Is er een weg terug?

28

jan

Martina Fraanje

Vorige week stonden mijn buurvrouw en ik tegen elkaar te schreeuwen over de schutting. Nu moet je weten dat mijn buurvrouw zeer slechthorend is en ik moet dus bijna schreeuwen om me voor haar verstaanbaar te maken. Mijn buurvrouw heeft last van harde  hoge geluiden en is ervan overtuigd dat mijn zoontje herrie maakt in de tuin. Ze beklaagde zich daarover. Ik vind dat echt vervelend voor haar, maar Thomas is de hele dag op school en dat probeerde ik haar duidelijk te maken. Ik kreeg niet het idee dat ze openstond voor mijn verhaal en daarnaast is de communicatie gewoon heel lastig omdat ze zo slechthorend is. En ik probeerde vriendelijk te blijven, maar het frustreerde me. Zij sloot het gesprek af met: ‘Je kan me wat.’

Gisteren knoopte ze ineens een praatje aan met mijn man en met de jongens. Ik bleef maar even in huis hangen. Ze ging zelfs naar binnen om een chocolaatje voor hen op te zoeken. Ik wil best met haar op een goede manier verder, maar ik vind dat lastig. Het is op z’n minst ongemakkelijk.

In hoofdstuk 33 van het boek Ezechiël lijkt het wel alsof zoiets voor God geen rol speelt. Niet de daden uit het verleden spelen een rol, maar de weg die je nu inslaat.

In het boek Ezechiël ontmoeten we mensen in een crisis. Ezechiël behoort tot een groep mensen die tijdens een eerste aanval op Jeruzalem gevangen is genomen en naar Babylon is weggevoerd. Terwijl hij daar is, ontvangt hij het bericht dat Jeruzalem is verslagen en dat de tempel is verwoest. Wat moet dat een klap zijn geweest voor de profeet die anders op het punt had gestaan om priester te worden en dienst te gaan doen in de tempel. Hij en zijn volksgenoten lijden onder de consequenties van het afwijken van Gods weg. Alle ijkpunten waarop hun identiteit is gebaseerd zijn hen uit handen geslagen. Als volk stellen ze weinig meer voor. Ze zijn ver weg van het thuisland en van het huis van God. De angst leeft dat God altijd boos zal blijven en dat de zonden van hun voorouders hen altijd zullen blijven achtervolgen. Is er een weg terug?

Hij zal leven

In Ezechiël 33: 7-20 lezen we dat God niet kijkt naar wat je hebt gedaan. Het gaat om wat je nú gaat doen. Dat werkt beide kanten op. Iemand die altijd naar Gods wetten heeft geleefd, kan zich niet rijk rekenen en vervolgens een misdaad begaan. Het leven met God is niet een soort spaarrekening waar je tegoed op kunt bouwen zodat je het later kunt uitgeven. Maar het bijzondere is: voor iemand die op de verkeerde weg zit, is er een weg terug. Zelfs onheilsprofetieen hebben niet het laatste woord. Ze blijken een functie te hebben. Als God tegen iemand heeft gezegd dat hij zal sterven door zijn zonden en hij bekeert zich, dan is er nog hoop. Dan is er een weg terug. Dan zal hij leven. Het kernvers in dit gedeelte is:

Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft!
– Ezechiël 33: 11a (HSV)

Gods verlangen

God, de Schepper van alle mensen, heeft een diep verlangen dat mensen leven. in de Bijbel is leven altijd meer dan overleven. Leven met God is waar mensen bloeien, waar recht wordt gedaan, waar welzijn is en harmonie tussen mensen.
In het verhaal over Zacheüs, dat je kunt vinden in Lucas 9, hoor ik iets echoën van de verzen uit Ezechiël 33:14-16: een zondaar die zich bekeert en zal leven. Zacheüs betekent ‘rechtvaardige’. Of hij als een rechtvaardige leeft, is nog maar de vraag. Hij is welvarend, maar toch niet echt rijk. Is er een weg terug voor deze tollenaar? Hij ligt er buiten en de relatie met zijn medemensen is verstoord. Jezus ziet hem echt. Hij wil dat hij leeft. Zacheus betaalt terug wat hij heeft afgepakt. Hij slaat een andere weg in: de weg van het leven.

Toekomst

In deze crisis kun je je ook afvragen: is er een weg terug naar God? In de tekst in Ezechiël gaat het heel letterlijk over leven en sterven maar misschien kunnen we dat ook breder zien. Veel mensen vragen zich af of er leven is voor de kerk. is er een toekomst? Misschien gaat het minder om wie we waren, dan om wie we nu zijn en willen zijn. Verlang je terug naar hoe het was? Of heb je misschien veel twijfels over de weg die we zijn gegaan en zie je fouten en zonden… 
Wat zou voor God belangrijk zijn?
Ik denk dat hij kijkt naar hoe we verder gaan. Daarin wil Hij bij ons zijn en ons leiden op de weg van het leven. 

Aan de slag!

Een tijdje geleden werd ik geraakt door het lied The heart of worship in een eenvoudige dienst met weinig mensen, waarin ik niet mee mocht zingen. Ik besefte dat het hierom gaat. God loven om wie hij is, met je hart, met je leven. Luister naar het lied The heart of worship en sta er een moment bij stil hoe je God groot wilt maken in jouw leven vandaag.

Deel deze overdenking

  1. Lea schreef:

    Mooie overdenking, dank je wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap