Je bent kostbaar in leven én sterven

22

okt

Marije Brandwijk

Voel jij je kostbaar in de ogen van God? Wanneer je Hem mag kennen ben je vrijgekocht door het kostbare bloed van Zijn Zoon Jezus. De Bijbel laat ons zien dat je dan kostbaar bent in leven en in sterven. Wat een troost!

Kostbaar in het leven

Het is misschien wel één van de eerste psalmen die ik vroeger als kind las, of een gedeelte ervan uit mijn hoofd leerde: Psalm 116. Toen leerde ik dat God mij hoort als ik Hem aanroep en naar mij luistert als ik Hem nodig heb (Psalm 116:1-2).

De woorden zaten diep in mijn hart en hoofd opgeslagen en op elk moment dat ik God nodig had, zocht ik Hem voor hulp, troost en genezing. Ik voelde mij kostbaar in de ogen van God. Dat ik Hem zomaar elk moment mocht aanroepen. Dat Hij mij kende, zelfs voordat ik Hem echt met heel mijn hart kende. 

Ik geloof dat Hij alles in Zijn hand heeft en Hij alles bestuurt in deze wereld. Wanneer alles goed gaat in het leven, is het met je hart en hoofd makkelijk te begrijpen dat je kostbaar bent in Gods ogen. Dat Hij je ziet en voor je zorgt. Maar wat als het helemaal anders is?

Kostbaar in het sterven

Ik werd getroost door woorden uit Psalm 116, waar mijn ogen nog nooit op gevallen waren:

Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen.
– Psalm 116:15 (HSV)

De woorden ‘kostbaar’ en ‘dood’ in één zin, merkwaardig vind je niet? In Ezechiël 33:11 kunnen we lezen dat God geen vreugde vindt in de dood van mensen die Hem niet kennen. Het laat iets zien van Gods liefde voor de mensen. Deze tekst in Psalm 116 laat ons iets zien over hoe God naar de dood van mensen kijkt die wél bij Hem horen. Ze worden hier ‘gunstelingen’ genoemd. Ze zijn kostbaar voor Hem.

Wanneer ze bijvoorbeeld moeten lijden, vanwege ziekte, of vervolgd worden omdat ze openlijk christen zijn en ondanks alle vervolging vast blijven houden aan hun geloof. Het is niet zo dat God niet omziet naar hen. Nee, ze zijn kostbaar in Zijn ogen. Ook wanneer er misschien in je eigen omgeving iemand is overleden die Jezus écht kende en je je afvraagt hoe God naar dat overlijden kijkt, kunnen deze woorden je misschien troosten. 

Voor elke gelovige die sterft, is eerst Jezus in de plaats gestorven. Hij heeft hen vrijgekocht met Zijn kostbare bloed (zie 1 Petrus 1:19), waardoor de dood voor hen niet het einde is. Er is een eeuwig leven! Zou het daarom ook niet zijn dat in Gods ogen de dood van de mensen die Hem kennen kostbaar is? Omdat Hij weet wat ervoor nodig was? Het raakt mij als ik lees dat God het sterven ziet van de mensen die Hem het dichtst aan Zijn hart staan. Het doet Hem ook iets. Nu is de dood nog iets waar we doorheen moeten, maar de overwinning is al behaald!

Aan de slag!

Luister naar Opwekking 875 ‘Dank U Jezus voor Uw kostbaar bloed’ en spreek of zing de woorden uit als een gebed voor God. Voel jij je kostbaar in de ogen van God? 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap