Is onze angst voor de dood wel nodig?

03

jun

Charlotte Molenaar

De laatste keer dat ik mijn dementerende opa bezocht voor hij overleed, zei hij: ‘Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan.’ Zo sterven, zonder angst, kon hij alleen omdat hij wist dat de dood niet het einde was. Het eeuwige leven zou dan juist pas gaan beginnen, omdat hij bevrijd was van zijn zonden en dus ook van de straf die daarop rust: de dood. In Hebreeën 2 gaat het ook over angst voor de dood. Maar vooral gaat het over de reden waarom wij daar niet meer bang voor hoeven te zijn. Pak het erbij en duik met mij dit hoofdstuk in.

Het begon zo mooi. Ons leven was vol van heerlijkheid en eer. We waren iets minder dan de engelen geschapen. De dieren en de aarde waren aan onze zorg toevertrouwd. We hadden het zo goed. We hoefden niet te vrezen voor de dood. Als alles goed was gebleven tussen God en ons, hadden we de dood niet gekregen als straf op de zonde. God had zo duidelijk tegen Adam gezegd dat de dood zou volgen als hij van de boom zou eten. Maar Eva en Adam wilden als God zijn, en alles weten, en at van de boom van kennis van goed en kwaad (Genesis 2:17).

De mens gaf toe aan de verleiding en leugens van de duivel. Door dat gebrek aan vertrouwen in God, leven we nu als mensen in angst voor de dood. We zijn bang voor ziekte, voor het einde van het leven. Allemaal hebben we te maken met de eindigheid van het leven. Geliefden ontvallen ons en ook als je weet dat diegene op een betere plek is, blijft het gemis pijn doen. De dood en de angst daarvoor houdt ons gevangen. De straf op onze zonde houdt ons gevangen. 

Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deelgehad om door de dood hem die de macht over de dood had -dat is de duivel- teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.” -Hebreeën 2:14-15 (HSV)

Onze grote fout had als gevolg dat Gods zoon al zijn glorie moest afleggen. Hij heeft ons niet laten stikken in onze eigenwijze keuze. Om de kinderen van vlees en bloed te bevrijden van de dood, moest Hij zélf vlees en bloed worden. Hij werd een van ons. Jezus werd minder dan de engelen. Hij werd een mens terwijl Hij God was. Zelf mens worden en sterven was de enige manier om ons te bevrijden van de dood. Zijn dood was nodig om de dood teniet te doen. Onze bevrijding gaat ten koste van Jezus’ dood. Hij koos voor de dood.

Hebreeën 2:16 in de Nieuwe Bijbelvertaling zegt het heel mooi: “Het moge duidelijk zijn: Hij is niet begaan met het lot van engelen, Hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham.” Hij is begaan met mensen. Jezus werd niet een engel,  maar Hij werd een mens! Alleen door zelf een mens te worden kon Hij bemiddelen tussen God en mensen. Hij stierf namelijk zonder zelf enige zonde gedaan te hebben, zo heeft Hij de prijs van de zonde betaald. Zijn leven was het leven dat wij hadden moeten leven: in gehoorzaamheid aan en in vertrouwen op God. Zijn gehoorzaamheid heeft Hem de dood ingevoerd. Dat is wat nodig was om ons te bevrijden van de zonde en de dood.

Godzijdank was Jezus’ dood niet het einde. Nee, wij zien Hem nu met eer en heerlijkheid gekroond. Alle dingen zijn Hem nu onderworpen. De dood is door Jezus verslagen en nu aan zijn macht onderworpen. Hoewel we dat nu lang nog niet altijd zo ervaren en zien, hoeven we toch niets meer te vrezen. Het geloof is namelijk het bewijs van de dingen die men niet ziet (Hebreeën 11:1). God wil Jezus’ dood ons ten goede laten komen. Dit vraagt wel van ons dat wij ons onderwerpen aan die Koning die de dood overwonnen heeft. Als je dat doet, hoef je niets meer te vrezen.

De Koning die alles opgaf, zelfs stierf, om je te bevrijden is toch de beste Koning om te dienen? Bij Hem is er geen angst meer, in tegenstelling tot bij de heer van de leugen. De bevrijding van de dood heeft God zoveel gekost. Laten we hem dan eren en dienen met ons hele leven, want Hij is al onze liefde waard. Hij is met ons lot begaan.

Aan de slag!

  • Merk je bij jezelf angst voor de dood? Hoe komt dat? Hoe kan Hebreeën 2 je helpen om een andere kijk op de dood te krijgen?
  • Luister het lied: It was finished upon that cross van CityAlight.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap