Bouwen met goud of stro

21

apr

Charlotte Molenaar

De gemeente is in verwarring. Afgunst en verdeeldheid heersen er. Mensen kunnen elkaar niet meer normaal groeten of een praatje maken. Misschien heb jij dit aan den lijve ondervonden of zit je hier op dit moment middenin. Hopelijk is dit je bespaard gebleven, maar zelfs dan heb je er waarschijnlijk wel eens van gehoord. Verdeeldheid onder christenen veroorzaakt veel pijn en verdriet. Bij iedereen. Verschillen in interpretaties van Bijbelteksten of andere theologische verschillen leiden maar al te vaak tot verdeeldheid. De afgelopen twee jaar lijken de meningen alleen maar nog meer uit elkaar te zijn gaan liggen. Soms vraag ik me af of we nog wel een echt gesprek met elkaar kunnen voeren in plaats van elkaar van ongeloof en misbruik van de Bijbel te beschuldigen.

Verdeeldheid

Die verdeeldheid is echter helaas niets nieuws. In de gemeente die was ontstaan in Korinthe heerste ook verdeeldheid. Ja, Paulus spreekt zelfs van ruzie en tweedracht. Twee kampen staan tegenover elkaar. De ene kant is voor Paulus en de ander roept dat ze van Apollos zijn. Apollos is Paulus’ medearbeider voor het koninkrijk van God en nu laten de gelovigen zich verleiden tot ruzie over twee broeders die allebei God willen dienen. Paulus is diep teleurgesteld om deze stand van zaken. Hij zegt dan ook: als je bezig bent met tweedracht, als je zo denkt, dan ben je hetzelfde als ongelovigen. Je bent dan nog doordrongen met de denkbeelden van de wereld. Je bent als een klein kind in het geloof als je zo bezig bent als gelovige. En je snapt er helemaal niets van! Zie je dan niet dat we allebei alleen maar dienaren van God zijn?

Wie is Paulus dan, en wie is Apollos, anders dan dienaren, door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien.
En hij die plant en hij die begiet, zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú.
– 1 Korinthe 3:5-9, HSV

God is Degene Die het geloof laat groeien! Niet Paulus, Apollos of wie dan ook. Het is dus ongezond om achter één geestelijke leider aan te lopen. Geestelijke leiders zijn maar dienaren van God en zij staan in Zijn dienst. Ze zijn zelf niet in staat om het geloof te laten groeien, alleen God. En als het goed is zijn ze van dat besef doordrongen en dienen ze zo samen hetzelfde doel: God dienen en Zijn koninkrijk uitbreiden.

In onze tijd heb je ook genoeg theologische verschillen. Er zijn heel veel verschillende kerken en al die scheuringen hebben bij veel mensen heel veel pijn teweeg gebracht. En niet alleen pijn. Al die verschillen werken ook heel verwarrend: wie heeft er nu gelijk? Wat is waar? Hoe weet ik wat waar is? En vooral: als zoveel mensen allemaal verschillende dingen beweren met de Bijbel in de hand, hoe weet ik dan wat God nu écht zegt?

Voor dit probleem gebruikt Paulus in 1 Korinthe 3 het voorbeeld van een huis. De gemeente is dat huis en allemaal verschillende mensen bouwen aan dat huis. Dit doen ze allemaal met verschillende materialen. De een bouwt met goud en edelstenen. De ander bouwt met stro, hooi en hout. Op dit moment zien wij niet wat goud en wat hout is. Maar:

ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.
– 1 Korinthe 3:13-15, HSV

Op de dag van het oordeel, als Christus terugkomt, zal blijken wat stand zal houden. De dag van het oordeel komt met vuur, staat er. Vuur staat voor zuivering. Door het vuur van Gods oordeel heen zal blijken wat staande zal blijven en wat niet. Als het werk standhoudt, zal degene die dat gebouwd heeft loon ontvangen. Als je werk echter verbrandt, zal je schade leiden, maar gelukkig zal je wel behouden zijn. Je behoud hangt namelijk niet af van je daden, maar van waar je op gebouwd hebt: Jezus Christus. Hij is het fundament van het huis, de gemeente.

Het oordeel van God, Zijn visie op de dingen, zal ons vertellen wat goud is en wat stro bleek te zijn. Wees dus voorzichtig met claimen dat jij echt weet hoe het zit en neem dat ook niet te snel aan van anderen. Wat je denkt dat goud is, blijkt misschien wel stro te zijn. Vervallen we dan niet in relativisme waarin we niets meer kunnen zeggen over hoe de dingen in elkaar zitten? Zeker niet! We moeten alleen er zeker van zijn dat we bouwen op het fundament: Jezus Christus. Hij is het fundament van de gemeente die gebouwd wordt. Zijn leven, dood en opstanding moeten het fundament zijn van het bouwwerk. Jezus is dus ook het principe waarmee je discussies tussen theologen, kerkleden of christenen kunt beoordelen.

Stel je de vraag: leidt dit ertoe dat mensen meer van Jezus zien en leren? Verheerlijkt wat ik verkondig Jezus of vooral eigenlijk mezelf? Of: draait het bij deze dominee/spreker om Jezus en wat Hij gedaan heeft of wil iemand alleen maar zijn gelijk halen?

In afhankelijkheid van Jezus kun je in zekerheid spreken en de gemeente opbouwen, elkaar onderwijzen, maar altijd met de gedacht in je achterhoofd dat wij nu nog niet weten wat goud of wat stro is.

Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,
dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.

Aan de slag

 • Ga na van welke opvattingen over het geloof/de Bijbel jij als stro zou bestempelen. Zou dit misschien ook als goud gezien kunnen worden en waarom? Zoek naar wat je kunt leren van opvattingen waar je het niet mee eens bent.
 • Luister het lied: Grijp toch de kansen.

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Mooi Charlotte dankjewel!
  Helaas is de verdeeldheid in de christenheid groot en dat geeft veel verdriet! Maar laten we ieder op ons eigen plek zorgen voor eenheid in Christus! Niet ik ( met mijn mening) maar Hij de eerste plaats!
  Ik moest denken aan Opwekkingslied 713.
  Ik wil bouwen aan Uw huis dat de vuurproef kan doorstaan🙌🏻❣️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap