Je mag je werk op God afschuiven!

09

jun

Nienke Alblas

Zo die zit. Je mag je werk op God afschuiven en al je plannen zullen lukken. Ja, echt. Zo staat het in de Bijbel. Op verschillende manieren kwam de afgelopen maand Spreuken 16:3 op mijn pad. “Wentel uw werken op de HEERE, en uw plannen zullen bevestigd worden”, staat er in de Herziene Statenvertaling. In andere vertalingen wordt er zelfs gesproken dat “al je plannen zullen slagen” (NBV, BGT, BB), “uw gedachten zullen bevestigd worden” (SV) of “uw voornemens zullen gelukken” (NBG). Maar is het dan zo simpel? Kunnen we ons werk op God afschuiven en dan zullen alle plannen zomaar lukken? Dat kan toch niet…?

Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.
– Spreuken 16:3, NBV

Vertrouw op de Heer bij alles wat je doet. Dan zullen al je plannen slagen.
– Spreuken 16:3, BGT

Wentel uw werken op de HEERE, en uw plannen zullen bevestigd worden.
– Spreuken 16:3, HSV

Beveel de Heere uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.
– Spreuken 16:3, NBG

Overleg alles wat je doet met de Heer. Dan zullen al je plannen slagen.
– Spreuken 16:3, BB

Wentel uw werken op den HEERE, en uw gedachten zullen bevestigd worden.
– Spreuken 16:3, SV

Bevelen of vertrouwen?

Wanneer je op God vertrouwt, is dit soms meer een verstandskeuze die je maakt met je hoofd, dan een keuze die je maakt met je hart. Je vindt het misschien moeilijk om op God te vertrouwen door hoe je leven zich tot nu toe heeft uitgerold, door wat mensen hebben gedaan, de kerk of misschien wel God. Je ziel kan onrustig zijn in een situatie en je wéét dat je bij Jezus werkelijk rust zal vinden. Denk aan de tekst die Hij zelf zegt in de evangeliën: ‘Kom tot mij en ik zal je werkelijk rust geven.’

Vertrouwen is niet makkelijk. Soms moet je je geest, je gevoel en je verstand bevelen om rust te vinden bij God. “Beveel de Heere uw werken”, gebruikt de NBG vertaling voor het woord gālal (גָּלַל). De betekenis van dit Hebreeuwse woord is ‘rollen’. Het is een werkwoord, een actie. In het Nederlands staat ‘rol je werk af op de Heer’ een beetje gek misschien. Toch doet dit fysieke werkwoord me denken aan hoe je iets letterlijk van je af mag duwen. Je neemt ergens afstand van. Jij doet dat, maar daarna is het aan God. Je mag het bij Hem brengen, ook je werk. Misschien wel juist je werk! En misschien is het dan dus niet een keuze tussen vertouwen óf bevelen. Maar een bevel van jou aan jouw geest, aan jouw ziel om te vertrouwen op de Heer.

Weet je wie er ook zijn Geest een bevel gaf? Jezus! Het was een van de laatste dingen die Hij deed volgens het evangelie van Lukas. “Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest”, zei Hij aan het kruis (Lukas 23:46, HSV). Hij refereerde hiermee naar de voor Hem als Jood bekende Psalm 31 (vers 6, HSV): “In Uw hand beveel ik mijn geest; U hebt mij verlost, HEERE, getrouwe God!” Hij nam de autoriteit over zijn geest, over zijn leven. Hij legde het in de handen van de Heer. In die afhankelijkheid, met dat vertrouwen, stierf Hij voor jou en voor mij. Dat is verlossing.

Bevestigd of geslaagd?

Wil je dat jouw plannen slagen of bevestigd worden? En door wie? Of wil je gewoon geluk hebben? Ik ben bij het zien van alle verschillende vertalingen van het vers uit Spreuken geneigd om te gaan shoppen. Ik wil mijn werk wel op de Heer afwentelen, dat is makkelijker dan vertrouwen. Dan zal ik slagen. Haha! Klaar!

Zo werkt het natuurlijk niet. Ondanks dat de makkelijke manier van het shoppen van de gewenste bijbeltekst aantrekkelijk lijkt, wil ik nog liever dan dat Gods hart zien achter de tekst. Wat wil Hij zeggen? Wat zegt de tekst over Hem, en dus niet per se over mij?

Laten we opnieuw naar de grondtekst kijken. In het Hebreeuws staat hier het woord kûn כּוּן voor het Nederlandse ‘slagen’, ‘bevestigen’ of ‘gelukken’. Kûn betekent ook wel dat iets wordt verzekerd, het wordt verstevigd en opgericht. De eerste keer dat dit woord wordt gebruikt in de Bijbel gaat het om een plan dat God uitvoert. Het is een Goddelijke daad die iets duidelijk maakt en kracht bij zet.

Ik geloof dat de tekst niet alleen iets zegt over ons vertrouwen in God, maar ook over Gods vertrouwen in ons. God ‘kûnt’ jouw plannen, omdat Hij vertrouwt dat jij het kunt. Hij zal onze plannen bevestigen. ONZE plannen?! Maar hoe zit het dan met Gods plan? Ik wil niet in een cirkeltje lopen. Maar wat als de Geest, die we van God ontvangen, in ons leeft omdat wij op God vertrouwen, en we onze eigen geest in zijn hand hebben gelegd (of zelfs hebben beveeld), wat als deze Geest in ons plannen legt en duidelijk maakt? Wie is de Vader om de Geest tegen te spreken? Hij zal bevestigen wat Hij in ons legt, wat Hij bekend maakt.

“Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.
– Filippenzen 2 : 13 (HSV)

Aan de slag!

Wat is jouw verlangen? Durf jij je werk, jouw plannen, en jouw dromen op God af te schuiven? Vertrouw jij erop dat Hij jou de juiste dromen heeft toevertrouwd? En vertrouw je dat Hij je zal laten slagen – hoe dit er ook uit zal zien?

Denk na over deze vragen en schrijf je antwoorden eventueel op.

Ik wil je aanmoedigen om met iemand (een christen), die je vertrouwt, te praten over je dromen en plannen. Dit helpt om ze te realiseren, maar ook om ze te toetsen aan Gods Woord. Bid er samen voor. Stemt de Geest bij jullie beide in met de plannen?

Deel deze overdenking

  1. Isabella schreef:

    Jezus alles geef ik u wat ik ben en heb en wat ik ook zal zijn.

    Een lied dat bij me opkwam toen we onze plannen doozetten.

    En nu komt het op vertrouwen aan.

    Dank je wel Nienke precies even wat ik nodig heb vandaag .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap