De rol van de vrouw, de ‘ezer kenegdo’, in het huwelijk

28

feb

Arjannàh Azodi Deylami

Gisteren lazen we over het doel van de schepping van de vrouw, de ‘ezer kenegdo’, en hoe wij als helper het evenbeeld zijn van God, onze Helper. Vandaag kijken we naar de rol van de vrouw in het huwelijk, zoals beschreven in de Bijbel. In de brief aan Efeze lezen we hoe wij als vrouwen onze rol als helper van de man mogen oppakken zoals God dat bedoeld heeft.

Een woord vooraf: deze overdenking gaat over de instelling van het huwelijk, zoals beschreven in de Bijbel. Bevind jij je in een ongezond of onveilig huwelijk, dan valt deze overdenking je misschien zwaar. Lieve vrouw, je bent in ons gebed.

Het huwelijksverbond

En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen vanaf het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.
– Mattheüs 19:4-6 (HSV)

Het is vanaf het begin Gods perfecte ontwerp: de man en de vrouw, het mannelijke en het vrouwelijke. En wanneer het mannelijke en het vrouwelijke zich aan elkaar verbinden, worden zij samen één.
Als we naar Gods ontwerp kijken, zien we Zijn liefdevolle karakter hier doorheen verweven. Deze diepgaande liefde is zichtbaar in de gelijkenis van Jezus die Zijn bruid, de gemeente, komt halen.

Een diepgaande verbintenis

Één man en één vrouw is door de hele Bijbel heen het ideaal. Het is een beeld van Gods trouw aan ons en onze trouw aan Hem. Het huwelijk is een verbond dat wij aangaan: een driehoeksverhouding tussen God, de man en de vrouw.

Het huwelijk is één van de meest diepgaande verbintenissen, waarin veel van ons gevraagd wordt. We zijn allemaal imperfecte mensen en aan onze verwachtingen wordt niet altijd voldaan. Je man stelt je teleur en er ontstaan weleens ruzies en onbegrip. Maar door het huwelijk leren we ook de ander lief te hebben, zoals Jezus ons liefheeft. We leren geduldig te zijn, vriendelijk en hoopvol. We leren te vergeven, zwak te zijn, sterk te zijn, te dragen en dingen op te offeren. En dit alles draagt bij aan Gods doel om ons steeds meer op Zijn Zoon Jezus Christus te laten lijken.

Taken als man en als vrouw

In het huwelijk dragen zowel man als vrouw verantwoordelijkheid en is het belangrijk dat de rolverdeling duidelijk is. Zoals Paulus omschrijft in Efeze 5 (HTB): “Vrouwen, voeg u naar uw man net zoals u zich voegt naar de Here. De man leidt zijn vrouw, zoals Christus zijn Gemeente leidt, Hij gaf zijn leven om haar te redden! Mannen, geef uw vrouw dezelfde liefde als Christus aan Zijn gemeente gaf, toen Hij Zich volledig voor haar opofferde.

(…) Zo moeten ook de mannen hun vrouw liefhebben en verzorgen als hun eigen lichaam. Want als de man zijn vrouw liefheeft, heeft hij ook zichzelf lief. (…) Dat wordt bevestigd in de boeken waarin staat: ‘Een man verlaat zijn ouders, voegt zich bij zijn vrouw en beiden worden werkelijk één. Dit is een diep geheimenis. Voor ieder van ons persoonlijk komt het hierop neer: de man moet net zoveel van zijn vrouw houden als van zichzelf en de vrouw moet haar man respecteren.”
(vers 22-23, 25, 28, 31-33)

De kern van het mannelijke en het vrouwelijke

De taak van de man is het liefhebben van zijn vrouw. Het voorbeeld voor de man is Christus Zelf. Zijn opofferende liefde. Zijn leven voor ‘de hare’. De taak van de man is zichzelf opofferen voor zijn vrouw. Haar beschermen, leiden en voor haar zorgen. Zowel emotioneel, fysiek, mentaal en financieel.

De taak van de vrouw is zich te voegen naar haar man, zoals ze zich voegt naar de Heere. Dit betekent dat ze zich door hem moet laten leiden, hem gehoorzaamt en laat beschermen. De vrouw moet haar man respecteren.

Respect is voor een man ‘belangrijker’ dan liefde. Een man heeft respect nodig om te kunnen voorzien in zijn natuurlijke rol. Evenzo heeft de vrouw de liefde en bescherming van haar man nodig om te kunnen voorzien in haar natuurlijke rol.

Een helper voor jouw man

Hoe kun jij als vrouw de helper van jouw man zijn zoals God het bedoeld heeft? Blijf altijd sterk staan in Gods Waarheid. Vertrouw erop dat Hij weet wat het beste is in jouw persoonlijke situatie, hoe moeilijk deze op dit moment ook kan zijn.
Voeg je naar je man, zoals je je naar de Heere voegt. Maar voeg je eerste naar de Heere en vraag Hem om hulp als het moeilijk is om je naar je man te voegen. God helpt je hierbij.
Draag je geloof uit in het dagelijkse leven. Verblijd je in de Heere en Hij zal je de verlangens van je hart geven.

Aan de slag!

Hoe vond je de overdenkingen van gisteren en vandaag? Heb je nagedacht over ‘een hulp’ zijn? Voel je misschien nog (steeds) weerstand? Breng al je gedachten en gevoelens in gebed tot God en vraag Zijn hulp en zegen in jouw rol in je huwelijk.

Deel deze overdenking

  1. Grace schreef:

    Dank je Arjannàh voor de overdenking van de voorbije twee dagen. Het beeld dat de wereld heeft gemaakt van een huwelijk is ver van hoe God het huwelijk ziet: heilig, man en vrouw, … Jammer genoeg is het wereldbeeld ook binnen geslopen in heel wat ‘christelijke’ huwelijken en is God nog ver te zoeken. Het draait alleen nog maar om ‘wat doe jij voor mij’, ‘hoe maak jij mij gelukkige, … Ik prijs God dat ik een man heb die op Hem vertrouwt, dit maakt het als vrouw ook heel gemakkelijk om mij door mijn man te laten leiden en hem te respecteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap