Je bent meer dan overwinnaar!

16

mrt

Suzanne Verschoor

In Romeinen 8 schrijft Paulus over het leven door de Geest. Het laatste gedeelte sluit hij af met de titel ‘Meer dan overwinnaars’. In alles en iedereen wat jou probeert te scheiden van God, ben je meer dan overwinnaar! Besef je wat dit betekent?

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.
– Romeinen 8:35-39 (HSV)

God is voor jou

In Romeinen 8:31 staat: “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” 

Met ‘ons’ bedoelt Paulus de gelovigen; de volgelingen van Jezus Christus. Dit vers betekent niet dat er niemand op aarde tegen ons zal zijn. Integendeel, weerstand tegen gelovigen is er altijd al geweest en is, hoe verdrietig ook, nog steeds aan de orde van de dag. In vers 35 en 36 benoemt Paulus dat wij juist omwille van God vervolgd, verdrukt en gedood worden.

Het is dus duidelijk dat Paulus niet bedoelt dat er niemand tegen ons als gelovigen is. Maar hiermee wordt de kleinheid van degenen die weerstand bieden weerspiegeld. Want als God voor je is, heb je al gewonnen. Wie kan je dan nog wat maken? Wie is dan groot genoeg om tegen je te zijn? Zeker, in aardse omstandigheden ben je niet vrij van aanvallen van de ‘tegenpartij’. Maar niemand kan jou het eeuwige leven in Zijn Koninkrijk afpakken. Niemand kan jouw innerlijke vrijheid en rust, Zijn Geest, wegnemen. Als jij gelooft is God voor jou, met jou!

Niets kan jou scheiden van Zijn liefde

In vers 38 en 39 staat een opsomming van dingen die kunnen gebeuren; die van invloed kunnen zijn om jou van je geloof af te krijgen. Invloeden van overheden, andere schepsels, krachten en gebeurtenissen, diepe dalen, maar ook hoge pieken (wie heeft God dan nog nodig, toch?). Allemaal dingen die de tegenpartij kan inzetten om jou weg te halen bij God. Als je misschien twijfelt of je wel goed genoeg bent, lees dan het laatste vers zo vaak als nodig door: niets kan jou scheiden van de liefde van God voor jóú, in Christus Jezus, onze Heere. Niets! Hij houdt onophoudelijk van je en Hij laat jou niet zomaar los. Ik bid dat jij Hem ook blijft vasthouden, ondanks alle omstandigheden.

Jij bent overwinnaar

Vers 37 staat niet op het eind, maar vat het eigenlijk wel samen: in alles en iedereen wat jou probeert te scheiden van God, in dit alles ben je overwinnaar. Sterker nog: méér dan overwinnaar, dankzij God die jou liefheeft. Want: “Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?” (Romeinen 8:32, HSV)

Aan de slag!

Laat deze laatste zin eens op je inwerken. Schrijf hem op, lees hem hardop. Ik bid dat jouw ogen (opnieuw) worden geopend voor Zijn liefde voor jou.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap