Is er nog plaats voor Jezus in je hart?

25

dec

Marije Brandwijk

Is er plaats voor de Gast van vandaag? Is er plaats voor Hem aan jullie eettafel, daar waar het leven gedeeld wordt, waar er heerlijk voedsel op tafel staat en waar de wijn vloeit. En is er plaats voor Hem in jouw leven, in jouw hart? Of is elk plekje gevuld, omdat je het te druk hebt om Hem jouw aandacht en jouw liefde te geven. Want dat is waar het vandaag om draait op Eerste Kerstdag. Die Ene, die geboren werd in de kribbe omdat er geen plaats voor Hem was in de herberg. Het maakte niet uit of Hij die langverwachte Zaligmaker, Christus was, of een kleine baby. Er was geen plaats voor Hem. Als ik naar mijn eigen leven kijk is het soms moeilijk om Hem niet het allerlaatste plekje te geven, waar nog nét iemand kan zitten. Want eigenlijk verdient Hij de ere plaats in ons leven. Hoe kan het toch dat we Hem niet de plaats geven die Hij verdient?

De plaats van Jezus is bezet

En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. – Lucas 2:6-7 (HSV)

Er was voor hen geen plaats in de herberg. De herberg was vol. Jozef en Maria die moesten naar Bethlehem toe in verband met een bevel van de keizer die het volk wilde tellen. (Zie Lukas 2:1-5). Het is de stad waar ook David geboren is en tot koning gekroond. Jozef stamt van hem af. Bethlehem betekent broodhuis, maar voor het ‘Brood des Levens’ is er alleen een plek in de kribbe, want alles is bezet.

Wat is er in ons leven waardoor er voor Jezus geen plek is? Is het misschien dat we te druk zijn met van alles? Onze telefoon, al onze afspraken, social media, ons werk? Dat we eerst andere mensen in ons leven binnen laten en dat er dan eigenlijk geen ruimte meer voor Jezus is. In deze tijd van gezelligheid, mensen om je heen, laten we dan nog een plekje voor God over?

Als er geen plaats voor God in ons leven is, dan is er ook geen ruimte voor God om dingen in ons leven te doen, Zijn aanwezigheid en goedheid te laten zien. Ik werd er weer bij bepaald wat ik misschien wel misloop als ik geen plaats maak voor Jezus.

Is there room in your heart, for God to write His story? – Casting Crowns

Jezus maakt plaats voor jou

Maar het maakte voor Jezus niet uit, dat er geen plaats voor Hem was in deze wereld, want Hij moest naar deze wereld komen om de mensheid te verlossen. Het plan wat God in het Oude Testament al heeft laten doorschijnen, moest doorgang vinden. Waar wij soms geen plaats voor Jezus maken, is het wel zo dat Jezus een plaats voor ons gereed maakt, voor hen die in Hem geloven en Hem als hun Zaligmaker aangenomen hebben. Wat een genade, dat Gods werk door blijft gaan, zelfs als wij tekortschieten.

Voordat Jezus sterven gaat, zegt Hij de volgende woorden tegen de discipelen:

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. – Johannes 14:2-3 (HSV)

Waar wij soms geen plaats in ons hart hebben voor Jezus, maakt Hij wel plaats voor ons. We hoeven er niet aan te twijfelen, want Hij heeft het beloofd. Wat zal dat heerlijk zijn om te zijn, waar Hij is, om samen met de engelen hem de plaats en de eer te geven die Hij verdient. Om met hen te zingen:

Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. – Lucas 2:14 (HSV)

Maak jij plaats voor Jezus in je hart?

Aan de slag!

  • Neem vandaag de tijd om naar het volgende lied te luisteren:

Make Room- Casting Crowns

  • Wat houdt de plaats van Jezus bezet in jouw leven? Denk er eens over na en probeer om die plaats weer aan Hem te geven.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap