‘Ik ken je niet’ – de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze meisjes

25

jun

Yael Juch

Stel je voor: je loopt in een optocht met andere meisjes. Het belangrijkste heb je meegenomen, namelijk je zaklamp. Want je weet: het zal donker worden. Na een tijdje gaat de zon onder en maakt die plaats voor de maan. Jullie zijn moe van de tocht en gaan slapen. Dan hoor je de herkenbare stem: word wakker! Je wordt wakker, ziet dat het donker is en zet gauw je zaklamp aan.  Een meisje naast je stoot je aan: ‘Mag ik jouw batterij gebruiken? Ik ben de mijne vergeten.’ In deze overdenking het verhaal van de 5 dwaze en 5 wijze meisjes uit Mattheus 25:1-13. Hoe staat het met jouw lamp?  


We zijn onderweg 

We zijn allemaal op weg naar een toekomst na onze tijd op aarde, net zoals de meisjes uit de volgende gelijkenis (Mattheus 25: 1-4). Wij zijn op weg naar het bruiloftsfeest in het Koninkrijk der hemelen. In onze weg ernaartoe kunnen we zijn als de dwaze óf de wijze meisjes.  

De wijze meisjes 

De wijze meisjes wisten dat ze olie mee moesten nemen. Hoe wisten ze dit? Wijsheid in de Bijbel wordt vaak vergeleken met Gods Woord.  

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. 
– Mattheüs 24:35 (HSV) 

Gods Woord staat in de Bijbel, maar daarnaast spreekt Hij ook persoonlijk tot ons. In een Zij Lacht Academie-video kreeg ik tips van Tessa van Olst om Gods stem beter te leren verstaan (11 april 2020).
Hier een aantal tips op een rijtje, om jou aan te moedigen om ook op deze manier Gods waarheid tot je te nemen.  

 • Vertrouw God dat Hij spreekt en geef Hem de ruimte om te spreken.
 • Bid continu door de dag heen en leer herkennen op welke manieren God tot jou spreekt.
 • Schrijf op wat je denkt dat je hoort, zodat je het niet vergeet. Schrijf ook eventuele gedachten op die je afleiden tijdens je gebed(en).  
 • Verdiep je in Gods woord, om te kunnen toetsen en onderscheid te kunnen maken tussen jouw gedachten en die van God.

Het kennen van Gods Woord en het luisteren naar zijn woorden geven je wijsheid. Als je deze wijsheid als kostbare schatten in je hart bewaart, dan zul je ernaar gaan spreken en handelen. Dan ontstaat er relatie met deze woorden, maar ook met Hem die deze woorden tot je spreekt.  

De dwaze meisjes 

De dwaze meisjes hadden zelf geen olie mee. Ze vragen om de olie van de andere meisjes. Maar het is net als een batterij in de zaklamp, deze kun je niet uitlenen, want dan heb je zelf geen licht. Als de dwaze meisjes het gaan halen en terugkomen, zegt de bruidegom: ‘Ik ken je niet.’  

Uiteindelijk gaat het om jouw persoonlijke relatie met Jezus (de bruidegom). Hoe staat het met je relatie met Hem? Ken je zijn wijsheid en heb je een relatie met hem? Maak je tijd om met Hem te zijn?
Je kunt niet jouw leven met God baseren op iemands anders zijn relatie met Hem. Natuurlijk geeft God ons elkaar om van te leren, met elkaar op te trekken en elkaar te bemoedigen.
Maar dit kan niet op zichzelf staan. Je kunt niet je geloof bouwen op de mensen in je kerk, je favoriete christelijke festival, die bekende spreker, je partner of het geloof van je ouders. Vaak wortelt dit geloof niet in je eigen hart, waardoor je er niet naar gaat handelen. Het horen van Gods Woord, maar er niet naar handelen is een fundament van zand, wat zal gaan wankelen in stormen. Lees hierover meer in deze overdenking van Lydia.  

Ik wil u kennen  

Verlang jij ernaar God te kennen? Wat doe jij om God te leren kennen?  

Want één dag in Uw voorhoven 
is beter dan duizend elders; 
ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God 
dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. 
– Psalm 84:11 (HSV) 

Ik heb gemerkt dat verlangen groeit. Verlangen naar God groeit, als je Hem beter leert kennen. Dan wil je niets liever dan je lampje met olie laten vullen; met zijn woorden van wijsheid en inzicht om te handelen naar zijn Woord. Dan heb je een batterij, die keer op keer opgeladen is. Die je kunt gebruiken, als het dor om je heen is. Dan verandert die plek in een oase (Psalm 84:6-8). Een zaklamp vol van het kennen van Hem, die altijd en overal opgeladen is. 

Wees waakzaam 

Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! 
Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. 
Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.
– Mattheüs 25: 11-13 (HSV) 

Deze gelijkenis sluit Jezus af met een actieve oproep: Wees waakzaam! Bewaak jij je persoonlijke relatie met God? Je ‘intimi-tijd’ met hem. Terwijl ik met dit bijbelgedeelte bezig was, moest ik denken aan het woord ‘intimiteit’. Opeens sprong het woord ‘tijd’ er voor mij uit. Intimiteit hebben met Jezus is tijd apart zetten voor één op één contact met Hem.
Bewaak jij deze tijd? Verbind jij je hart met Gods hart? Heb jij je oren open gedurende de dag voor zijn woorden? Ben jij in deze tijd, waarin afstand bewaren aan de orde van de dag is, wel intiem met God? Intiem zijn, is: je kwetsbaarheden, je grootste angsten, je gedachten, je dromen en al het andere wat in je leven speelt, met Hem delen.

Geef je hem de ruimte om te spreken? Luister je naar wat Hij zegt over wie jij bent? God wil dat je jezelf leert kennen door zijn ogen. Dan ga je handelen als kind van de Vader. Je gaat zijn woorden (her)kennen en ernaar handelen. Dit is niet hard werken, je mag tussendoor rusten net als de meisjes in het verhaal (Mattheus 25:5-7).
Maar als je wakker wordt, waar is je hart dan? Op wie of wat bouw jij die dag? Wat bepaalt jouw identiteit? Verwacht je Jezus, verlang je naar Hem?  

Als je uit je slaap ontwaakt 
Wat is het dat jouw hart raakt 
Is je hart opgeladen met het kennen van Hem 
Handel je naar zijn woord en luister je naar zijn stem 
Wat laat jouw lamp oplichten 
Kies ervoor om je leven op het Koninkrijk van de Hemelen te richten 

Aan de slag!

Mocht je een zaklamp in huis hebben, zet hem deze week op een plek dat je hem vaak ziet.  

Laat deze zaklamp je helpen om als je hem ziet even stil te staan. Stil te staan bij je hart. Waar is je hart? Behoort je hart God toe? Als je erachter komt dat je geen olie mee hebt, kies ervoor om je uit te strekken naar zijn woorden, te luisteren en te handelen. Te handelen door je relatie met hem boven alles te verkiezen. Te handelen door tijd vrij te maken om God te leren kennen en door waakzaam te zijn voor wat je toelaat in je hart. Je hart te onderzoeken, door stil te staan bij wat je hebt uitgesproken die dag en waar je naar hebt gehandeld.  

Luister: Have my heart – Maverick City.

Geïnspireerd door:
Tessa van Olst, online Zij Lacht-academie, 11 april 2020.

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Heel mooi Yael, bedankt.

  • Wil schreef:

   Heel mooi omschreven.
   De olie is de Heilige Geest. de vaten het lichaam. (weet
   gij niet dat uw lichaam een Tempel van de Heilige Geest is 1 Kor. 6:19)
   de brandende lamp, de kracht van de getuigenis met en door de Heikige Geest,
   Zijn Bruid.
   De dwaze meisjes hadden enkel olie in de lamp en niet in de vaten .
   Dit konde de wijze meisjes de dwaze meisjes niet geven, want dat is die intieme, persoonlijke relatie met de Heer door de Heilige Geest in jouw binnenste .

 2. Jan-Anne schreef:

  IDe bekende Messiaans belijdende Jood Lance Lambert schreef in zijn boek: Voorbereiding op de Wederkomst dat zowel de vijf wijze als de vijf dwaze meisjes maagden zijn en geen hoeren. Dit betekent volgens hem dat ook de vijf dwaze meisjes behouden zijn en dus niet voor eeuwig verloren gaan! Want zij zijn ook maagden, alleen zij missen een deel van de vreugde die de vijf wijze meisjes wel hebben. Hoe ziet u dat?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap