Jezus als levend water in de woestijn

01

sep

Corline Hoefnagel

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Dit Evangelie begint op een wel heel bijzondere plek, namelijk in de woestijn. Wanneer ik via Google zoek naar afbeeldingen van de woestijn, zie ik alleen maar zand. Verrassend. Af en toe loopt er een kameel of staan er wat kale rotsen afgebeeld, maar dat is het dan ook wel. Hoewel ik nog nooit in een woestijn ben geweest, krijg ik er door deze afbeeldingen wel een bepaald beeld van. Het lijkt een hete, eenzame plek.

Het volledige bijbelgedeelte voor vandaag is Markus 1:1-15.

Markus begint over een stem, die roept in de woestijn. En daarna over een man genaamd Johannes, die in de woestijn kwam. En tenslotte schrijft hij over Jezus, die na Zijn doop meteen door de Geest in de woestijn gedreven werd. Vandaag denken we na over de betekenis van deze plek.

De woestijn als metafoor

Wat wordt er eigenlijk bedoeld met de woestijn? In de Bijbel is het vaak een metafoor.

In Jesaja 40:3 staat een tekst die ook in Markus 1:3 (HSV) wordt aangehaald: ‘De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.’ De woestijn kan meerdere betekenissen hebben. In Jesaja was het een beeld voor de ellende van de mensen, die in ballingschap waren gevoerd.

Maak de weg gereed!

Maar God wilde het volk redden. Hij komt om het volk weer uit ballingschap te voeren. Daarom zegt God, bij monde van Jesaja, dat de weg van de Heere gereed gemaakt moet worden. Net zoals de rode loper uitgelegd wordt als de koning eraan komt. Net zo, moeten de geestelijke obstakels uit de weg geruimd worden. Zodat er in de mensenharten plaats komt voor de Heere. Roep het uit: God, de Verlosser, komt eraan!

Jesaja was een wegbereider voor het volk dat in ballingschap verkeerde. En eeuwen later was Johannes weer zo’n wegbereider. In de woestijn begint hij niet alleen de mensen te dopen, hij roept de mensen ook op tot bekering en bereidt hen voor op de Verlosser die eraan komt (Markus 1:4).

Jouw woestijn

Het beeld van de woestijn is voor jou misschien wel herkenbaar. Ons leven kan soms zo voelen. Vol doornen en distels, vol dorheid en leegte. Een warrige wildernis, waar de satan vrij spel heeft.

Hoe is het daar, in jouw woestijn? Je rent niet meer, maar sjokt en strompelt voort. De hitte heeft je huid verschroeid. Je bent moe geworden, uitgeput. En het einde komt maar niet in zicht. Overal om je heen is zand, zand en nog eens zand. Zal je er ooit uitkomen? Je bent leeg. Je bent zelfs te leeg om nog te klagen over je dorst.

Jezus in de woestijn

Maar kijk, je bent niet alleen. Er is nog iemand in de woestijn. Het is Jezus. Na Zijn doop, dreef de Geest Hem meteen weg, de woestijn in (Markus 1:12). Misschien was Hij veertig dagen in een letterlijke woestijn. Het kan ook zijn dat er wordt bedoeld dat Jezus vanaf Zijn doop onder de bediening stond van Zijn roeping. Zijn roeping, om in onze geestelijke woestijn van zonden en geestelijke dorheid, redding te bieden. De Geest dreef Jezus de woestijn in. Onze woestijn in. Jouw woestijn in. Hij moest hierheen, Hij kon hier niet vanuit de buurt blijven. En het had haast. 

Verandering in de woestijn

Het is geen veilige, fijne plek. Je weet het, je bent uitgedorst. De eenzaamheid kan je doen laten wegkwijnen. Maar dochter, kijk op! Jezus komt naar je toe. Hij wil je verlossen.

Hij kwam, om juist in de woestijn het levende water te zijn. Levend water voor je dorstige ziel, die sterft aan de droogte van het zondige bestaan. Jezus kwam om de dorre plaatsen vrolijk te maken. Om de wildernis te laten bloeien als een roos. Om jouw slappe handen en wankele knieën te versterken. 

Hij kwam om het dorre land in een waterpoel te veranderen. Om door Zijn Geest stromen van levend water uit je binnenste te laten vloeien. En om eeuwige blijdschap op je hoofd te brengen. Om verdriet en gezucht weg te jagen. Lees het maar na in Jesaja 35. 

Geef je over aan Jezus’ reddende liefde. Zijn armen willen je naar het beloofde land brengen. Het land dat overvloeit van melk en honing. 

En tot die tijd leren we hopen.

Aan de slag!

Luister het lied ‘Desert Song’ van AJ Michalka

Deel deze overdenking

  1. Grace schreef:

    Hallo, ik denk niet misschien dat Jezus in een ‘letterlijke’ woestijn was, ik geloof dat het ook zo was. Er staat ook dat Hij bij de wilde dieren was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap