De dienende karakters van Marta en Maria

18

mrt

Iona van den Dries

Maria koos het goede en Marta dus niet, misschien dat je het verhaal van Marta en Maria zo kent. En inderdaad, Jezus zegt niet voor niets dat Maria het goede gekozen heeft. Tegelijk gaat hier wel iets aan vooraf en komen de zussen samen ook nog op andere momenten voor in de Bijbel. Het zal je misschien verbazen wat er dan gebeurt. Lees mee wat we kunnen leren van en over Marta en Maria.

Waarom moet ik alles alleen doen?

Op zich is dit niet zo’n vreemde vraag van Marta. Nadat Jezus aankomt bij Marta en Maria, is het Marta die Hem en zijn leerlingen gastvrij ontvangt (Lucas 10:38 NBV). Maria gaat aan Jezus’ voeten zitten om naar Hem te luisteren (10:39). Terwijl Maria luistert, wordt Marta helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten en ze stelt de volgende vraag:

‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’

– Lucas 10:40 (NBV)

In plaats van Maria te vragen om te komen helpen, richt Marta zich direct tot Jezus en vraagt Hem om iets aan de situatie te doen. Misschien dat ze zelf ook niet precies wist wat ze moest doen: haar zus weghalen bij hun gasten of haar laten zitten en alles zelf doen? Jezus doet niet wat Marta vraagt en in plaats daarvan plaatst Hij haar eigen woorden en daden in perspectief:

De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

– Lucas 10:41 (NBV)

Marta was zo bezig met het zorgen voor haar gasten en zo gefrustreerd over Maria, dat ze over het hoofd zag waarom Maria daar zou zitten. Jezus zegt ook niet dat het Hem niet kan schelen: het kan Hem juist zoveel schelen dat Hij haar uitlegt hoe de situatie echt in elkaar zit, zodat Maria kan blijven zitten en Marta misschien ook wel inziet hoe belangrijk dit is. Niet lang na dit verhaal komt de kruisiging van Jezus, wat extra benadrukt hoe weinig tijd Hij eigenlijk nog had om zo tot zijn vrienden en leerlingen te spreken.

Geloofszekerheid

Als Lazarus, een goede vriend van Jezus en de broer van Marta en Maria, ziek is, sturen de zussen een boodschapper naar Jezus. Ondanks dat Hij veel van hen hield (Johannes 11:5 NBV), bleef Hij toch nog twee dagen weg, want er was een groter plan voor Lazarus’ genezing (11:4 en 11:15). En inderdaad, velen komen tot geloof als Lazarus wordt opgewekt uit de dood (11:45). Als Jezus nog onderweg is en Marta hoort hiervan, gaatze hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef (11:20):

Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’

– Johannes 11:21-22 (NBV)

Marta laat hier eigenlijk iets heel bijzonders zien. Terwijl haar zuster thuisblijft en rouwt samen met haar gasten, onderneemt Marta actie en gaat ze naar Jezus toe. Als ze Hem ziet, zegt ze wat haar zus Maria later ook tegen Jezus zegt (11:32), dat Lazarus nog zou leven als Jezus eerder was langsgekomen. Tegelijk stelt ze daar iets groters tegenover: haar vertrouwen in Jezus en dat God Hem zal geven waar Hij om vraagt. Jezus vertelt dat Lazarus zal opstaan uit de dood en Marta gelooft dat Jezus de Messias is. Als we dit vergelijken met Maria’s reactie, laat Marta een bijzonder geloof zien ondanks haar verdriet en teleurstelling. Ook als alles verloren lijkt, als Maria en anderen weeklagen, gelooft ze dat Jezus verschil kan maken, omdat Hij de Messias is.

Samen dienen

Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt (Johannes 12:1 NBV). Dit is heel kort voor Pesach en daarmee voor Jezus’ dood en opstanding. Hij gaat naar zijn vrienden toe. Ook hier zijn beide zussen aanwezig:

Daar hield men ter ere van hem [Jezus] een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis.

– Johannes 12:2-3 (NBV)

Deze situatie laat iets bijzonders zien. Op deze feestelijke gelegenheid bedient Marta, iets dat ze eerder ook deed, maar nu staat er niets vermeld over verwijten naar Maria. Als Maria Jezus’ voeten zalft, is het Judas Iskariot die iets heeft aan te merken op haar gedrag. Jezus neemt het wederom op voor Maria en wijst de aanwezigen op het feit dat Hij er niet altijd zal zijn (12:7). Waar Marta dient door voor haar gasten te zorgen, dient Maria door Jezus’ voeten te zalven. Wat ik zou mooi vindt aan dit verhaal van Marta en Maria, is dat beide vrouwen het goede gekozen lijken te hebben. Door de verhalen heen lezen we over Maria’s aandacht voor Jezus’ woorden en Marta’s geloofszekerheid. In dit laatste verhaal komt naar voren dat Maria, net als Marta, lijkt te geloven dat Jezus de Messias is. Vanuit die blik kunnen we lezen dat de zussen beide in dat geloof Jezus dienen. Beide vrouwen dienen hun Heer op hun eigen manier.

Aan de slag!

Zie jij jezelf meer als een Marta of Maria of juist iets van allebei? (hint: dat kan heel goed!) Hoe ga je liefdevol om met mensen die dingen anders zien of doen dan jij? En hoe kun jij God dienen?

Deel deze overdenking

 1. Mooi en zeker mee eens dat zowel Marta als Maria het goed deden.
  Maar onze Here Jezus, zei dat Maria het BESTE deel koos Daarbij laat Maria een profetisch beeld zien hoe onze Here Jezus de kerk ziet.
  In Jesaja 66 het laatste boek van Jesaja, en het boek/Schrift wat Jezus graag las, ik begrijp wel waarom, Hij heeft het zelf laten opschrijven door de profeet Jesaja.
  Vers 1 zegt dat de hemel Zijn Troon is en de aarde Zijn voetenbank. Er stond dus in Jesaja, dat Jezus al Koning was,, en dat Hij troont in de hemel en later dus nadat Zijn werk
  op aarde, waar de Vader, Zijn eniggeboren Zoon zond en Hij dus voor onze zonden stierf, maar op de derde dag opgewekt werd door de Vader….zo volbracht Jezus VOLMAAKT waartoe Hij gezonden werd. Jezus keerde weer terug naar de Vader, om plaats te nemen op de troon aan de rechterhand van de Vader, om weer als de Eeuwige, Hogepriestee en de Koning der koningen vanuit de hemel regeert mét de aarde als voetenbank. Wat Maria deed, zoals onze Koning Jezus, zei, was dat zij het BESTE DEEL koos, aan Zijn voeten(bank). Jezus legde dus uit dat Maria het beste deel koos, door aan Zijn voeten(bank) te zijn om te horen van De Koning Zelf, wat Zijn plannen voor haar waren. Maria koos ervoor, dat zij EERST aan Zijn voeten(bank) moest zitten en daarna pas datgene kunnen doen. Vaak zien we dat we zo bezig zijn, en idd zoals Martha reageerde op het zitten van Maria aan Jezus voeten.
  Er komt een moment dat we allemaal voor onze Koning staan, maar dat Hij zegt ” Ik ken jou niet”, en ons antwoord zou dan kunnen zijn, maar ik heb geprofeteerd, voor mensen gebeden, mij.n tienden gegeven etc. En toch zegt Koning Jezus, IK KEN JOU NIET!
  Datgene waarin wij wandelen/handelen vind Zijn oorsprong ALTIJD EERST IN/BIJ HEM.
  Nogmaals, het verhaal over Maria en Martha
  Nogmaals het verhaal, leert ons een andere les die onze Koning Jezus ons wilt leren:
  Doordat Martha op Maria lette en reageerde naar onze Here Jezus,, kun je opmaken dat ze eigenlijk datgene wat zij aan t doen was, niet van harte was, waarschijnlijk omdat zij het moest of dat mensen het van haar verwachten.
  De vraag is dus dienen wij van harte onze Here Jezus, of dienen wij het omdat we het moeten/ wat mensen van ons verwachten. Alles wat we mogen doen, mogen we doen met een houding als zijnde wij het voor HEM doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap