Ik geloof!

03

apr

Debora

Littelton, Colorado – Columbine High School. 20 April 1999, 10.15 uur. Cassie stapt de school-bibliotheek binnen, om aan haar huiswerk te werken. Ze zoekt een tafel, zet haar fles water neer en haalt haar schriften en boeken uit de tas… Ineens komt een lerares naar binnen en gilt: ‘Schoten! Er word geschoten! Bewapende mannen zijn buiten op de gang! Snel, allemaal onder de tafels wegduiken!’ Nu gaat alles heel snel. Er komt een jongen de bibliotheek binnengevallen. Hij stort neer. Zijn schouder zit onder het bloed. Iedereen kruipt zo snel mogelijk onder de tafels… en daar komen ze al! Twee jongens met wapens.

Ze hebben maar één onzinnig, verschrikkelijk doel: zoveel mogelijk mensen doodschieten en daarna zichzelf vermoorden. Ze schieten om zich heen en roepen kreten als: Hierop hebben we al onze hele leven lang gewacht”. Elke schot uit hun wapens wordt vergezeld door een enthousiaste schreeuw. Hun stemmen klinken angstaanjagend en boos. Gelijktijdig lijken ze opgewekt en vrolijk, als of ze een spel spelen, met veel plezier…De jongens blijven staan voor de tafel waaronder Cassie zit. Ze buigen zich naar beneden, kijken haar recht in haar gezicht. Een van hen vraagt aan haar: “Geloof je in God?“ Cassie aarzelt. Het lijkt als of ze over de antwoord nadenkt. Maar heel even, dan zegt ze: “ JA!” Ze is zeker wel bang geweest, maar haar stem trilde niet. Ze vragen haar waarom ze gelooft, echter ze heeft geen tijd om te antwoorden. Ze schieten haar zomaar neer. Een kogel door haar hoofd… Twaalf jonge mensen, vermoord door twee jongens die het leven blijkbaar als een computerspel waren gaan zien. Laat staan die vele mensen die lichamelijke en psychische wonden hebben opgelopen.

Ik wil je nog een keer mee terug nemen naar het moment dat de moordenaars aan Cassie vragen of ze in God gelooft. Haar antwoord hierop is: “JA!”

“Ja, ik geloof in God!”

Dit is waar het me eigenlijk om gaat. Deze gebeurtenis maakt duidelijk, dat het zomaar kan gebeuren dat wij uitgedaagd worden om te zeggen, of en wat we geloven. Cassie deed dit, en het werd haar dood. Er zitten dus altijd consequenties aan het bekennen (of belijden) van ons geloof. Het levert sowieso iets op. Soms fijne gesprekken met mensen die geloven of juist niet geloven of mooie situaties (zoals de doop of een huwelijksceremonie). Een diepe eenheid en relatie met andere mensen die van God houden. Zo is er nog veel meer te noemen. Maar soms ook minder fijne dingen, zoals uitlachen of pesten. Bespottelijk gemaakt worden is al heel erg, maar het kan nog erger: Achtervolging, gevangenis, (lichamelijke) straf of zelfs de dood.

En ALTIJD geeft het de grootste eer aan Papa, aan onze grote Koning!

En dat is uiteindelijk waar ons leven om gaat, Hem de eer en erkenning geven op elk moment van ons leven!

Op school moest ik vroeger voor godsdienstonderwijs de geloofsbelijdenis van een zekere Dietrich Bonhoeffer uit mijn hoofd leren. Dit is me altijd goed bijgebleven en zet me nog steeds aan het denken.

Net als Cassie uitte hij zijn geloof ook in het openbaar. Dietrich Bonhoeffer voelde zich namelijk verplicht, duidelijk te vertellen waarin hij gelooft:

Ik geloof
dat God uit alles,
ook uit het slechtste,
iets goeds kan en wil laten ontstaan.
Hiervoor heeft Hij mensen nodig
die met alles hun voordeel doen.

Ik geloof
dat God ons in iedere moeilijke situatie
zoveel weerstandsvermogen geeft
als we nodig hebben.
Maar Hij geeft het niet vooraf,
opdat wij niet op onszelf
maar op Hem vertrouwen.

Dit geloof
zou alle angst voor de toekomst
moeten overwinnen.

Ik geloof
dat ook onze fouten en vergissingen
zin hebben en dat het voor God niet moeilijker is
deze te gebruiken dan de daden waarvan wij denken dat ze goed zijn.

Ik geloof
dat God geen noodlot is buiten de tijd
maar dat Hij wacht op eerlijk bidden
en verantwoord handelen en hierop antwoord geeft.

Aan de slag!

1) Als je gelooft, word je uitgedaagd om dit (in het openbaar) te bekennen, erover te vertellen. Bijvoorbeeld op je werk, op school, op vakantie, tijdens een zakelijk diner, op het feestje van je buren, etc. Elk moment van je leven zou je de vragen gesteld kunnen krijgen: ‘Wat geloof jij? Geloof jij in God? Waarom?’

Hoe zit het met jouw geloofsbelijdenis?

Wat geloof jij?

Ga er eens bij zitten met een lekker theetje of koffie en probeer voor jezelf een eigen belijdenis te formuleren en schrijf het op. Zo kan je het altijd weer het terug lezen. Bedenk: Wat geloof ik eigenlijk, en wat geloof ik niet? Waar heb ik twijfels? (Wees eerlijk voor God en voor jezelf)

2) Voor Cassie werd haar belijdenis haar dood.

“Heb jij alles over voor deze God, waar je in gelooft?”

In Filippenzen 1:21 en 22 zegt Paulus:

Leven betekent voor mij: leven voor Christus. Maar als ik sterf betekent dat voor mij nog iets veel beters. (Want dan ben ik bij de Heer.) Als ik blijf leven, kan ik werken met goed resultaat. Ik weet niet wat ik liever heb.

En in Psalm 73:26 staat:

‘ Zelfs als ik zou sterven bent U alles voor mij. U bent de rots onder mijn voeten. Voor eeuwig bent U alles voor mij.’

Kan jij de dood zonder angst onder ogen zien omdat je weet dat je het bij Hem zo veel beter hebt?

3) Neem de tijd om het geloofsbelijdenis van Dietrich Bonhoeffer nog eens goed te lezen. Kan jij je hierin vinden? Wat spreekt je aan? Waar heb je moeite mee? Denk erover na, waar en waarom je er juist mee eens of misschien juist oneens bent met zijn woorden.

NOTE:

In Nederland heerst (nog) Vrijheid van meningsuiting en Geloofsvrijheid – God zij dank! Je bent vrij te zeggen wat je voelt, denkt en gelooft. Dit is zo waardevol. Je mag als vrij mens bekennen en vertellen wat geloof voor jou inhoud.

De betekenis van geloof is voor jou misschien net iets anders dan voor mij. En dit is juist zo mooi. Geloof is tenslotte iets persoonlijks tussen Papa en jou. En als we er vrij, open en eerlijk over mogen spreken en delen, dan laat dit alleen maar de veelkleurigheid van Gods wezen zien en is het juist krachtig en opbouwend voor jezelf en de mensen om je heen. We hoeven niet allemaal de zelfde meningen te hebben over bepaalde punten die vaak ook nog eens niet daadwerkelijk bijbels zijn, maar door mensen bedacht (religie).

Het belangrijkste, of het hoofdpunt waar het geloof niet in zou moeten verschillen is het feit dat Jezus uitgangspunt en doelpunt is.

Want door Jezus heeft God alle dingen in de hemel en op de aarde gemaakt: de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen, alles wat heerst en macht heeft. Alles is door Hem en voor Hem gemaakt. Hij was er eerder dan al het andere. Alle dingen bestaan door Hem. (Kolossenzen 1:16-17)

>> Als je aan de slag gaat met het schrijven van jouw eigen geloofsbelijdenis, deel hem in een comment. We vinden het tof om ‘m terug te lezen! Maak je er een mooi gedicht of een andere (creatieve) uitwerking van? Deel je foto dan op Instagram met de hashtag #zijlacht.

Bronnen

 • She Said Yes. The unlikely martyrdom of Cassie Bernall / The Plough Publishing House
 • Geloofsbelijdenis Dietrich Bonhoeffer

Deel deze overdenking

 1. Esther schreef:

  Een stuk dat je aangrijpt.. Ik moet denken aan de tekst van het nummer “This is your time” van Michael W. Smith, ook over Cassie:

  It was a test that we could all hope to pass
  But none of us would want to take
  Faced with the choice to deny God and live
  For her there was one choice to make

  This was her time
  This was her dance
  She lived every moment
  Left nothing to chance
  She swam in the sea
  Drank of the deep
  Embraced the mystery of all she could be
  This was her time

  Though you are mourning and grieving your loss
  Death died a long time ago
  Swallowed in life so that life carries on
  Still it’s so hard to let go

  What if tomorrow
  And what if today
  Faced with the question
  Oh what would you say

  This is your time
  This is your dance
  Make every moment
  Leave nothing to chance

  Swim in the sea
  Drink of the deep
  Call on the mercy
  Hear yourself praying

  Won’t You save me
  Won’t You save me

 2. Jette schreef:

  Ik vind de geloofsbelijdenis van Bonhoeffer erg mooi. Ik vroeg me af waar je deze vandaan had? Ik kan hem namelijk nergens online vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap