liepen daar door elkaar en sliepen dus gemengd. Als ze de volgende ochtend weer op stap gingen met hun herder, was het belangrijk dat je de juiste schapen weer meenam. Stel dat de eigenaar van de schapen komt en je moet hem vertellen dat er een andere herder op stap is met hun schaap!

Daarom was het ook zo belangrijk dat de schapen de stem van hun herder kenden, zodat ze in de ochtend weer met de juiste man opstap zouden gaan. Het enige wat de herder dan moest doen, was gewoon zijn schapen roepen en ze zouden hem volgen. Als een schaap toch met de verkeerde herder zou mee gaan, is de kans groot dat hij verdwaalt of wordt vergeten, aangezien deze herder geen rekening met het schaap houdt. Het dier hoort immers niet bij de kudde, dus hij wordt ook niet meegeteld. Daarom zegt Jezus ook in dit Bijbelgedeelte dat de schapen de stem van een vreemde niet zullen herkennen en al helemaal niet zullen volgen.

De Goede Herder en anderen

In dit gedeelte omschrijft Jezus wat er gebeurt als de schapen in aanraking komen met de verkeerde mensen, zoals een dief of een huurling. Een goede herder kent zijn schapen, hij is bereid zijn leven te geven voor de schapen en hij zorgt voor een leven van overvloed. Een dief daarentegen doet niks van dit alles en is alleen maar uit op stelen en moorden. Daarnaast heb je de huurling. Dit is iemand die tijdelijk op de schapen moet passen en niet dag in dag uit op pad is met de kudde. Een huurling zal nooit van zijn schapen gaan houden, zoals de goede herder zou doen. Daarom zegt Jezus ook dat de huurling zich niet om de schapen bekommert en bij welk gevaar dan ook de schapen in de steek laat.

Naar wie luister jij?

Jezus zegt dat zijn kudde gelukkig niet naar vreemden luistert en dus niet bedrogen wordt door dieven of huurlingen. Toch zal dat in het echt soms lastig zijn om niet te luisteren naar andere herders, dieven of huurlingen. Deze wereld heeft zoveel te bieden en heel veel dingen zijn mogelijk ook veel interessanter dan achter een goede herder aanlopen. Soms kan het heel aanlokkelijk zijn om naar andere stemmen te luisteren en daar achteraan te gaan.

Hoe zou dit er praktisch uit zien dan? Wat zijn de andere herders, dieven en huurlingen in ons leven? Dit kan van alles zijn. Misschien zoek je je toevlucht bij andere dingen dan bij God als het even niet goed gaat. Dingen zoals eten, seks, winkelen, negatieve gedachten of anderen naar beneden halen. Of verdiep je je heel erg in dingen die een negatief effect op je hebben, zoals paranormale dingen. Wat het ook is, het gaat uiteindelijk alleen maar ten koste van jezelf. Een andere herder zal jou alleen maar vergeten, een dief zal jou verloren laten gaan en een huurling zal jou niet beschermen.

Alleen de Goede Herder heeft het beste met je voor en kent jou en beschermt jou. Alleen Jezus volgen, ook al is het soms moeilijk of misschien ook minder leuk, zal uiteindelijk het beste voor jou zijn.

Aan de slag!

Hoe gaat dat bij jou? Heb je de afgelopen tijd geluisterd naar andere stemmen dan die van de goede herder? Maar zou je graag wel achter de goede herder aan willen? Bid dan met me mee:

Lieve Jezus, Wat fijn dat U mijn goede herder wil zijn. Het spijt me als ik U soms niet volg en me laat verleiden door andere dingen of mensen. Wilt U mij helpen om toch U te volgen? Wilt U mij kracht geven om verleidingen te weerstaan en wilt U mij beschermen daar tegen? Dat ik vol vertrouwen en geloof U mag volgen en mag gaan waar U mij leidt. In Jezus’ naam, Amen.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap