Jegens Abraham

21

dec

Marijke Gootjes-Verhoeve

Lezen: Genesis 17:1-8

Bij de schepping was het Gods plan om met de mensen samen te leven, maar door de zonde kwam er afstand. Dat was niet zoals God het wilde en Hij sloot een verbond met Abraham: Hij wilde opnieuw een God zijn voor hem én voor zijn nageslacht. 

God zoekt verbinding en komt Zijn belofte aan Abraham na. Door de komst van Jezus is er verzoening gekomen voor Israël en voor alle andere volken, dus ook voor jou en mij! (Galaten 3:6-9) Geen afstand meer, maar samen leven met God, de God van trouw. Zelfs als wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw, omdat Hij Zichzelf niet kan verloochenen. (2 Timoteüs 2:13) Daarom mogen we aansluiten bij de lofzang van Maria met de woorden uit Psalm 136: 

Heer, ik loof U, want U bent goed. Eeuwig duurt Uw trouw! 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap