Is de Bijbel ouderwets?

02

dec

Sabine Nobbe

Soms vind ik het best een lastige tijd waarin we leven. Een tijd waarin het lijkt alsof er geen ruimte meer is voor waar we als christenen voor staan. Je hoort de wereld zeggen dat de Bijbel ouderwets is en niet meer bij deze tijd past. Misschien denk jij dit ook wel eens. Misschien vind jij het, net als ik, soms lastig om aan de Bijbel vast te houden, terwijl zoveel mensen om je heen andere, makkelijkere wegen lijken te kiezen. Vandaag wil ik je bemoedigen en je laten zien dat de Bijbel voor alle tijden is.

Een harde boodschap van Jezus

In Johannes 6:22-59 spreekt Jezus over het Brood des levens. Hij spreekt tot de Joden die bij Hem zijn gekomen en zegt dat zij alleen eeuwig zullen leven als ze in Hem geloven. Er is géén andere weg tot de Vader dan door Hem. Een krachtige boodschap! 

Maar deze boodschap botst met de normen en waarden van de Joden. Het schiet velen van hen dan ook in het verkeerde keelgat. En terwijl Jezus tot hen spreekt, beginnen ze te morren. Ze mopperen over wat Hij zegt en zeggen tegen elkaar: ‘Dit woord is hard, wie kan het aanhoren?’ (Johannes 6:60, HSV)

Veel van Jezus’ volgers kunnen Zijn boodschap niet accepteren en haken af. Ze stoppen zelfs Hem te volgen!

Wat zien we in dit gedeelte? Zelfs toen Jezus hier op aarde was, konden de mensen Zijn woorden – Gods woorden – niet accepteren. Het conflict tussen de woorden van God en die van de wereld is dus niet iets van deze tijd; het is altijd al zo geweest!

Woorden van eeuwig leven

Nadat velen van Jezus’ volgers Hem hebben verlaten gaat het verhaal in Johannes 6 verder:

Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven.
– Johannes 6:67-68 (HSV)

Petrus belijdt dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Hij begrijpt dat Jezus’ woorden waar zijn en de enige weg naar het eeuwige leven.

In Johannes 1:1-18 lezen we over het vleesgeworden Woord. Dit vond ik vroeger altijd lastig te begrijpen. Maar dit gedeelte laat de onlosmakelijke verbintenis zien tussen God, Jezus en de Bijbel.

Het Woord was God (vers 1) en het Woord is vlees geworden (vers 14). Jezus Zelf ís het Woord van God. En Gods woorden zijn, geïnspireerd door Hem Zelf, opgeschreven in de Bijbel. De Bijbel is dus onafscheidelijk met Hem verbonden.

Dat de Bijbel door God is geïnspireerd, betekent dat het door God aan de mensen is ingegeven die het hebben opgeschreven. In 2 Timotheüs 3:16 staat dat heel de Schrift door God is ingegeven. Dit is de enige keer in de Bijbel waar het Griekse woord theopneustos wordt gebruikt. Dit betekent ‘door Gods Geest ingegeven’, of letterlijk ‘Gods Geest ademend’. De Bijbel bevat de kracht van Gods levensadem, vergelijkbaar met de levensadem die Hij Adam inblies in Genesis. God spreekt rechtstreeks tot ons door Zijn Woord.

In Hebreeën 6:18 staat dat het onmogelijk is voor God om te liegen. Dus als de Bijbel het Woord van God is en God niet tegen ons kan liegen, dan mogen we vertrouwen op de wegen en principes die in de Bijbel staan geschreven. Zelfs als deze volledig ingaan tegen de normen en waarden van deze wereld.

Zijn woorden gaan niet voorbij

Alles wat we nodig hebben in dit leven is beschikbaar in de Bijbel (2 Petrus 1:3). Het is genoeg! We hoeven nergens anders te zoeken naar meer openbaringen of boodschappen van God. Alles wat we nodig hebben om Hem te kennen, van Hem te houden en Zijn wil te volgen staat in dit ene boek geschreven. En deze woorden zullen niet voorbij gaan. Ze zullen niet vervagen. 

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.
Mattheüs 24:35 (HSV)

De woorden in de Bijbel zijn van blijvende waarde. Dit betekent dat de Bijbel niet ouderwets is, maar juist nog steeds van deze tijd! Het is nog steeds relevant voor ons, in het heden en in de toekomst. Daarom mogen we erop vertrouwen en onze hoop erop vestigen.

Met de start van advent mogen we uitkijken naar het vleesgeworden Woord op aarde. Jezus spreekt woorden van eeuwig leven. Naar wie zullen we anders gaan dan naar Hem?

Aan de slag!

Met de bijbelgedeeltes uit deze overdenking mag jij je wapenen tegen de bewering dat de Bijbel ouderwets is. Schrijf ze op in een notitieboekje of onderstreep ze in je Bijbel. Ben jij net zo onder de indruk als ik, over hoe groot en oneindig onze God is?

Bronnen:
Bijbelstudie The Word of Life, The Daily Grace Co. 
Got Question: What does it mean that the Bible is God-breathed?

Deel deze overdenking

  1. Elisabeth Schepers-Herber schreef:

    Prachtig, ja het oude testament is lastiger voor mij te begrijpen het gaat over tijden van weleer maar het nieuwe testament gaat over nu en over mij. Hoe ik het beste kan leven, hoe ik leef met anderen om me heen. Van laat je niet op de kast jagen tot help iemand die je niet zo mag in tijden van nood. Dit is nu nog net zo belangrijk als het toen was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap