De lofzang van Maria

03

dec

Sarah Rokach

Lezen: Lukas 1:46-55

In de komende weken ontdekken we de lofzang van Maria. Het is een lofzang die zeker niet op zichzelf staat, maar duidelijk verband laat zien met het Oude Testament. De lofzang van Hannah bijvoorbeeld komt sterk overeen met de lofzang van Maria. Beide vrouwen loven God om Zijn macht. Ze jubelen het uit, omdat God naar hen heeft omgezien. Allebei zingen ze over de nederigen die door God worden opgericht en over vijanden die uitgeschakeld zullen worden. Beide vrouwen worden door God gebruikt om Zijn plan met Zijn volk te laten voortbestaan. Twee vrouwen, uit verschillende tijdperken, maar beiden vol van de liefde en goedheid van God! Wij leven later dan deze vrouwen, maar de grootheid van het wonder door God gedaan verandert niet! Gods liefde is altijd hetzelfde gebleven. Zullen we met hen meezingen?

Heer, help mij in de komende weken om vol te zijn van Uw liefde en goedheid!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap