Hooglied – 3 lessen over omgaan met tegenslagen (deel 2)

03

jul

Elise de Vries

Gisteren heb je kunnen lezen over de drie lessen die ik je meegaf uit het eerste deel van Hooglied. Een korte samenvatting: erken, verlang en zoek, weet dat God jou fantastisch vindt en geef je leven aan God. Toen ik Hooglied aan het bestuderen was, kreeg ik de indruk dat die lessen de basis weergeven van onze relatie met God. Later in Hooglied lees je meer de reis die je kan doorgaan. Dat je soms God niet meer ziet en hoort. Dat God wél al jouw inzet voor Hem waardeert. Dat we weten wat de afloop zal zijn van het leven: we zullen in Hem overwinnend zijn!

Het feit dat wij een relatie met God hebben, betekent niet dat alles vanzelf gaat. Ook met God hebben we ‘ups’ en ‘downs’. Vandaag deel ik uit Hooglied 5 tot en met 8 drie lessen over omgaan met tegenslagen. 

Onze relatie met God geeft ons zekerheid in elke situatie. Het leven om ons heen kan veranderen, maar Jezus die in ons leeft, verandert nooit! Toch hebben tegenslagen wel invloed op ons. De bruid in Hooglied leert omgaan met tegenslagen. Ze moet zelfs omgaan met tegenslagen in de relatie met haar bruidegom. 

Omgaan met tegenslagen 

In Hooglied 5 komen de bruid en de bruidegom op een punt waarin de bruid zich heeft overgegeven. Haar leven is handen van Jezus. Dan gebeurt er dit – het is de bruid die hier spreekt: 

Ik sliep, maar mijn hart waakte. 
De stem van mijn Liefste, Die aanklopte: 
‘Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, 
Mijn duif, Mijn volmaakte,’ 
(…) 
Ik deed mijn Liefste open, 
maar mijn Liefste was weg, Hij was weggegaan. 
Ik was buiten mijzelf, toen Hij sprak! 
Ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet, 
Ik riep Hem, maar Hij antwoordde mij niet. 
– Hooglied 5: 2, 6 (HSV)

1. Proclameer wie God is 

De bruid wil opendoen voor de bruidegom die aan haar deur klopte, maar hij is weg. In onze relatie kan het ook zo zijn. Soms willen we reageren op wat God doet en opeens is Hij weg. Je voelt Hem niet, hoort Hem niet en ziet Hem niet. Heb je dan misschien iets fout gedaan? Hoe moet je omgaan met tegenslagen die juist plaatsvinden in jouw relatie met God? 

Ik geloof dat iedereen wel eens op zo’n moment komt. Dat is niet per se een teken dat jij iets fout hebt gedaan. Het is denk ik veel belangrijker om te weten wat je dan kunt doen. De bruid geeft daar een voorbeeld van. Zij gaat hem zoeken en vraagt aan ‘de dochters van Jeruzalem’ – een soort bijfiguren – of zij het willen zeggen als ze de bruidegom zien. Als deze dochters vragen wat die bruidegom zo bijzonder maakt, antwoordt de bruid met lovende woorden (verzen 10 tot en met 16). Dat is hoe je kan omgaan met tegenslagen: proclameer wie God is!  
 
Alles aan Hem is geheel en al begeerlijk, 
Zo is mijn Liefste, ja zo is mijn Vriend.
– Hooglied 5:16 (HSV)

2. Weet dat God jouw toewijding waardeert 

Na deze proclamatie verschijnt de bruidegom weer snel. Hij begint gelijk met een liefdeslied voor zijn bruid. Ook nadat zij hem een tijdje ‘kwijt’ was, vindt hij haar nog steeds geweldig. Hij waardeert het dat zij hem kwam zoeken en voor hem instond. Bijstanders vragen soms ‘Waarom volg jij God? Kijk nou, je moet toch nog steeds omgaan met tegenslagen?’ Ze snappen niet wat er bijzonder aan onze God is. God waardeert het als jij dan toch blijft benoemen hoe groot Hij is. Ook al zie jij het op dit moment zelf misschien niet eens. 

De bruidegom blijft lovende woorden spreken. In Hooglied 7 zegt hij dit over de bruid: 

… de Koning zit gevangen in de lokken.
– Hooglied 7:5b (HSV)

Veel van de lovende woorden in Hooglied zijn alleen te begrijpen met kennis van symboliek. In het eerste deel van vers 5 spreekt de Bruidegom over het hoofd en het haar van de bruid. Het is mogelijk dat daarmee de toewijding van de bruid bedoeld wordt. In het verhaal van Simson lezen we bijvoorbeeld over de toewijding om het haar niet af te knippen. Zo stond ‘haar’ vaker symbool voor toewijding. Als we vers 5 op die manier lezen, zou je kunnen zeggen dat God helemaal opgaat in jouw toewijding. Hij zit erin ‘gevangen’ Hij vindt het fantastisch! God waardeert de toewijding die jij hebt tijdens het omgaan met tegenslagen.  

3. Jij kent de afloop 

Het boek Hooglied eindigt met het bericht dat liefde sterker is dan de dood (8:6) en dat ze niet te koop is (8:7). De bruid en de bruidegom horen bij elkaar. Niets kan dat kapot maken. Ik bid dat dat ook zo is in jouw relatie met God. Je moet omgaan met tegenslagen, maar die tegenslagen hoeven jouw relatie met God niet aan te tasten.  

Het mooie is dat wij uit Gods Woord al weten dat wij overwinnend zullen zijn met Hem en door Hem. Er komt een goddelijke bruiloft tussen Jezus en de kerk (Openbaringen 19). Dat is onze zekerheid. Daarom komt de bruid in Hooglied 8:5 leunend op de bruidegom uit de woestijn. Na de droogte en het omgaan met tegenslagen, is zichtbaar op wie jij leunt. Op wie jij leunt, is van wie jij afhankelijk bent. Ik wil je uitdagen om in tegenslagen te leunen op God. Wees afhankelijk van Hem. De overwinning is in Hem en niet in onszelf. Blijf je oog altijd richten op Jezus! 

Aan de slag! 

Luister dit lied over de liefde van God voor ons: ‘Strong love‘.

Zing het over jezelf uit: dat niets de liefde tussen jou en God teniet kan doen. Er wordt zelfs gezongen over Hooglied 8:5.

‘I know the end of the story, I will come up from the wilderness.’ 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap