Houd jij je hoofd koel?

20

apr

Yael Juch

Ken je het spel lasergamen? Fanatiek ga je op weg met je lasergun in je hand. Je weet dat de tegenstanders aan de andere kant starten en richt je op wat voor je is. Je hebt een goede schuilplek gevonden om je te verbergen als het nodig is voor de aanvallende partij en je denkt dat je aan de winnende hand bent, totdat je opeens van achter belaagd wordt. Verschrikt kijk je om je heen. Opeens komen er van alle kanten schoten. Je bent omsingeld. Impulsief ren je uit je schuilplaats en begint lukraak om je heen te schieten. Al snel klinkt het geluid dat je bent geraakt. Game over. Nu gebeurt het in dit voorbeeld tijdens een onschuldig spel. Maar ook in ons dagelijkse leven krijgen we heel wat op ons af. Ken jij het gevoel dat je omsingeld wordt? Ken je dat gevoel van angst op zo’n moment? Achaz en zijn volk wel, dit lees je in Jesaja 7. Toch zegt God tegen hen: Houd je hoofd koel!

Omsingeld

Het gebeurde in de dagen van Achaz, de zoon van Jotham, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, met Pekah, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optrok naar Jeruzalem om er oorlog tegen te voeren, maar hij was niet in staat er de overwinning op te behalen.
– Jesaja 7:1 (HSV)

Aan de bovengenoemde aanval ging een hoop vooraf, dit lees je in vers 2-9. Deze gebeurtenissen spelen zich af in de tijd van de Syro-Efraïmistische oorlog (734-732 v. Chr.). Resin en Pekach spannen samen tegen Assyrië. Hierbij willen ze Achaz overhalen om mee te doen aan hun verzet. Maar hij weigert. Vervolgens bedenken de twee vorsten een plan. Ze willen Jeruzalem aanvallen en verdelen onder hen. Maar God zorgt ervoor dat Achaz van deze plannen op de hoogte is en krijgt hierbij een bemoedigende boodschap door de mond van Jesaja. 

Beefde zijn hart

Toen het huis van David verteld werd: Syrië is neergestreken op Efraïm, beefde zijn hart en het hart van zijn volk, zoals de bomen in het woud beven voor de wind.
– Jesaja 7:2 (HSV)

Voordat God Jesaja naar Achaz stuurt, hoort Hij en het volk het schokkende nieuws. Het gevaar komt eraan. Ken je die situatie dat je in een bos wandelt en het gaat opeens heel hard waaien. Dan weet je: er komt misschien wel een storm aan. In het hart van het volk en die van hun leider Achaz stormde het. Ze waren bevangen door angst. God weet dat een angstig hart geleid door menselijke angst geen voorspoed brengt. Er zijn veel teksten in de Bijbel waarbij God iets tegenover angst zet. God weet dat angst een slechte raadgever kan zijn. Daarom stuurt hij Jesaja met een boodschap voor zijn volk.

De boodschap van Jesaja

En de HEERE zei tegen Jesaja: Ga nu op weg, Achaz tegemoet, u en uw zoon Sjear-Jasjub naar het einde van de waterloop van de bovenvijver, bij de weg naar het Blekersveld.

Zeg dan tegen hem: Beheers uzelf, blijf rustig, wees niet bevreesd, laat uw hart niet week worden voor die twee rokende stukken brandhout, voor de brandende toorn van Rezin en Syrië, en van de zoon van Remalia.
Syrië heeft immers kwaad tegen u beraamd, samen met Efraïm en de zoon van Remalia, door te zeggen:
Laten wij oprukken tegen Juda, het in angst laten verkeren, het onder ons verdelen en de zoon van Tabeal er als koning over aanstellen in het midden van haar. Zo zegt de Heere HEERE: Dat zal niet bestaan en dat zal niet gebeuren!
-Jesaja 7:1-7; 5-7 (HSV)

In de NBV-vertaling staat in vers 4: ‘Houd het hoofd koel, laat u geen schrik aanjagen.’ Je hebt het iemand misschien weleens tegen je horen zeggen: ‘houd je hoofd koel, hoor!’ Soms kan dit een gevoel geven dat je moet vechten tegen de angstige of spannende situatie, die nabij is. Je hoofd koel houden is volgens de Van Dale: rustig blijven en niet in paniek raken. Om rustig te blijven en niet in paniek te raken, moet je wel wat doen. Wat dan?

Alleen als jullie vertrouwen hebben, houden jullie stand.

Hiermee wordt het begin van de boodschap van God aan Achaz afgesloten (Jesaja 7:9, NBV). Wat helpt ons in een situatie waarin je omsingeld wordt door gevaar? Op God vertrouwen. Waarom? Omdat je alleen zo kunt standhouden tegen het kwaad, tegen de angst, tegen de twijfel. Je alleen op die manier je hoofd koel kunt houden. Je rustig blijft. En je niet ‘je hart week laat worden’ door wat voor menselijke ogen is. God vraagt ons om te beheersen, niet mee te gaan met waar angst je tot oproept.  Omdat je weet dat Gods beloften anders zijn, dan wat de angst je belooft.

Belofte van een veilige vesting

Mensenvrees legt iemand een valstrik,
maar wie op de HEERE vertrouwt,
wordt in een veilige vesting gezet.

– Spreuken 29:25 (HSV)

Wanneer jij op God vertrouwt, belooft hij jou een veilige vesting. In een vesting ben je van alle kanten beschermd. Gods vesting is niet één van die ruïnes die je op vakantie tegenkomt. Het is een onwankelbare vesting, die je altijd en overal bescherming biedt. Het is een vesting waarin God altijd aanwezig is. Wij hebben met de komst van Jezus Immanuel, een belofte in Zijn naam gevonden. ‘Hij die er is en komt’, dus in welke situatie je ook verkeert. Je bent nooit alleen. God is als een vesting, die je van alle kanten omsingeld heeft. Daar ben je veilig. Dan kun je standhouden, wat er ook nu of in de toekomst op je afkomt.

Aan de slag!

Herken jij je in Achaz en zijn volk? Houd je hoofd koel en zeg:

In mijn bangste uur vertrouw ik op U.
– Psalm 56:4 (NBV)

Al belegerde mij een leger,
mijn hart zou niet vrezen;
al brak er een oorlog tegen mij uit,
toch vertrouw ik hierop.
– Psalm 27: 3 (HSV)

Je denkt misschien: waarop vertrouwt David in Psalm 27? Lees dan zelf eens Psalm 27 vers 1 en 2.

Deel deze overdenking

  1. Nuchter schreef:

    Doet me denken aan het lied: ik vertrouw op U.
    Waar we ook (doorheen)gaan de Here is erbij en heeft álles in Zijn Hand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap