Innerlijke strijd – Hoe ga je hiermee om?

30

dec

Nathanja

Ik weet niet of je jezelf hierin kan herkennen, maar ik kan soms best in de war zijn van mezelf. In mijn hart wil ik het goede doen, maar mijn daden weerspiegelen dat niet altijd. Ben jij ook wel eens in strijd met jezelf? Baal jij ook wel eens van jezelf? Heb je wel eens het gevoel dat je God gefaald hebt? Je bent niet de enige: Paulus worstelde ook met innerlijke strijd. Hij doet niet wat hij wil, maar doet wel wat hij niet wil, volg jij het nog? Ik hoop dat het vandaag wat duidelijker mag worden.

Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade dat doe ik. – Romeinen 7: 15-19 (NBV)

Gehoorzaam zijn op eigen kracht

Het klinkt als een herkenbare worsteling, ik wil wel de Bijbel lezen maar toch druk ik nog eens op de snooze knop. Of je wilt er wel voor kiezen om weg te wandelen wanneer er geroddeld wordt, maar toch blijf je zitten uit angst voor wat anderen van je denken.  

We lezen hier van Paulus dat het bij hem niet ligt aan een gebrek aan kennis. Hij wéét wel wat goed is. Het probleem ligt in de kracht om hiernaar te handelen. De wet geeft ons geen kracht tot gehoorzaamheid, het laat ons enkel zien wat het goede is. Zo weten wij vaak ook wel wat God van ons vraagt, maar lukt het ons niet om hieraan te voldoen. Het gevolg is dat we het gevoel hebben dat we gefaald hebben en ontzettend balen van onszelf. Paulus maakt wel duidelijk dat we vanuit onszelf niet de kracht hebben om gehoorzaam te zijn aan God, we hebben iets anders nodig! Beter gezegd, we hebben iemand anders nodig!

Gehoorzaam zijn op Zijn kracht

Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Dat doet God! Dank aan hem door Jezus Christus, onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. – Romeinen 7:24-25 (NBV)

Paulus is compleet uitgeput van deze innerlijke strijd. Paulus is wanhopig voor redding. Hij keert zich naar de hemel en vraagt wie hem zal komen redden, hij weet dat hij buiten zichzelf moet zoeken om de kracht om het goede te doen te vinden. Als Paulus, de grote apostel, iemand anders nodig heeft om hem kracht te geven waarom denken wij dan soms nog dat we het op ons eigen houtje voor elkaar moeten krijgen?

De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. […] Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. – Romeinen 8:2, 4, 5 (NBV)

Jezus heeft ons bevrijd van de wet van de zonde en de dood! De innerlijke strijd is overwonnen door de kracht en genade van Jezus. Door het offer van Jezus en het geschenk van de Heilige Geest hoeven we niet meer op eigen kracht door het leven te wandelen, maar door de kracht van de Geest! De Geest helpt ons in moeilijke momenten, Hij helpt ons om te ontdekken wat God van ons vraagt. En hoe meer je je laat leiden door die Geest, hoe meer je jezelf zal richten op wat de Geest wil, een leven in gehoorzaamheid aan God. Maar niet op eigen kracht, op zijn kracht!

Aan de slag!

Ik daag je uit om een praktisch voorbeeld te zoeken. Wat is iets dat jij wel doet, maar eigenlijk helemaal niet wil doen? Of wat is iets wat jij niet doet, maar eigenlijk juist wél wil doen? Vraag de Heilige Geest om je daar deze week bij te helpen. En wie weet helpt het je ook wel om een vriendin hier over te vertellen en samen deze uitdaging aan te gaan!

Bron: Enduring Word – Bible commentary – Romans 7

Deel deze overdenking

  1. Nel schreef:

    Heel herkenbaar, En dan toch weer uit te mogen komen bij Christus (onze) mijn Redder om moed en kracht van Hem te mogen ontvangen om verder weer in Zijn voetspoor te gaan.
    Ik wens je een gezegend 2022

    Nel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap