God helpt jou naar de overkant van de zee

23

okt

Suzanne Verschoor

Vandaag neem ik je mee in het verhaal van de Israëlieten die de Rode Zee oversteken. Het is een erg bekend bijbelverhaal. De Israëlieten zijn bij de Rode Zee aangekomen en worden door de farao en zijn leger van achteren ingesloten. Er is paniek, de Israëlieten hebben nu al spijt van hun keuze om met Mozes mee te gaan. Maar dit alles heeft een doel: God wilde de Israëlieten laten zien wie Hij is.

De oversteek door de zee

We lezen vanaf het moment dat de Israëlieten in paniek raken:

Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.

(…) Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de HEERE liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het water werd doormidden gespleten.
Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur.
De Egyptenaren achtervolgden hen en kwamen hen achterna, met al de paarden van de farao, zijn strijdwagens en zijn ruiters, tot in het midden van de zee. Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag, dat de HEERE in de vuur- en wolkkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren, en Hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring. Hij liet de wielen van hun wagens wegzakken en liet ze met moeite vooruitkomen. Toen zeiden de Egyptenaren: Laten wij voor Israël vluchten, want de HEERE strijdt voor hen tegen de Egyptenaren.

Toen zei de HEERE tegen Mozes: Strek uw hand uit over de zee, zodat het water terugkeert over de Egyptenaren, over hun strijdwagens en over hun ruiters. Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats, terwijl de Egyptenaren het water tegemoetvluchtten. Zo stortte de HEERE de Egyptenaren midden in de zee.
Want toen het water terugvloeide, bedolf het de strijdwagens en de ruiters van het hele leger van de farao, die hen in de zee achternagekomen waren. Niet een van hen bleef er over. Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden door de zee. Het water was voor hen een muur aan hun rechter- en linkerhand.

Zo verloste de HEERE Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen.
– Exodus 14:13-14 en 21-30 (HSV)

Het verhaal van de Israëlieten gaat nog verder, veel verder. Eerst wil ik duidelijk stellen dat dit verhaal geen gelijkenis is, maar een ware gebeurtenis uit de geschiedenis van de Israëlieten. Maar ik neem dit verhaal wel als voorbeeld, want ook uit dit verhaal kunnen wij kracht putten.

De Egyptenaren: jouw obstakels

Daar, aan de overkant van de zee, ligt jouw bestemming. Maar je staat ervóór. Je weet niet hoe je de overkant kunt bereiken. En alsof dat al niet lastig genoeg is, word je van achteren ingesloten door de obstakels die jou willen tegenhouden: angst, twijfel, onzekerheid, ongeloof, vermoeidheid, stress, trauma’s, beperkingen.

Je wordt bang. Je wilt wel naar de overkant, maar al zóu het je lukken, het leger van obstakels komt dichterbij en sluit je in. Nu kun je geen kant meer op. Je hebt spijt dat je dacht dat God je wel zou leiden. Hoe kon je nou zo stom zijn?

Mozes: jouw bemiddelaar

Maar dan gebeurt er iets. Jouw onzekerheid wordt beantwoord met Gods sterke hand. Hij gebruikt een gebeurtenis, een persoon, een gedachte of een bijbeltekst. Je kijkt ernaar, maar gelooft eigenijk nog steeds niet dat de situatie nog te redden is.

De zee vloeit terug: jouw weg 

En toch gebeurt het. In de zee die voor je ligt verschijnt een pad. Je durft hem amper te betreden, want wat als dit toch niet de juiste weg is? Als de muren op je neerstorten ben je er geweest. Maar je hebt weinig keus. Je wilt weg van die nare gevoelens en de obstakels die je willen tegenhouden. Je kiest ervoor om op God te vertrouwen en zet een stap op de weg die voor je ligt.

De Egyptenaren bedolven onder de golven: God is sterker dan jouw obstakels

Je kijkt achterom. Help! Die vreselijke obstakels achtervolgen je gewoon op je weg! Maar je hebt vertrouwen: je loopt met een stevige pas door. Je bent aan de overkant. Dichterbij het doel, dat aan deze kant van de zee ligt. Je kijkt nog eens achterom en ziet dat de weg weer sluit. Jouw obstakels, jouw pijn, angst en onzekerheid; je ziet ze bedolven worden door enorme golven. God vernietigt ze zonder enige moeite. Hij is zó veel sterker.

En dat is waar ik je mee wil bemoedigen: zoals God Zijn volk leidde, wil Hij jou ook leiden. Je hoeft alleen maar op Zijn machtige hand te vertrouwen. Hij is bij jou op de weg die jij moet gaan! Niets of niemand is sterker dan onze God.

Aan de slag!

Vraag God om jou te laten zien hoe jij jouw obstakels kunt vernietigen. Vraag of Hij de juiste weg voor jou wil openen. Hij wil jou helpen!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap