Inpluggen bij Jezus

26

jul

Gastblogger

Afgelopen week mocht ik aanwezig zijn bij een slotavond van de Bijbelschool waar de dochter van mijn man een jaar lang heeft mogen ontdekken, groeien en bloeien in de naam van Jezus. De docenten kregen een trui van de leerlingen met een uitspraak die deze persoon typeerde of een uitspraak die hij of zij vaak deed. Een van de uitspraken (en de docent) die me het meest bij is gebleven is: ‘inpluggen bij Jezus’.

Hoe vaak kijk jij in de spiegel? Ben je tevreden, en ontdek je Gods liefde in de spiegel? Herken je dat, jezelf spiegelen aan een ander? En maakt je dat blij? Of juist jaloers of verdrietig?
In de maatschappij worden we met uiterlijkheden, met uitblinken, de beste zijn in.., zo veel mogelijk halen uit.., voortdurend gezogen naar een ideaalbeeld.

In Spreuken 31 kunnen we lezen over de ideale vrouw.
Heb je wel eens geprobeerd daaraan te voldoen? Alleen bij het lezen al kan ik een brok in mijn keel krijgen en wegkruipen van onzekerheid. Goed zijn, mooi zijn en vooral niet falen. Maar dat is nou juist niet hoe God naar ons kijkt! Heb je vers 30 goed op je in laten werken?

Uiterlijke schoonheid is bedrieglijk en verdwijnt; maar een vrouw, die ontzag heeft voor de HERE, verdient bewondering en lof. (Spreuken 31:10-31)

Bouwen op wereldse schoonheidsidealen in uiterlijk of prestaties leiden tot lucht en leegte.
Bouwen op God, verdient eeuwigheidswaarde!

Wanneer we om wat voor reden ook, deze zomer merken dat we ons meten aan anderen (slankheids ideaal, vakantie stress, mooie weerdagen moeten genieten of vul zelf maar in) denk dan aan de slogan inpluggen bij Jezus. Bij Jezus laat je op tot eer van Gods koninkrijk. Sta elke morgen maar op om te mogen schitteren. Jesaja 60:1 (NBV)

Jezus. Hij had met veel vrouwen persoonlijk contact in de tijd dat Hij op aarde was*
Marcus schrijft in Marcus 15:40-41 ook over “vele andere vrouwen, die met Hem meegekomen waren naar Jeruzalem”. Jezus verscheen het eerst aan vrouwen na zijn opstanding! (Matt.28:9, Marc. 16:9, Joh. 20:11-18)

Wat mij in Jezus boeit is dat Hij aandacht had voor de vrouw, de zieken, randfiguren, prostituees, tollenaren en vele anderen die bij de Farizeeën niet in tel waren.

Voel jij je (wel eens) niet in tel bij mensen die menen dat zij van aanzien zijn? Jij mag er zijn! In de naam van Jezus. Met jouw talenten en gaven die je hebt gekregen. Want jij maakt jou zo jou!

We mogen bidden of de Geest van de Here op ons zal rusten, en ons hier wijsheid in gaat geven.
Zonder oordeel naar onszelf of anderen. Vrijheid in Christus!  (Jesaja 11:2 en 3).

Ben je nog ingeplugd?

Filippenzen 4:4-7 HSV
“4 Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. 5 Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.”

Ik wens jullie allen een liefdevol en vredige zomer toe, dat niet alleen de zon, maar ZEKER Gods warmte en nabijheid je mag omringen.

Aan de slag!

– Koop een whiteboard stift en schrijf op de spiegel waar je ‘s morgens in kijkt 1 (of meerdere! ;-)) van de teksten die je raken om je identiteit in Christus te ontvangen.
– Luister het volgende lied en realiseer je diep van binnen dat je vasthoudendheid in het geloof van onze drie-enige levende God er voor zal zorgen dat je bij mensen indruk maakt.
En dat is veel meer indruk dan bijvoorbeeld meedoen aan een kleding hype die weer voorbij gaat. Ze zullen Jezus in jou ontdekken!

*(Matt. 8:14-15, 9:18-26, 15:21-28, Marc. 5:21-43, 7:24-30, 12:41-44, 14:1-9,
Luc. 7:36-50,  8:2en3, 8:40-56, 10:38-42, 13:10-17, 21:1-4, 23:26-32, 24:1-12,
Joh. 4:1-30, 8:1-11, 12:1-8, 19:25-27, 20:11-18.)

Deze overdenking is geschreven door gastblogger Arenda. 

Arenda is getrouwd met haar liefdevolle echtgenoot Herman. Heeft een hart voor kinderen en wordt blij van hun puurheid en onbevangenheid. Met haar passie voor Jezus, leert ze elke dag liefhebben en van daaruit te leven. Ze lacht van sportieve evenementen, zo loopt ze hard met hart voor mens en maatschappij. Een wandeling in de Gods natuur, met een goed gesprek doet haar glimlachen. Zo draait ze haar hand niet om voor een paar kilometertjes meer.  Met haar gitaar is ze aan het leren om nog meer uiting aan muziek te geven en zo God te kunnen eren. De Bijbel is voor haar een boek dat nooit uitgelezen is, daarnaast leest ze graag ander lectuur om zo in ontwikkeling te kunnen blijven. Gevoelig, transparant, liefdevol, sportief en muzikaal zijn woorden die bij haar passen.


Deze overdenking vervangt de overdenking van 26 juli met de titel ‘Namasté’. Vanwege gevoeligheden met dit onderwerp hebben we besloten om deze overdenking te verwijderen. Het is niet onze bedoeling om het christendom te vergelijken met andere religies en het spijt ons als we deze indruk hebben gewekt. We hopen op jullie begrip! 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap