Jezus’ doel met genezing

07

okt

Nienke Alblas

Genezing is een omstreden en spannend onderwerp voor veel christenen. Wat als ik niet genees wanneer ik hiervoor bid? Wat als ik wel genees, hoe leg ik dit uit aan mijn omgeving? Zit het niet tussen mijn oren? Gebeurt het nog wel vandaag de dag? Allemaal omstreden en moeilijke vragen waar ik ook geen antwoord op heb. Ik merk dat ik genezingsdiensten graag wil ontwijken of situaties die gaan over genezing makkelijk negeer. Toch forceer ik mezelf ook om juist wél bij die momenten van gebed aanwezig te zijn, om uit te spreken waar ik zelf soms moeite mee heb om in te geloven. Want Jezus’ doel van genezing is niet dat wij beter worden, maar iets heel anders. En zijn doel verandert niet aan de hand van de uitkomst. Laten we kijken naar een stuk uit Johannes 9 om meer te ontdekken over Jezus’ hart achter genezing!

En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af.
– Johannes 9:1 (HSV)

Zien

Een wonder begint altijd bij het zien. Nu kon de blinde man nog niet zien op het moment dat hij Jezus ontmoette. Maar Jezus zag hem wel! Jezus ziet ons, ook als wij (figuurlijk) blind zijn, met al onze gebreken. Soms kan het geloof zo voelen. Het voelt alsof je op de tast zoekt naar iets, naar iemand, naar hulp of een helper. In het donker grijp je soms mis. Je grijpt in iets scherps of grijpt naar een strohalm die niet sterk genoeg is om je vast te houden. We zijn afhankelijk van ons zicht, maar wat als onze ogen nog niet geopend zijn? Wat als wij blind zijn? We verlangen wel naar het zicht, maar hoe moeten we onze geneesheer herkennen als wij niet kunnen zien?

We moeten vertrouwen. Vertrouwen op zijn stem. En het is zijn stem die ons roept nadat hij ons heeft gezien. Jezus zegt in de verzen voor Hij het wonder doet: “Hij heeft niet gezondigd, zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.” (Johannes 9:3, HSV)
Hij legt uit waarom Hij wonderen verricht. Om het werk van God te openbaren. Om te laten zien wie Hij is. Ik wil niet knullig overkomen of mensen kwetsen, maar ik geloof dat genezing helemaal niet draait om ons. Het draait niet om wat wij hebben gedaan, maar om God en hoe we heel kunnen worden door Hem en in Hem.

De buren dan en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden: Is deze het niet die te bedelen? Anderen zeiden: Hij is het; en weer anderen: Hij lijkt op hem. Hij zei: Ik ben het. Zij dan zeiden tegen hem: Hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde en zei: Een Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. Zij dan zeiden tegen hem: Waar is Hij? Hij zei: Ik weet het niet.
– Johannes 9: 8-12 (HSV)

Door het slijk

God gaat voor ons door het slijk. Begrijp me niet verkeerd, ik bedoel het niet oneerbiedig. In de Bijbel lezen we in Genesis al hoe God in het stof, of misschien was het wel slijk, neerknielde en als een daad van aanbidding ons schiep. Het leven begint bij dit knielen, bij het slijk. Ik vind het dan ook zo mooi dat Jezus bij dit wonder het slijk gebruikt voor het nieuwe leven van de blinde man. Jezus gaat door het slijk en wij ontvangen nieuw leven.

Dit nieuwe leven van de blinde man, die nu eigenlijk de ‘ziende man’ wordt, gaat in wanneer hij zich wast. Hij is Jezus gehoorzaam. Hij heeft Hem nog niet gezien, Hij weet niet WIE Jezus eigenlijk is. Toch krijgt dit wonder een wonderlijke uitwerking in hem wanneer hij zich schoonwast. Het oude gaat voorbij. Het nieuwe is daar. Een nieuw leven waarin hij kan zien. Maar nog steeds is de ziende man blind voor wie Jezus is. Let maar op.

Parafrase vers 13-34:
De Farizeeërs in de tempel proberen Jezus aan te klagen. Het wonder vond plaats op de rustdag. Ze proberen erachter te komen wie Jezus is en halen de ziende man erbij. Hij vertelt hen wat er gebeurd is, maar kan in eerste instantie niet zeggen WIE het precies was die hem genas. Wanneer Jezus hoort van de situatie zoekt Hij de ziende man op.

Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden, en toen Hij hem gevonden had, zei Hij tegen hem: Gelooft u in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei: Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven? En Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt én Die met u spreekt, Die is het. Hij zei: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem. En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden.
– Johannes 9: 35-39 (HSV)

Wie is Hij?

Jezus zoekt de blinde man op. Hij neemt de moeite om zich aan hem bekend te maken. Heb je hier wel eens over nagedacht? De man was niet langer blind, dus wat maakt het dan nog uit? Het wonder is toch al volbracht? Toch ging het voor Jezus niet om het wonder op zich. Het ging Hem erom dat de blinde man zou zien. Écht zou zien.

In eerste instantie herkent de ziende man Jezus niet. Jezus stelt hem een confronterende vraag: ‘Gelooft u in de Zoon van God?’ ‘Wie is dat?’, vraagt de man. WIE IS DAT? Hij weet niet met wie hij praat, dat blijkt. Je kan het hem niet kwalijk nemen, hij was blind. Dus zijn ogen waren nog niet geopend voor Jezus. En Jezus vertelt aan hem: ‘Ik ben het.’ Hoe zou jij reageren? Je spreekt met een man op straat over het geloof en ineens zou Hij zeggen: ‘Je spreekt met Hem, ik ben Jezus, ik ben jouw genezer.’ De ziende man ziet nu écht! Hij aanbidt Jezus.

Dan zegt Jezus nog iets bijzonders. ‘Ik ben gekomen zodat blinde mensen zouden zien en de mensen die konden zien, blind zouden worden.’ Hij wil duidelijk maken waar het echt aan draait. Hij wil mensen die Hem niet herkennen, laten zien wie Hij is en de mensen die denken dat ze God kennen laten zien dat Hij werkelijk God is. Hij die de mensen ziet en hen laat zien. Dat is Zijn doel. Dat je Hem ziet en Hem aanbidt om wie Hij is.

Aan de slag!

Zie jij Jezus’ hart achter genezing? Zie jij zijn hart in dit verhaal? Lees het hele hoofdstuk nog eens door en haal eruit wat jou raakt over wie Jezus is.

Deel deze overdenking

 1. S. Huijsdens schreef:

  Hoi!
  Interessant om over te denken idd. Er is bij mij een grote cyste weg gehaald, kwaadaardig, van 1160gr. Tot nu toe gaat het goed met mij, ook weer aan het werk. Ik zie dit dus als een wonder. Hoe zie je het vers dan: Hij houdt ziekte ver van u? Hoe moet ik dat zien?

 2. S. Huijsdens schreef:

  Ps…
  In insluiting op mijn bovenstaande reactie, zou ik willen toevoegen: ik ben met die laatste vraag al een tijdje bezig hoe ik dat moet zien, want het staat wel in de Bijbel, daarom… mvg.

 3. Anoniem schreef:

  Moeilijk onderwerp.
  Bid al zolang om richting en herstel en ga alleen maar achteruit
  Misschien wijst Hij wel de richting maar zie ik het steeds niet……..

  Vertrouwen is een moeilijk begrip.

  Als ik zou genezen zou dit een enorm getuigenis zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap