God nodigt jou uit om op avontuur te gaan!

22

feb

Gastblogger

God nodigt ons uit om met Hem het avontuur van ons leven aan te gaan. Er zijn zoveel vrouwen in de Bijbel die een onmisbare rol hebben gespeeld in het plan van God. Wat hebben zij met elkaar gemeen? Zij hebben allemaal ’ja’ gezegd op Gods uitnodiging. Het begint bij een uitnodiging. Je hoeft alleen maar te antwoorden. God zal zich nooit aan jou opdringen. Ik hoop vurig dat je de moed hebt om ’ja’ te zeggen wanneer God jou uitnodigt. 

Als we kijken naar verschillende vrouwen in de Bijbel, hebben zij een erg belangrijke rol gespeeld in de uitvoering van Gods plan. Vrouwen zijn van onmiskenbare waarde geweest, elk in haar eigen rol. Vandaag richten we onze aandacht op een hele bijzondere vrouw: Maria, de moeder van Jezus. 

Maria, een jonge vrouw: zij staat aan het begin van haar leven, ze is verloofd, ze kijkt recht in de ogen van een eenvoudige, maar veilige en zekere toekomst. Totdat zij wordt uitgenodigd door God om een groots avontuur met Hem aan te gaan. God dringt niet aan haar op om de moeder te worden van de zoon van God. Hij vraagt, zij antwoordt.

Als we kijken naar Maria’s situatie zou het logisch zijn dat zij zou twijfelen. God vraagt wel heel veel van haar. Hij vraagt haar allés op het spel te zetten. Daar is moed voor nodig. Een enorme stap in het geloof, zonder zeker te weten wat de uitkomst zal zijn.

Wat riskeert Maria eigenlijk allemaal? 

 • Ze loopt het risico om haar verloofde kwijt te raken, haar huwelijk gaat bijna niet door;
 • Als ongehuwde vrouw zwanger worden, zonder gemeenschap te hebben gehad met haar verloofde, zou betekenen dat zij overspel zou hebben gepleegd: wat betekende overspel plegen in die tijd? De dood, steniging. Een zeer oneervolle, pijnlijke dood;
 • Maria’s en Jozefs goede naam zouden zij kwijtraken bij de synagoge en binnen hun community, een belangrijk onderdeel van hun leven.

Samengevat riskeert ze: de dood, haar huwelijk, haar goede naam, de goede naam van haar verloofde. Ze riskeert haar hele leven. Ze zet een grote stap in geloof om de uitnodiging van God aan te nemen, ze moest já zeggen met haar hele hart, om alles wat er volgde te kunnen dragen, ze moest standvastig zijn. Ze was maar een gewone vrouw, maar God koos haar uit. 

Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden (..) Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomst uw woord. En de engel ging van haar weg.
– Lukas 1:34-48 (HSV)

Maria antwoordde. Ze accepteerde de uitnodiging. Ze gaf zichzelf volledig aan haar God, als dienares. Ze wist niet zéker of het zou gaan zoals de engel haar vertelde, maar ze gelóófde zijn woord.

In Hebreeën 11:1 staat de definitie van geloof beschreven: ‘Het geloof nu is een vaste grond van dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.’

Wat nou als Maria – of elke willekeurige andere vrouw die God zou hebben gevraagd – nee had gezegd? Omdat het een te grote stap in geloof was? Omdat het onmogelijk leek? Omdat ze het nog niet zeker kon weten? Omdat het te riskant was en ze te veel van haar leven op het spel zette?

Ze zei ja en haar hele leven veranderde voorgoed in een groots avontuur, die God voor haar had voorbereid. God leidde en zij volgde. Zo werd Maria een voorbeeld voor zoveel vrouwen, generatie op generatie.

Maria, een gewone vrouw, zoals jij en ik, maar God nodigde haar uit en ze zei: ja. 

God stuurt ook jou een uitnodiging. Wat is jouw antwoord? 

Vaak willen wij eerst zien, en dan geloven wij het pas. Kunnen we het vandaag omdraaien? Durf jij eerst te geloven en het dan te zien?

‘Faith is acting like it is so,
even if it’s not so,
so that it might be so,
just because God said so.’

Aan de slag!

 • Denk aan een situatie in jouw leven, waarin God je uitnodigt een stap in het geloof te zetten.
 • Als je niet direct een situatie kan bedenken, vraag aan God of Hij je een situatie kan laten zien.
 • Misschien nodigt God je uit een stap vooruit te zetten, een stap terug te doen, iets los te laten of juist vast te houden, ja te zeggen of juist nee te zeggen, wat het ook is: Zet de stap in het geloof! 

Deze blog is geschreven door Arjannah Azodi vanaf volgende maand kunnen jullie meer mooie blogs van haar verwachten, want ze is een van onze nieuwe schrijfsters!

Deel deze overdenking

 1. Arie Drogt schreef:

  Maria wordt niet uitgenodigd! God zei: “Je zult zwanger worden en een zoon baren”
  Hij heeft de regie. “laat er met mij gebeuren wat u hebt
  gezegd”
  Maria kon het niet overwegen of ja of nee zeggen! Het zou gebeuren zoals God het wilde.

 2. Pieternella schreef:

  God had voor Maria een bijzondere opdracht. Hij had haar uitgekozen om de moeder te zijn van de Zaligmaker en Verlosser van ons als zondaar. Maria kon deze opdracht vervullen door het geloof omdat God haar eerst heeft lief gehad en zij kon volgen naar Zijn Woord. Wij kunnen kiezen wat we met Gods Woord doen, is het een steen des aanstoots en een rots der ergenis of buigen we voor Zijn Woord.
  Fijne dag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap