In Gods rechtvaardigheid wordt Zijn grote genade zichtbaar

03

dec

Gastblogger

De adventstijd is aangebroken en met elkaar leven we toe naar de Kerst. Huizen worden feestelijk versierd, de kerstboom wordt opgetuigd en overal hoor je kerstliedjes door de speakers klinken. Maar Kerst is zoveel meer dan dat! Kerst is het verhaal van Jezus die als rechtvaardige ‘Spruit’ in de wereld kwam om met Zijn sterven te laten zien dat Gods rechtvaardigheid zichtbaar wordt in Zijn grote genade.

De komst van Jezus wordt voorspeld

De Bijbel staat vol met profetieën waarin de komst van Jezus aangekondigd wordt. Door heel het Oude Testament heen klinkt de boodschap van Gods redding en genade voor Zijn volk. De profetieën van de profeet Jesaja over de komst van Jezus worden in de adventstijd vaak aangehaald. Maar ook de profeet Jeremia heeft een profetie over de komst van Jezus gekregen en spreekt namens God het volgende;

Zie, er komen dagen spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In deze dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal; De HEERE onze gerechtigheid.
– Jeremia 23: 5-6 (HSV)

God gaf deze profetie in een tijd van duisternis, een tijd waarin de mens steeds verder van God verwijderd raakte door hun ongehoorzaamheid. God is rechtvaardig wat betekent dat Hij geen enkele onrechtvaardigheid kan accepteren. Ondanks de zonden van het volk is daar deze hoopvolle boodschap van genade. Het is Gods weergaloze liefde die Hem dreef om met een plan te komen om op een rechtvaardige wijze Zijn liefde en genade te laten zien om de mensen weer aan Zijn Vaderhart te brengen. God geeft hier aan Jeremia een belofte, een belofte vol hoop voor de toekomst. Een belofte die in Jezus ‘Ja en Amen’ is geworden.

De van Hoop van het volk ligt in een kribbe

God belooft een ‘rechtvaardige Spruit’. Een spruit kan ook gezien worden als een klein kind. God heeft het hier over ‘Zijn Spruit’. Deze spruit zal een Koning zijn die eerlijk en rechtvaardig zal regeren. Het was Gods eigen Zoon, Die zijn heerlijkheid aflegde en als Koning der Koningen geboren werd uit de maagd. Zijn wieg stond niet in een koninklijk paleis maar Hij werd geboren in een stal omdat er nergens anders plaats voor Hem was. Als kwetsbaar klein kind kwam Hij op de aarde. De Hoop van het volk lag in een kribbe, en ze gaven Hem de naam Jezus.

Zijn naam is: De Heer is onze gerechtigheid

In opdracht van God gaven Jozef en Maria hun baby de naam Jezus. Deze naam betekent ‘God is redding’ of ‘God redt’. Dat is ook wat Jezus kwam doen hier op aarde. Jezus kwam om het volk te redden van de schuld en straf die ze verdiend hadden door hun ongerechtigheden. Jezus is de belofte van God en maakt de profetie van Jeremia waar. Maar niet alleen voor de mensen van toen, ook voor ons is deze profetie waar geworden.

Als je deze Kerst stil staat bij de geboorte van Jezus, de rechtvaardige Spruit. Bedenk dan dat Hij kwam naar deze aarde om te sterven voor jou. Hij nam jouw schuld en straf op Zich, Hij kreeg wat Hij niet verdiende zodat jij niet krijgt wat je eigenlijk verdient. Vanuit onszelf, door onze zondige natuur, kunnen we onmogelijk rechtvaardig voor God staan. Maar wat een genade om te weten dat Jezus ook deze naam draagt: ‘de Heer is onze gerechtigheid’. Het is niet onze eigen gerechtigheid, maar de gerechtigheid van Jezus die ervoor zorgt dat we door aanvaarding van Zijn offer aan het kruis gerechtvaardigd worden en vrij toegang hebben tot het hart van de Vader. God spreekt ons vrij op basis van het bloed van Jezus en laat hiermee zien dat God zowel rechtvaardig als genadig is. In Gods rechtvaardigheid komt Zijn grote genade tot uiting.

Aan de slag!

Heb jij er weleens bij stil gestaan dat de lijdensweg van Jezus misschien niet begint in het Hof van Gethesemane, maar op het moment dat Hij zijn goddelijkheid aflegde en neerdaalde naar de aarde als mens hulpeloos en klein? 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap