Jezus’ doop: een voorafschaduwing van het kruis

27

mrt

Gastblogger

De doop staat symbool voor de afwassing van de zonden. Het doopwater wordt ook wel vergeleken met een graf. Je zondige mens gaat dood in het graf en als een vernieuwd mens sta je op. Bevrijd van schuld mag je samen met Jezus je leven verder gaan. 

Eén met Christus in zijn dood, gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
(Sela – Doop)

De doop is niet per se iets van onze tijd. Al eeuwenlang worden mensen gedoopt. Johannes de Doper is in de Bijbel een van de meest bekende mensen als het gaat om dopen. In zijn leven heeft hij heel wat mensen opgeroepen om zich te bekeren en te laten dopen. Al vanaf zijn geboorte was Johannes bijzonder. Zijn vader Zacharias zegt in Lukas 1: 76-77 (HSV) over hem: 

En jij, kind, zult profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uit gaan en Zijn wegen gereedmaken, en om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden.

Johannes riep de mensen op tot bekering van hun zonden en heel veel mensen uit Jeruzalem, Judea en uit de omgeving van de Jordaan kwamen naar de Jordaan om hun zonden te belijden en zich door Johannes te laten dopen. 

De doop staat symbool voor de afwassing van de zonden. Alle mensen die op die dag werden gedoopt, werden als het ware schoon door het water van de Jordaan. Je zou kunnen zeggen dat al hun vuil, hun zonden en viezigheid in het water achterbleef. Als vernieuwde, schoongewassen mensen kwamen ze boven water. 

En dan plots… komt Jezus naar Johannes. Ook Hij wil gedoopt worden. 

Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe. 
– Mattheüs 3: 13-15 (HSV) 

Ik kan me heel goed indenken dat Johannes verbijsterd reageert. Jezus heeft het niet nodig om schoongewassen te worden, Hij is immers zonder zonde. Maar toch wil Jezus gedoopt worden en uiteindelijk laat Johannes het toe en doopt hij Hem. Veel mensen waren Jezus die dag al voorgegaan. Hij Die zonder zonde is wordt gedoopt in het vieze water van de Jordaan. Hij gaat vrijwillig dat vuile, ‘zondige’ water in.  

“Dit is Mijn Geliefde Zoon” 

En zodra Jezus boven water komt, opent de hemel en daalt de Geest in de vorm van een duif neer. Plotseling klinkt daar een stem, de stem van God, die zegt: Dit is Mijn Geliefde Zoon, in Hem vind ik welbehagen.
(Mattheüs 3:17, HSV) 

Het is haast een bevestiging. Dít is Mijn Geliefde Zoon. Dít is waarvoor Hij naar jullie toe is gekomen. Hij kwam uit liefde, voor jou. Hij kwam om de zonde op zich te nemen, om jouw zonden op zich te nemen.  

Er is herstel. 

Er is vergeving. 

Vergeving van zonden 

Dit beeld van Jezus die dat water van de Jordaan inging en zich liet onderdompelen in de viezigheid van de mensen, heeft ervoor gezorgd dat ik op een andere manier naar dit bijbelgedeelte ben gaan kijken. Jezus’ doop is een voorafschaduwing van wat nog komen zou. Aan het kruis heeft Jezus alle zonden op zich genomen. Door zijn opstanding heeft Hij voor eens en voor altijd afgerekend met de duivel. 

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. 
– Kolossenzen 1:14 (HSV) 

Lieve vrouw, ik hoop en bid dat je gelooft dat Jezus ook voor jou aan het kruis is gegaan en dat je weet dat Hij jouw zonden vergeeft als je ze belijdt en om vergeving vraagt.  

U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen, samen met Hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. 
– Kolossenzen 2: 12-13 (HSV) 

Aan de slag! 

Lees het gedeelte uit Mattheüs 3 nog eens rustig door. En neem vandaag de tijd om Jezus te danken voor zijn offer aan het kruis. Dank Hem voor zijn liefde, vergeving en genade. Belijd datgene wat tussen jou en God in staat en ontvang vergeving. 

Als wij onze zonden blijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 
– 1 Johannes 1:9 (HSV) 

Schrijfster
Deze overdenking is geschreven door Stefanie Krijtenburg, oud-schrijfster van Zij Lacht. Stefanie is 25 jaar en werkt als juf op een basisschool in de Haagse Schilderswijk. Ze geniet van de natuur en ze houdt erg van muziek. Ze zingt en speelt in worshipband ELIM. Zij lacht van mooi gekleurde luchten, bloemen en de zon op haar gezicht. 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap