Hooglied – 3 lessen over jouw relatie met God (deel 1)

02

jul

Elise de Vries

Aan het begin van het afgelopen schooljaar besloten een vriendin en ik samen bijbelstudie te gaan doen. ‘Dan kunnen we eens een moeilijk boek lezen, waar je normaal niet zoveel van snapt.’ Zo gezegd, zo gedaan. Na ongeveer maandelijks bijbelstudie te doen aan de hand van preken hebben we inmiddels Hooglied uitgeplozen. Een Bijbelboek waarvan je je kan afvragen waarom het in de Bijbel staat. Hooglied is een dialoog waar we voornamelijk het gesprek lezen tussen een bruid en bruidegom. Na lezen en gesprekken voeren met die vriendin, denk ik dat wij als kerk kunnen leren over onze relatie met God. Uit Hooglied. Onze relatie met God is namelijk een liefdesrelatie. Wat betekent dat voor jou? Ik wil je drie lessen meegeven uit Hooglied 1 tot en met 4. 

Hooglied gaat over jouw relatie met God 

Hooglied is een verzameling van gedichten over de liefde tussen een bruid en bruidegom die nog moeten gaan trouwen. Ondanks dat Salomo in het eerste vers wordt genoemd, is het onduidelijk of het boek over of door hem geschreven is. Mogelijk wordt hij genoemd om aan te geven dat het bijbelboek in de navolging van zijn wijsheid geschreven is. In ieder geval wordt de kracht van liefde beschreven. Vóór de komst van Jezus lazen joden Hooglied als een metafoor voor het volk Israël en hun relatie met God. 

Nu is men het er in het algemeen over eens dat de bruid en de bruidegom symbool staan voor de kerk en Jezus Christus. In het Nieuwe Testament is het huwelijk namelijk een gangbare vergelijking voor onze relatie met God. Dat lees je bijvoorbeeld in Efeze 5. Wij, als christenen, zijn samen het lichaam van Christus én daarmee de bruid. Hoe God naar de gehele kerk kijkt, geldt ook voor jou als onderdeel van die kerk. Hooglied kan dus ook iets over jouw persoonlijke relatie met God zeggen. 

1. Erken, verlang en zoek 

Hooglied begint met de bruid die allerlei mooie woorden over de bruidegom spreekt. Ze toont haar affectie. 

Laat Hij mij kussen met de kussen van Zijn mond, 
want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. 
– Hooglied 1:2 (HSV)

Om de inhoud van Hooglied te vatten, is er kennis nodig van symboliek. De bruid begint met het benoemen van de kussen van zijn mond. Gods mond spreekt Gods Woord, dus er kan hier bedoeld worden dat zij intiem geraakt wil worden door het Woord. Met als argument: Gods liefde is beter dan wijn. Wijn was de drank die bij feesten gedronken werd. Gods liefde stijgt boven alle mogelijke redenen om feest te vieren uit! Dat is het eerste wat genoemd wordt over de relatie tussen Jezus en zijn kerk: de kerk erkent Hem in hoe groot Hij is. Ze verlangt naar Hem vanwege zijn grootheid. Dat is ook waar jouw relatie met God op gebouwd kan worden. 

Na erkenning en verlangen, spreekt de bruid een vraag uit: ‘Waar kan ik U vinden?’ Ze verlangt ernaar om bij Hem te zijn. Ze onderneemt actie. Dat is ook van belang in jouw relatie met God: zoek. Durf jij dat tegen God uit te spreken? Dat je Hem erkent, dat je naar Hem verlangt en dat je Hem zoekt. 

U, Die ik innig liefheb, maak mij bekend waar U de kudde weidt (…)
– Hooglied 1:7 (HSV)

2. Jij hebt zijn hart veroverd! 

Na deze vraag van de bruid, antwoordt de bruidegom haar hoe zij bij Hem kan komen. Daar blijft het niet bij, want de bruidegom zegt meer dan alleen dat antwoord. Hij kan het niet nalaten om te zeggen hoe mooi zij is. Ook dat hoort bij onze relatie met God: weten dat we altijd naar Hem mogen komen én dat Hij ons fantastisch vindt. 

Als u het niet weet, 
o allermooiste onder de vrouwen, 
volg dan de sporen van de schapen 
(…) 
Zie, u bent mooi, Mijn vriendin.
– Hooglied 1: 8, 15 (HSV)

God noemt jou de allermooiste. Zijn vriendin. Degene van wie Hij houdt. Hij ziet jou als een lelie tussen de distels (2:2). Jij steekt boven ieder ander uit. Dat betekent niet dat jij beter bent dan andere mensen, maar dat God naar jou kijkt alsof Hij zich niets beters kan wensen. Alles is mooi aan jou, er is geen gebrek aan jou (4:7). Geloof jij in jouw relatie met God dat Hij zo naar jou kijkt? 

3. Geef je leven 

Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem, 
Die de kudde weidt tussen de lelies 
– Hooglied 2:16 (HSV)

Het is misschien één van de bekendste verzen uit Hooglied: mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem. Zoals man en vrouw zich toewijden aan elkaar, heeft Jezus zich toegewijd aan jou. Dat liet Hij zien aan het kruis. Hij gaf zijn leven voor jou. Een relatie is altijd wederzijds en dus ook jouw relatie met God. Dat geeft de vraag: geef jij je leven over? Net zoals Jezus deed? 

In Hooglied wordt er vaak gesproken over ‘tuinen’. De bruid noemt Hem de ‘bron van de tuinen’ (4:15). Waarschijnlijk wordt met het begrip ‘tuin’ het hart bedoeld. De bruid heeft haar ‘tuin’ in handen gegeven van Hem, Hij is haar tuinman. Jouw leven geven aan God, betekent God eigenaarschap geven over jouw hart. Mag Hij jouw hart bewerken en jou door processen heen leiden? 

Kort samengevat wat jij kan leren over jouw relatie met God uit het eerste deel van Hooglied. Het eerste: erken, verlang en zoek. Het tweede: weet dat jij zijn hart hebt veroverd. En het derde: geef je leven.  

Aan de slag! 

Kies een van de bijbelteksten die in de overdenking zijn genoemd. Kies de tekst die jou aanspreekt of die jou kan bemoedigen. Hang deze op een plek waar je dagelijks komt (denk aan je spiegel) of maak er een achtergrond voor op je telefoon van, zodat je door de komende dagen heen herinnerd wordt aan de tekst.
Bid die tekst uit in jouw persoonlijk gebed naar God.

Deel deze overdenking

  1. José schreef:

    Prachtig uitgelegd Elise. Vooral het stukje dat God vol Liefde naar ons kijkt, ons ieder persoonlijk ziet. Zie uit naar de volgende overdenkingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap