Het banket van de hoogste wijsheid – Spreuken 9

09

aug

Corline Hoefnagel

Ik ben compleet de weg kwijt. Midden in Amsterdam sta ik, en ik moet gewoon terug naar het station. Maar hoe ik daar kom? Geen idee. Google Maps zegt: linksaf slaan. Maar het bordje op de hoek van de straat wijst naar rechts. Wie heeft er nou gelijk? Naar wie moet ik luisteren? Dat vraag ik mezelf ook af tijdens het lezen van Spreuken 9. Daar wijzen mensen mij verschillende wegen. Maar wie wijst mij naar de juiste bestemming?

Het huis van de hoogste Wijsheid

De hoogste Wijsheid heeft haar huis gebouwd, haar zeven pilaren uitgehakt.
– Spreuken 9:1 (HSV)

Zo begint Spreuken 9. Wie is de hoogste Wijsheid eigenlijk? Ik denk de Heere Jezus. Hij wordt in het Nieuwe Testament namelijk zo genoemd: “Christus Jezus, Die voor ons is geworden, wijsheid van God…” (1 Korinthe 1:30, HSV)

De zeven pilaren wijzen op een opvallend grote woning. Want alleen grote huizen werden ondersteund door houten of stenen pilaren. Hier wordt zelfs gesproken over zeven pilaren, dat duidt niet alleen op grootsheid maar ook op volmaaktheid.

Het doel van haar huis

Waarom heeft de hoogste Wijsheid zo’n gigantisch huis gebouwd? In dat huis wil ze een maaltijd houden. Een banket. Ze heeft het banket al helemaal klaar gemaakt. Blijkbaar verwacht ze veel gasten. Nu is het tijd om die gasten uit te nodigen.

Zij heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd, ook heeft zij haar tafel gereed gemaakt.
– Spreuken 9: 2 (HSV)

Wat mij opvalt is dat de hoogste Wijsheid alles zelf doet. Ze wordt niet geholpen door mannen. Normaal gesproken moesten in die tijd de mannen huizen bouwen, het vee slachten en de tafel dekken. Hier doet de vrouw alles zelf. De hoogste Wijsheid is blijkbaar een ijverige, krachtige vrouw.

De genodigden

Ik ben nieuwsgierig wie er uitgenodigd zijn voor het banket. Dat staat in het volgende vers:

Zij roept op de toppen van de hoogten van de stad: Wie is er onverstandig? Laat hij hierheen afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt Zij: Kom, eet van Mijn brood en drink van de wijn die Ik gemengd heb.
– Spreuken 3:5 (HSV)

Het menu doet mij denken aan het Heilig Avondmaal. Daar wordt ook brood en wijn gedronken. Het brood wijst dan naar Jezus’ lichaam dat voor de mensen gebroken is. En de wijn wijst op Jezus’ bloed dat voor de zonden gestroomd heeft.

Net zoals bij het Heilig Avondmaal, hoef je voor dit banket niet volmaakt te zijn. Juist ‘onverstandigen’ worden uitgenodigd. Er is genoeg voor wie ook maar wil komen. Zo gastvrij is de Hoogste Wijsheid.

De weg van het inzicht

Maar hoe kom je nou bij het huis van de hoogste Wijsheid? Je komt daar door de juiste weg te bewandelen.
Verlaat de onverstandige dingen en leef, en begeef u op de weg van het inzicht. (Spreuken 9:6, HSV)

Wat wordt bedoeld met de weg van het inzicht, de wijsheid? Dat staat verderop in het hoofdstuk. “Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN. (Spreuken 9:10, HSV)

Het huis van vrouwe dwaasheid

Het klinkt allemaal lief en mooi. Maar, kijk eens goed! Er staat nóg een huis. Het huis van vrouwe dwaasheid. Zij is totaal anders dan vrouwe Wijsheid.

Zij zit bij de deur van haar huis, op een troon, op de hoogten van de stad om naar de voorbijgangers op de weg, die rechtdoor willen gaan, te roepen: Wie ook maar onverstandig is, laat hij van zijn weg hiernaartoe afwijken.
– Spreuken 9: 14-16 (HSV)

Vrouwe dwaasheid probeert mensen die de goede kant opgaan, juist van de weg te lokken. Ze probeert hen de verkeerde richting in te laten slaan. Maar in het huis van vrouwe dwaasheid wacht de dood. “Men weet niet dat daar gestorvenen liggen, haar genodigden liggen in de diepte van het graf.” (Spreuken 9:18, HSV)

Naar welke vrouw luisteren wij?

Wat mij opvalt: beide vrouwen hebben hetzelfde publiek. Onverstandige mensen. Misschien zou je ook kunnen lezen: Ongehoorzame mensen. Zondaren. Terwijl ik het hoofdstuk tot me door laat dringen, besef ik het: ik ben hun publiek. Jij bent hun publiek.

De Hoogste Wijsheid roept jou om te komen naar haar banket. Ze staat met open armen klaar om je te welkom te heten. Haar huis is groot genoeg, daar pas jij nog wel bij. Zij ziet jou niet over het hoofd, maar roept jou persoonlijk bij je naam.

De vraag is: ga jij op haar uitnodiging in? Of luister je naar de mierzoete stem van vrouwe dwaasheid? Haar stem leidt naar verlorenheid. De weg van de vreze des Heeren, die leidt naar een eeuwig thuis.

Challenge!

Vrouwe Wijsheid nodigt je uit voor een groot banket, maar vrouwe dwaasheid doet er alles aan om je van de goede weg te lokken.

  • Welke schat heb jij vandaag ontdekt?
  • Bedenk hierbij een challenge die je vandaag zelf of samen met iemand uitvoert. Check #spreukenchallenge op Instagram voor inspiratie van anderen en deel ook jouw challenge!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap