“Ik heb dorst” – waar heb jij dorst naar?

04

apr

Irene Poot

In deze paasmaand herdenken we dat Jezus mens is geworden en voor ons aan het kruis is gestorven. Tijdens zijn leven op aarde krijgt Jezus te maken met allerlei dingen waar jij en ik ook dagelijks mee te maken krijgen. Toch wil ik je juist meenemen naar het einde van zijn leven. Namelijk naar één van zijn laatste uitspraken hier op aarde. Misschien wel één van de grootste bewijzen van zijn menszijn. De ultieme menselijke ervaring!

“Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!” 
– Johannes 19: 28 (HSV) 

“Ik heb dorst…” Jezus had dorst. Volgens het woordenboek betekent ‘dorst’: een behoefte aan drinken of een hevig verlangen hebben. Jezus had een hevig verlangen…  

Een hevig verlangen naar wat…? En, heb jij deze dorst ook? 

“Ik heb dorst” – levend water van God 

In de Bijbel ontmoeten we een vrouw die ook naar iets verlangt: gezien worden, acceptatie, wat dan ook. Jezus stelt zich voor haar open: 

“Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken. Want Zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben?  Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. 

De vrouw zei tegen Hem: Heere, U hebt geen emmer en de put is diep; waar hebt U dan het levende water vandaan? Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden?”
– Johannes 4: 7-12 (HSV)  

Hier zegt Jezus het indirect weer: ‘Ik heb dorst.’ De vrouw is verbaasd dat Jezus met haar praat, haar überhaupt ziet!  

“Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen Hem: Heere, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten.”
 – Johannes 4: 12-15 (HSV) 

Drinken van het levend water en nooit meer dorst hebben! Dat zou voor mij heel wat wandelingen naar de kraan schelen! Natuurlijk wil de Samaritaanse vrouw iets waardoor ze nooit meer dorst heeft, nooit meer een onvervuld hevig verlangen. 

Dorst naar Gods Koninkrijk 

Natuurlijk gaan deze beide bijbelteksten niet per se over alleen maar dorst naar water, maar verlangen naar iets anders. Verlangen naar een bepaald gevoel, verlangen om een bepaald gemis op te vullen. Toen Jezus aan het kruis hing, vroeg hij ‘God, waarom heeft u mij verlaten?’
Jezus verlangde naar de aanwezigheid van God. De Samaritaanse vrouw verlangde misschien om gezien te worden of niet veroordeeld te worden. Misschien verlangde zij ten diepste ook naar de aanwezigheid van God, naar het Koninkrijk van God, waarin geen veroordeling en pijn meer is. 

Verlangen we niet allemaal naar dit? Zijn we niet allemaal op zoek naar een wereld zonder lijden en verdriet? In deze gebroken wereld missen wij denk allemaal wel iets. Iets waar je altijd naar blijft verlangen, wat maar niet vervuld lijkt te worden. In deze gebroken wereld kan Gods aanwezigheid soms ver weg lijken. Het beloofde Koninkrijk van God lijkt niet te bestaan hier op aarde. Ook Jezus verlangde er naar aan het kruis. Hij had dorst naar Gods Koninkrijk.  

Heb jij dorst naar Gods Koninkrijk in deze gebroken wereld? Verlang jij, net als Jezus, naar een tijd vol vreugde, vergeving, liefde, aanbidding, vrede en God?  

Door Jezus hoeven wij geen dorst meer te hebben 

Jezus onderging het meest menselijk wat er maar is toen Hij stierf aan het kruis; Hij had dorst naar Gods Koninkrijk. Juist omdat dit zo’n groot gemis is hier op aarde, kwam Hij, zodat Gods Koninkrijk ook bij ons mensen zou komen. Hij nam die dorst voor ons op zich, zodat wij geen dorst meer hoeven te hebben. Dankzij Zijn offer, is het Koninkrijk van God hier al zichtbaar op aarde en is God altijd dichtbij ons. 

“Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.”
– Johannes 3:3 (NBV) 

Door Jezus hoeven we dus nooit meer dorst te hebben. Hoe dan?  

Jezus zei het al tegen de Samaritaanse vrouw: 

“Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.”
– Johannes 4: 12-14 (HSV) 

Zoek Jezus! Zoek Hem, nodig Hem uit in je leven en bouw zo samen aan Gods Koninkrijk hier op aarde! 

“Ik heb dorst,” zei Jezus aan het kruis. “Ik heb dorst, zodat jij nooit meer dorst hoeft te hebben.” 

Aan de slag!

  • Waar verlang jij ten diepste naar?
  • Waar ben jij naar op zoek?
  • Vraag God om dit aan je te openbaren en vraag of Hij dit verlangen wil vervullen en je helpt om het niet ergens anders te zoeken. 

 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap