Hoor jij Gods lokroep van liefde? Hij wil tot jouw hart spreken!

23

feb

Tirza Rots

Je identiteit is onlosmakelijk verbonden met je naam. Namen zijn belangrijk. Vandaag een blog over Hosea en Gomer. En over de namen die zij aan hun kinderen geven. Hosea wordt geroepen als profeet en krijgt de opdracht te trouwen met een hoer. Zijn huwelijk met Gomer staat symbool voor God en Zijn volk Israël. Hosea weerspiegelt God. Gomer staat symbool voor het volk dat steeds afgoden achterna gaat en Gods liefde afwijst.

Hosea en Gomer krijgen drie kinderen: Jizreël (God zaait), Lo-Ruchama (geen ontferming) en Lo-Ammi (niet mijn volk) (Hosea 1:4, 6, 8, 9). God geeft hiermee aan dat Hij Zijn handen van Zijn volk af wil trekken. De reden dat God Zich niet langer wil ontfermen is een direct gevolg van de ongehoorzaamheid van het volk. God had hen hier al lang geleden voor gewaarschuwd.

Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: de zegen, als u luistert naar de geboden van de HEERE, uw God, die ik u heden gebied; de vloek, als u niet luistert naar de geboden van de HEERE, uw God, en van de weg afwijkt die ik u heden gebied, om achter andere goden aan te gaan, die u niet gekend hebt.
– Deuteronomium 11:26-28 (HSV)

Gods liefde voor Israël

Israël is Gods oogappel, maar loopt overspelig andere goden achter na. Een oogappel staat symbool voor het dierbaarste dat iemand bezit. God zou God niet zijn als Hij Zijn volk volledig los zou laten. Hij blijft Zijn volk beminnen. God is onveranderlijk! Hij blijft, ondanks de ontrouw van Zijn volk, trouw aan het verbond met hén. Hij koestert het. Op Hosea 1 volgt Hosea 2 waarin God zegt:

Ik zal (…) Mij ontfermen over Lo-Ruchama. Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi: U bent Mijn volk, en hij zal zeggen: Mijn God!
– Hosea 2:22 (HSV)

Ook nu is God nog steeds trouw aan Israël. Ondanks dat velen van hen Gods grootste liefdesgeschenk, Zijn Zoon, afwijzen. God heeft zelfs deze afwijzing willen ombuigen naar iets goeds. Namelijk dat Gods ontferming zich daardoor heeft uitgebreid naar de niet-Joden (Romeinen 11:11). Gods ontferming is er nu ook voor jou en mij! Hoe reageer jij op Zijn ontferming? Welke reactie geef jij op Zijn liefdesgeschenk? Neem je het aan? Of wijs je het af? Neem je Hém aan? Of wijs je Hém af?

Gods innige liefde

Het is Gods diepste verlangen dat Zijn volk Zijn liefde beantwoord en Hem trouw is. Maar God wordt steeds opnieuw aan de kant gezet. Dit kan God niet verkroppen. Hij gaat actie ondernemen om Zijn volk terug te brengen aan Zijn hart. Dat hart, dat uit liefde klopt voor zijn afgedwaalde, maar o zo geliefde volk. God draagt Hosea op achter Gomer aan te gaan als zij haar geluk weer eens bij een andere man gaat beproeven. En haar terug te brengen waar zij hoort, bij degene die van haar houdt. Zo wil God ook Zijn volk terugbrengen waar het hoort. Hij wil het thuisbrengen naar Zijn hart.

Daarom, zie, Ik ga uw weg met dorens omheinen,
Ik zal haar met een muur omgeven,
zodat zij haar paden niet zal kunnen vinden.
Zij zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen;
hen zoeken, maar hen niet vinden.
Dan zal zij zeggen:
Ik ga, ik keer terug naar mijn vorige Man,
want toen had ik het beter dan nu.

– Hosea 2:5 (HSV)

Ruimte voor verlangen?

God gaat Zijn volk dingen afnemen. Er komt een ‘omheining’, we lezen over een ‘muur’. De vertrouwde weg die het volk ging wordt afgesneden. Waar het volk naar zoekt kan het niet meer vinden. Het geluk dat het dacht te vinden kan ze niet meer te pakken krijgen.

Als jóuw vertrouwde pad onbegaanbaar is, je niet meer kunt nastreven wat je altijd hebt nagejaagd, als je begrensd wordt in je doen en laten: waar gaat jouw verlangen dan naar uit?

Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken,
haar de woestijn in leiden,
en naar haar hart spreken.
Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven,
en het Dal van Achor tot een deur van hoop.
Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd,
als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte.
Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE,
dat u Mij zult noemen: mijn Man

– Hosea 2:13-15 (HSV)

God wil dat het verlangen van het volk (opnieuw) naar Hem uitgaat. Door deze tekst spreekt God vandaag ook tot jou persoonlijk. Hij verlangt ernaar het verlangen van jouw hart te zijn!

Aan de slag!

Wat is jouw reactie op Zijn lokroep van liefde?

Geef Hem vandaag jouw antwoord.

Deel deze overdenking

  1. Else schreef:

    Wat bijzonder! Momenteel ben ik het boek Bevrijdende liefde aan het lezen van Francine Rivers en dat gaat over het verhaal van Hosea en Gomer. En heel heftig maar ook zo prachtig verhaal!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap