Is er voor mij wel een plek in de hemel?  

08

jun

Marianne de Bart-van der Lee

‘Ik ben bang dat er voor mij geen plek is in de hemel’, hoorde ik iemand laatst zeggen.Ik heb er meer mensen mee zien worstelen. Strijden zelfs. Soms hun hele leven al. En misschien herken je die vraag wel en roept het ook bij jou angst op. Zoveel mensen denken niet genoeg voor de hemel te zijn. Laat ik met het slechte nieuws beginnen: dat bén je inderdaad niet. Maar er is hoop!

Mijn zonden zijn te groot… 

Er is geen mens die de hemel verdient. Als het af zou hangen van jou en mij, dan snap ik dat je bang bent. Hoe vaak denken we niet één fout verwijderd te zijn van de keer dat God zegt: “En nu is het genoeg. Ik ben er klaar mee.” Iets wat Hij inderdaad regelmatig in verhalen in de Bijbel zei tegen het volk Israël. Als je echter doorleest, zul je altijd zien dat Hij een uitweg biedt en Zijn liefdevolle en genadige hart laat zien. Met als ultieme genadedaad: de dood en opstanding van Zijn Zoon Jezus. God zal je dus nooit de deur wijzen. Zolang je leeft, is er iedere keer weer een weg (terug) naar Hem. Dát is het goede nieuws.  

Barmhartig en genadig is de HEERE,
geduldig en rijk aan goedertierenheid. 
Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen,
niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn. 
Hij doet ons niet naar onze zonden
en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. 
Want zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. 
Zo ver het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. 
Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. 
– Psalm 103:8-13 (HSV) 

Jouw visie tegenover Gods visie 

Weet je wat het probleem is: we benaderen de vraag ‘is er voor mij wel een plek bij God?’ vanuit onszelf. Onze liefde is voorwaardelijk. Iemand liefhebben die jou pijn heeft gedaan? Nee, laat maar! Het liedje ‘If I Were You’ van Hannah Kerr zegt:  

God if I were you
It would’ve taken me forever
To put the pieces of me back together
I would’ve said that everything I’ve been through
Made me too far gone
I would’ve seen my every imperfection
And I’d have run the opposite direction
God if I were you, I’d leave me back where I was
Thank God you’re God and I’m not 

Hannah verwoordt hier precies het probleem. We denken dat God naar ons kijkt met onze voorwaardelijke blik. Maar Zijn liefde is eindeloos veel groter en dieper dan wij ooit kunnen bedenken. Daarnaast, door ons oog gericht te houden op onszelf, wenden we ons oog af van Diegene waar het werkelijk om draait: God. Het hangt gewoon niet af van wat jij doet of niet doet. Het hangt af van wat Jezus heeft gedaan. Het is Zijn liefde, niet ons gebrek eraan. Het is Zijn dood, het zijn niet onze zonden. Het is Zijn opstanding, het zijn ook niet onze goede werken.  

Genade is er ook voor jou 

Ik kan niet anders dan Johannes 3:16 (HSV) hier noemen: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ 

Ik hoor zo vaak mensen zeggen: “Ja, voor een ander geloof ik het wel. Maar voor mezelf…” Deze tekst is je bewijs! Er staat namelijk niet: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, behalve… <vul je naam maar in>. Er staat ook niet: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, behalve de mensen die… <vul hier je zonde maar in>. Romeinen 5:8 zegt: ‘Maar God bewijst ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.’ (NBV)
Er is geen voorwaarde. Hij heeft je altijd liefgehad. Zonder ‘maar’ erachter. ‘Eerst moet ik vaker stille tijd houden. Eerst moet ik breken met die zonde. Eerst moet ik…’ Nee. Vóór (en ondanks) alles heeft Hij jou lief.  

De vraag is dus niet: ben jij goed genoeg voor God? De vraag is: is Zijn woord en belofte genoeg voor jou?   

Aan de slag!

Ooit was ik ook bang dat er geen plek in de hemel was voor mij. Tot ik Gods liefdevolle Vaderhart leerde kennen. Zijn immense genade. Mocht deze overdenking je hebben geraakt, dan wil ik je een zachte duw in de rug geven om Hem te zoeken en Hem echt te leren kennen. Ja, dat gaat je dingen kosten. Maar geloof me: het brengt je meer dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Dus lees de Bijbel, bid om Zijn leiding. En mocht je van boeken houden, het boek ‘God heeft een naam’ van John Mark Comer is echt een aanrader.  

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Prachtig Marianne !
  Het is zó waar wat je schrijft, door Zijn genade
  Wat een onvoorwaardelijke liefde! !
  God vertrouwen op Zijn woord!

 2. Layla schreef:

  ang geleden hoorde ik iemand vertellen dat hij
  elke dag wel elke minuut zijn zonden beleed, omdat hij bang was dat als Jezus terug zou komen en hij één zonde niet had beleden, hij niet in de hemel zou komen.
  Dat is precies wat Marianne schrijft… Kijk vanuit Gods Liefde en genade (niet de onze). Wij hebben voorwaarden, Gods Liefde is ONvoorwaardelijk. Het boekje ‘Wie je bent in Christus’ van Wilkin van de Kamp laat heel eenvoudig zien hoe God naar ons lijkt dóór Jezus. (40 korte stukjes). Zo verhelderend.

 3. Layla schreef:

  Bedankt Marianne! Prachtig geschreven! Mooi lied van Hannah Kerr. (Bij mijn eerste stukje de L vergeten bij ‘Lang geleden’. Sorry)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap