Ik volg Jezus omdat … ik niet weet wie ik anders zou moeten volgen

09

sep

Hadassa

‘Waarom ik Jezus volg.’ Dat is de titel van een boek van Adrian Plass. In het boek noemt hij alle goede redenen die hij kan bedenken om uit te leggen waarom hij Jezus volgt. Allerlei rare redenen komen voorbij: omdat Hij wonderen doet en omdat Hij geen wonderen doet; omdat Hij zo goed in judo is; omdat Hij wat het weer betreft niet kieskeurig is. Eén van de redenen die hij noemde, bracht me in verwarring. Tegelijkertijd kon ik me er heel goed in vinden: ik volg Jezus omdat… ik niet weet waar ik anders heen zou moeten gaan.

Adrian Plass legt vervolgens in zijn boek uit waarom hij juist deze reden heeft gekozen. Hij vertelt dat zijn vrienden wel eens de grap maken dat hij vooral zijn geloof heeft behouden om praktische en financiële redenen. Hij verdient zijn geld met het schrijven en spreken over het christelijk geloof. Zijn geloof verliezen zou betekenen dat hij zijn brood er niet meer mee kan verdienen.

Toch wil Adrian duidelijk maken dat dat geen reden voor hem is. Hij volgt Jezus en blijft hem volgen omdat ‘ik niet zou weten waar ik anders heen zou moeten gaan’.

Deze woorden heeft hij niet zelf bedacht, maar werden al eerder eens door iemand uitgesproken: Petrus. Op een dag was hij samen met Jezus en een groep leerlingen in de synagoge in Kafarnaüm. Daar gaf Jezus onderricht aan de mensen. Maar wat Hij vertelde, viel niet bij iedereen in de smaak.

Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’
(Johannes 6:60, NBV)

Een grote groep leerlingen hoorde Jezus woorden aan. Ze vonden onaanvaardbaar wat Hij zegt. Jezus weet het en gaat met hen in gesprek. Hij vraagt hen op de man af of ze zich aan zijn woorden ergeren. Maar het gesprek met hen helpt niet.

Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’
(Johannes 6:66-67, NBV)

Na Jezus’ harde woorden besluiten veel leerlingen Hem niet meer te volgen. Blijkbaar kunnen ze wat Jezus gezegd heeft niet aanvaarden. Dan richt Jezus zich tot zijn twaalf leerlingen en vraagt hen hetzelfde: ‘Willen jullie Mij ook niet verlaten?’ Hij geeft hen de keuze: je kunt bij Mij blijven of net als hen weggaan. Alleen Petrus reageert op Jezus’ vraag.

Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent.’
(Johannes 6:68-69, NBV)

‘Naar wie zouden we anders moeten gaan? Wie zouden we anders moeten volgen dan U?’ Dat is wat Petrus antwoordt op Jezus’ vraag. Misschien was hij het wel eens met degenen die waren vertrokken. Misschien vond hij Jezus woorden ook wel niks, omdat ze te streng of te moeilijk waren. Misschien wilde hij ook wel liever vertrekken. Toch doet hij het niet. Toch blijft hij bij Jezus. Waarom? Omdat hij erachter is gekomen wie Jezus is. En omdat hij heeft ontdekt dat wat Jezus zegt ertoe doet. Dat zijn woorden écht leven geven. Daarom blijft hij Jezus volgen. Omdat hij ontdekt heeft dat hij dit alleen bij Jezus kan vinden.

Indrukwekkende woorden vind ik het. En ik herken het ook, bij mezelf en om me heen. Ik zie dat mensen het opgeven om Jezus te volgen in hun dagelijkse manier van leven, omdat ze het teveel gevraagd vinden. Ik zie hen makkelijker met zijn woorden omgaan, omdat ze deze te ingewikkeld vinden. Ik zie dat mensen hun Bijbel niet meer openslaan, omdat ze de inhoud niet begrijpen.

En eerlijk is eerlijk, ik heb soms de neiging om het ook te doen. Om Jezus wat minder te volgen of niet meer. Om het niet zo nauw te nemen als dat Hij dat deed. Om zijn woorden niet elke dag tot me te nemen.

Maar wat als we Hem niet meer volgen? Wat als we niet meer naar zijn woorden luisteren? Waar moeten we dan heengaan? Wie moeten we dan volgen? Want Petrus heeft gelijk: Jezus spreekt woorden die eeuwig leven geven. Bij Hem moeten we zijn, als we écht willen leven.

Aan de slag!

Misschien herken je je wel in de mensen die Jezus niet meer willen volgen. Of misschien herken je je wel in de woorden van Petrus. Denk na over de volgende vragen.

-Wat zijn redenen voor jou om Jezus te volgen?

-Heb jij wel eens de neiging om Jezus niet (meer) te volgen of niet naar Hem te luisteren?

-Wat zeggen de woorden van Petrus jou?

Bronnen

Waarom ik Jezus volg – Adrian Plass

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Dankjewel Hadassa :’) Amen.

  2. Liza schreef:

    Zo mooi. Dank je wel Hadassa!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap