Hoe kijk jij terug op afgelopen jaar?

31

dec

Marie Tulin van Ekeren

Wat is oudejaarsdag bijzonder. We bevinden ons op het kantelpunt tussen terugkijken en vooruitzien. Tussen het voelen van vreugde en verdriet als we denken aan de mooie, maar ook de moeilijke momenten van het achterliggende jaar. Hoe jij vandaag ook terugkijkt naar het jaar dat achter je ligt; weet dat God een God van alle tijden is. Hij is de God van gisteren, vandaag en van morgen. Hij is bij jou wanneer je hart vol is van blijdschap, en ook bij jou wanneer je door een donker dal gaat. Heb jij dit jaar je hart aan Hem overgegeven en Hem gevolgd?

Het is mijn wens dat je vandaag samen met God terug mag kijken op 2021. Dat vergt misschien wat moed. Vaak leven we graag door en denken we liever niet al teveel na over de dingen waarin we tekortgeschoten zijn, of de moeilijke momenten die we moesten doorgaan. Dit kan ook juist voor de positieve dingen gelden. Misschien heeft God jouw gebeden wel verhoord en je veel vreugde gegeven. Heb je Hem hier ook voor gedankt? Bleef je Hem volgen, ook toen je Hem minder ‘nodig’ leek te hebben?

Afhankelijk van God, of zelf de touwtjes in handen?

Het kan confronterend zijn om na te denken of wij ons best hebben gedaan om Gods stem te volgen. Ik weet het, er is niets wat wij kunnen doen om Gods genade te verdienen. Toch hebben we de duidelijke opdracht om stil te staan, en om elke dag van ons leven voor te leggen aan God. We moeten erkennen dat wij maar mensen zijn. We zijn tijdelijk. We hebben het leven niet onder controle, hoezeer we ook ons best doen.

Daartegenover staat de eeuwige en onveranderlijke God. Lees maar mee wat Mozes over God schrijft:

Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God. – Psalm 90:1-2 (HSV)

God is een God van eeuwigheid. Zijn kennis en zijn plan met deze wereld reiken veel verder dan alleen het jaar dat achter ons ligt. Is het niet heerlijk dat zo’n machtige God onze toevlucht wil zijn? Hij wil de plek zijn waar wij mogen schuilen. Elke dag mogen we afhankelijk van Hem leven. Elke dag mogen we aan Hem overgeven.

Hoe was dat dit jaar voor jou? Voelde je je afhankelijk van God en prees je Zijn grootheid?

Je dagen tellen

Mozes gaat verder, wanneer hij in Psalm 90 schrijft over de vergankelijkheid van ons als mensen. Vaak zeggen we tegen elkaar: ‘Wat vliegt de tijd toch!’. Mozes beaamt dit in de psalm:

Wij brengen onze jaren door als een gedachte. – Psalm 90:9b (HSV)

Oef, een gedachte is toch wel heel kort. Ook zijn we tijdens onze dagen zo vaak bezig om ons eigen plan te trekken. We vergeten dan hoe groot God is. We maken keuzes waarvan we weten dat ze zondig zijn. Als Gods licht over al die keuzes gaat, dan zien we hoe onverstandig we bezig zijn.

U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht. – Psalm 90:8 (HSV)

Juist daarom is het zo nodig dat we ons leven, ons jaar, overgeven aan God. In ons tijdelijke leven wil God ons leiden. Hij wil ons vergeving schenken van al die zonden van het achterliggende jaar. Hij wil ons leren wat het betekent om Hem te volgen. Leer ons zó al onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen, (Psalm 90:12 (HSV)), bad Mozes.

Wanneer we onze dagen tellen, dan wil God ons wijsheid geven om die dagen in te richten. Hij wil ons vullen en ons een hart geven dat wijze keuzes maken die gegrond zijn op zijn wil. Hoe kun je je dagen dan tellen? Ik denk in elk geval door stil te staan en te beseffen dat elke dag een gift van God is. Ook mogen we ons beseffen dat God een plan heeft voor jouw leven, en dat je daarom elke dag aan Hem vraagt: ‘Heer, wat wilt U dat ik doe?’

Hoe was dat voor jou dit jaar? Stond jij elke dag stil en gaf je de dag in Gods handen?

Je vullen met Gods goedertierenheid

In afhankelijkheid van God, mogen we ons ook elke dag vullen met zijn goedertierenheid. Al onze dagen zijn bij Hem bekend. Hij weet wat er in jouw hart omging dit jaar. Hij wilde bij jou zijn in moeilijke, maar ook in goede tijden. Voor elke situatie, voor elke dag gold dat je hem samen met God mocht leven. Elke dag, elke morgen, wil Hij opnieuw bij ons komen om in ons hart te werken.

Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen. – Psalm 90:14 (HSV)

Daarin ligt dus de kern: Wanneer wij gevuld zijn met Gods goedertierenheid, dan zijn we rijk in al onze omstandigheden. God vult ons niet alleen; hij verzadigt ons! Dan mag jij juichen en verblijd zijn, wat er ook op jouw pad komt elke dag.

Hoe was dat voor jou dit jaar? Voelde jij je gevuld met Gods goedertierenheid?

Aan de slag!

Vlak voor de feestvreugde vanavond zal plaatsvinden, vlak voor we voor ons gevoel met ‘een schone lei’ beginnen en vlak voor we uitzien naar een nieuw jaar met nieuwe hoop en kansen, hoop ik dat je ook de tijd neemt om stil te staan.

 • Bid of God je wil helpen om terug te kijken op jouw jaar en probeer een eerlijk antwoord te geven op de hierboven gestelde vragen.
 • Vraag God vergeving voor de dagen waarin je het zelf wilde oplossen. Vraag vergeving voor de momenten dat je God niet dankte voor het goede wat Hij gaf.
 • Dank Hem dat je hier mag zijn, en dank Hem dat Hij er in 2021 elke dag voor jou was.  Dank Hem dat hij een plan heeft voor jou, en dat ook jouw 2021 ertoe deed. Hoe jouw omstandigheden er ook uitzagen.

Deel deze overdenking

 1. Anoniem schreef:

  Heel moeilijk.
  Ik bid al zolang om richting en herstel en ga alleen maar achteruit en ook bid ik om meer contact met Hem

  Ik schiet ook tekort in lezen en bidden omdat ik zo weinig merk maar dat mag geen excuus zijn. Ik baal ervan dat het me moeite kost me ertoe te zetten en dat terwijl anderen uren met Hem doorbrengen.

  Terugkijken maakt verdrietig en vooruit wanhopig.

  Toch kan ik niet zonder Hem.

  Zijn prijs was zo hoog

 2. Anoniem schreef:

  Ps iets praktisch.
  Iemand vroeg me in een ander e blog om meer toelichting maar diegene krijgt geen bericht dat er gereageerd is en dat telt ook voor als je zelf iets schrijft en er komt reactie. Zou een dergelijke functie nog handig zijn. Voor de site ook om interactie aan te moedigen?

  Hartelijke groet

 3. Janneke schreef:

  Beste anoniem,
  heel herkenbaar die strijd! Ik heb het afgelopen jaar ook die strijd ervaren. Mocht je je verhaal willen delen, altijd welkom op de fbpagina christen en vrouwen/hooggevoelig en christen. Ik merk dat we daar met onze zorgen soms net even wat verder komen omdat we het kunnen delen. En die kunnen je misschien ook meehelpen in denken qua richting. Gods liefde gewenst, juist wanneer Hij zo ver weg voelt. Hij houd van jou, ook al heb jij niet het vermogen nu om Hem lief te hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap