Jezus is de goede Herder, Jezus Hij is overal

13

mei

Nathanja

Mocht je met het geloof zijn opgegroeid, dan zal deze titel je bekend voorkomen. Het zijn de woorden van een bekend kinderliedje die hun oorsprong hebben in Johannes 10. Deze uitspraak van Jezus is onderdeel van de zeven ‘Ik ben’ uitspraken in dit Bijbelboek, en vandaag zoomen we in op Jezus de Goede Herder!

Johannes 9 en 10

Johannes 10 staat in verband met het vorige hoofdstuk, waarin Jezus de Joodse leiders adresseert. Zij worden als het ware neergezet als de ‘slechte’ leiders, waarna Jezus even later kenbaar maakt dat Hij een goede leider is, een goede Herder. In de eerste verzen van het hoofdstuk lezen we dat degene die om de deur heen de schaapskooi binnen proberen te gaan, dieven en rovers zij. Dit heeft betrekking op diezelfde Joodse leiders, die uit zijn op het vergroten van hun eigen kennis en macht. Een beetje context: een herder laat zijn schapen achter in de schaapskooi en vertrouwt ze gedurende de nacht toe aan een deurwachter. Alleen de echte herder zal de deurwachter toelaten in de ochtend, want hij is de rechtmatige eigenaar! 

Geen harde stok, maar een liefdevolle stem

Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, om dat ze zijn stem kennen. 
– Johannes 10:3-4 (HSV)

Terwijl ik zat te mediteren op deze verzen, sprong er voor mij uit hoe er staat dat ‘de herder voor hen uit gaat’. Een herder loopt niet achter zijn schapen, hij jaagt ze niet op met een stok terwijl hij roept waar ze heen moeten; hij gaat hen voor. Jezus gaat jou voor. Voor mij is dit een beeld van rust. Je kunt je soms zo opgejaagd voelen in het leven, alsof je gepusht wordt om keuzes te maken waar je je nog helemaal niet klaar voor voelt. Ik bid dat dit beeld van de herder die voor je uitgaat en wie jij simpelweg mag volgen, dan meer realiteit mag worden voor je. Hij jaagt je niet op met een stok, Hij leidt je met Zijn liefdevolle stem.  

Jezus is de goede Herder

Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken, en Ik geef Mijn leven voor de schapen.
– Johannes 10:14-15 (HSV)

Het beeld van de goede Herder is ook in het Oude Testament al een geliefde omschrijving van het karakter van God ten opzichte van Zijn volk. Zoek Psalm 23 maar eens op! Maar ook in Ezechiël 34, waar de herders van Israël worden aangesproken. Hier wordt vooruitgeblikt naar Degene die komt en die de schapen zal weiden als een goede Herder. En naast het feit dat Hij, Jezus, een goede Herder zal zijn, zal Hij ook Zijn leven geven voor Zijn kudde. Iets wat we pasgeleden nog overdacht hebben met Pasen. 

Aan de slag!

Luister naar ‘Good Shepherd’ van Upperroom en sluit je ogen. Overdenk het feit dat Jezus jou voorgaat, en dat Hij de goede Herder is. Dank Hem hiervoor!

Bron: StudieBijbel Online

Deel deze overdenking

  1. Sophie schreef:

    Dank voor deze overdenking en het lied ❣️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap