Je talenten inzetten voor God: laat je raken, bid en grijp je kans!

03

nov

Elise de Vries

Je talenten inzetten voor God. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Want je moet er eerst achterkomen wat je talenten dan daadwerkelijk zijn. Heb je je talenten ontdekt? Dan moet je nog achterhalen hoe God wil dat je die inzet. Je hebt immers niet onbeperkt de tijd… En wat doe je nou eigenlijk als je niet weet wat je talenten zijn? Zo zijn er allemaal drempels die jou kunnen tegenhouden om iets voor God te doen. Niet omdat je niet wilt, maar omdat je gewoonweg niet weet wat je moet doen. Ik wil vandaag met je lezen uit Mattheüs en je meenemen in de dingen die Jezus zegt en doet. Hij leert je hoe jij op een eenvoudige manier vandaag nog aan de slag kunt gaan met je talenten. Wil je weten hoe? Lees met me mee.

Laten we beginnen bij de gelijkenis over de talenten. Jezus vertelt daarmee in Mattheüs 25:14-30 hoe het Koninkrijk van God in elkaar steekt. Hoewel in dit verhaal een ‘talent’ staat voor een geldbedrag, zegt het ook iets over je talenten inzetten voor God.

Want [het is] als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg.
– Mattheüs 25:14-15 (HSV)

Talenten inzetten voor God

Het Koninkrijk van God – voor zover dat nu op aarde is – houdt dus in dat God iets aan ons geeft, dat wij mogen bewaken. Als we straks verder lezen, zien we dat het de bedoeling is dat we het gebruiken. Om er méér van te maken. Talenten inzetten voor God dus. Maar wat betekent dat woord ‘talenten’ in deze gelijkenis eigenlijk?

Een talent was de grootste munteenheid toen Jezus leefde, ongeveer gelijk aan 6000 keer een dagloon. Het gaat dus om ongeveer 16 jaarsalarissen (als je 7 dagen per week werkt). Enorme bedragen. Dat betekent dat God vertrouwen heeft in degenen die Hij iets toevertrouwt én dat er een grote verantwoordelijkheid bij komt kijken. Laten we eerst eens kijken hoe jij kunt weten wat God jou toevertrouwt.

Laat je raken en bid

Daarvoor gaan we een paar hoofdstukken terug. In Mattheüs 9:36 lezen we hoe Jezus innerlijk bewogen is met de menigte. ‘Innerlijk bewogen zijn’ staat in het Grieks voor de meest intense vorm van medeleven. Jezus had medelijden met de mensen die Hij zag, omdat ze geen Herder hadden. Ze hadden God nog niet gevonden! Later lezen we dat de bediening van Jezus precies gericht is op dat waar Hij door werd geraakt: de verloren schapen verzamelen als een Herder (Mattheüs 15:24). Laat je dus raken! Dat helpt het talenten inzetten voor God. Datgene waar jij (van binnen) van moet huilen of door wordt geraakt, geeft aan waar jij tot betekenis mag zijn.

Jezus is emotioneel, en wat doet hij dan? Hij roept zijn discipelen op om te bidden dat er meer ‘arbeiders’ zullen komen om die mensen bij God te brengen (Mattheüs 9:38). Jezus bidt voor de verandering die Hij graag zou zien. Talenten inzetten voor God gaat samen met gebed. Slechts een paar verzen later stuurt Jezus de discipelen erop uit om de verloren schapen bij God te brengen. Vlak na zijn gebed, onderneemt Hij actie om zelf bij te dragen aan de verandering waar Hij voor bad. Dat brengt ons bij het volgende punt:

Doe iets!

Toen we het hadden over de waarde van een talent, kwamen we tot de conclusie dat er een grote verantwoordelijkheid bij komt kijken. Ik denk dat we door het besef van deze grote verantwoordelijkheid vaak niets doen. Deze gelijkenis zegt echter: doe iets met je talenten. Zowel de slaaf met de vijf als de twee talenten gaan handelen en verdienen nieuwe talenten erbij. Zij staan symbool voor het talenten inzetten voor God én ze worden erom geprezen!

Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.
– Mattheüs 25:21 én 23 (HSV)

De slaaf met maar één talent besloot uit angst voor de meester het talent te begraven. Hij voelde de verantwoordelijkheid en wilde het geld niet verliezen. Daar wordt echter niet zo positief op gereageerd. Het talent wordt afgepakt en gegeven aan de man die begon met vijf talenten. Ik vind dat nogal heftig. Wat is daar de boodschap van?

Laten we daarvoor eens het hele hoofdstuk bekijken. Mattheüs 25 begint met het verhaal van de wijze en dwaze meisjes met de boodschap: wees waakzaam en goed voorbereid (voor de terugkomst van Jezus). Het hoofdstuk eindigt met een boodschap over het laatste oordeel. Daarin lezen we dat Jezus hen aanneemt die voor de gelovigen gezorgd hebben. Want wat je voor de gelovige doet, doe je eigenlijk voor Jezus. De gelijkenis van de talenten staat dus in een bijbelgedeelte dat zegt: wacht niet langer, doe iets voor God. Ook de afwijzing van de slaaf met één talent zegt: doe iets!

Grijp je kans

Talenten inzetten voor God gaat niet om het perfecte plan. Het gaat niet om een bijzondere taak die niemand anders zou kunnen uitvoeren. ‘Voor anderen zorgen’ is al je talenten inzetten voor God. Kijk om je heen. Waar word jij door geraakt? Bid voor verandering op dat gebied. Grijp je kans om zelf bij te dragen aan die verandering. Net zoals de slaven de kans grepen meer te maken van hun talent. Net zoals Jezus werd geraakt, bad en vervolgens mensen erop uitstuurde om verandering te brengen in Jezus’ naam. God zal door je heen werken en je leiden met zijn Geest. Het draait niet om hoe goed jij iets doet, maar om je beschikbaarheid.

Aan de slag!

Denk bij jezelf na: waar word jij door geraakt? Bid ervoor. Kijk om je heen: welke (kleine) kans is er om bij te dragen aan dat wat jou raakt?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap