Wil jij gelukkig zijn?

02

dec

Alien van Nes

Wil jij gelukkig zijn? We hebben allemaal wel zo onze ideeën over wat ons gelukkig maakt. Die ene droom die verwezenlijkt wordt, meer rust en balans in ons leven, het hebben van goede vrienden een fijne familie enzovoorts. Maar waar worden we volgens de Bijbel gelukkig van?

Psalm 1

In de Bijbel wordt meerdere keren gesproken over geluk. Zo ook in Psalm 1: 1-2 (HSV):

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.

‘Welzalig’ kun je hierbij vertalen met ‘gelukkig’ (al is ‘gelukkig’ een slap woord vergeleken met ‘welzalig’). Gelukkig is degene die doet wat goed is, in plaats van zonden doet, nota bene ook samen met andere mensen die zich niet met God bezighouden. Gelukkig ben je wanneer je je niet door de meerderheid laat overhalen om verkeerde dingen te doen.

En gelukkig ben je wanneer je vreugde vindt in de wet van God en deze dag en nacht overdenkt.

Vreugde vinden in Gods wet

Ik weet niet hoe het met jullie is, maar vreugde vinden in Gods wet roept bij mij wel wat weerstand op. De wet van God klinkt zo wettisch, als iets moeten, je aan regels houden. Hoe kun je daar vreugde in vinden?

Als eerste is het goed om te weten als het om de wet van God gaat, dat het dan niet alleen om de Tien Geboden gaat, maar om Gods Woord in het algemeen ook.

Ten tweede gaat het bij Gods wet niet zo zeer om alles wat wel of niet mag, maar gaat het bovenal om liefde. Liefde naar God en je medemens. Zoals Jezus de wet samenvat in Lucas 10:27 (HSV): ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. En heb uw naaste net zo lief als uzelf.

Gods wet laat zien hoe je op een goede manier met elkaar kunt samen leven en hoe je dichter bij God kunt komen. En dan is het opeens niet zo raar dat die wet vreugde geeft. Liefdevol zijn naar de mensen om je heen en dichterbij God komen, geeft vreugde. Soms lijkt het wel eens fijn om gewoon lekker je eigen gang te gaan en geen rekening met God of de ander te houden. Maar diep van binnen zal dat nooit die vreugde geven, die het liefhebben van God en de mensen om je heen, wel geeft.

Dag en nacht overdenken

Dag en nacht Gods wet overdenken, dat is nogal wat. Ik denk niet dat we dit zo letterlijk moeten nemen, maar dat het vooral om een basishouding gaat. Op die manier bezig zijn met Gods Woord, dat het in je hart zit en je er altijd uit kunt leven. Dit doe je door je te verdiepen in de Bijbel, zodat je weet Wie God is en wat Hij van ons vraagt. En door contact met God te zoeken door middel van gebed.

Hoe beter je de Bijbel bestudeert, des te beter zul je begrijpen wat God van ons vraagt en zul je je meer kunnen verheugen in God. Tegelijkertijd is dat misschien ook wel een oproep naar ons. Hoeveel tijd mag het van je dag kosten om je te verdiepen in Gods Woord?

Wat het oplevert

En als we ons dan verdiepen in Gods Woord en leven vanuit Gods Woord, dan zal dat vruchten opleveren. Dat is ook een belofte. God zal in ons aan het werk gaan, wanneer wij Hem steeds beter leren kennen en steeds dichtbij Hem zullen leven.

Daarnaast zullen we ook gelukkig worden in het leven na dit leven. Wanneer we in God geloven en met Zijn Woord bezig zijn, zullen we een gelukkige toekomst bij Hem in de hemel tegemoet gaan.

Aan de slag!

Lees Psalm 1 nog eens voor jezelf door. Vind jij vreugde in het houden van Gods wet? Waarom wel of waarom niet? Vertel het aan God.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap