Hoe wil jij later herinnerd worden?

09

jun

Hadassa

‘Wie was een van de belangrijkste koningen van Israël?’ Die vraag kreeg ik tijdens één van de eerste colleges van het nieuwe schooljaar. Al snel dacht ik aan David, die toch wel de bekendste koning van Israël is. Of Salomo, die de tempel voor God bouwde. Of misschien zelfs nog wel Saul, omdat hij de eerste koning was. Hoewel dit goede antwoorden waren, was het niet het antwoord waar de docent naar zocht. Het goede antwoord was: koning Omri. ‘Wie?’, denk je vast. Nou precies, dat dacht ik dus ook. Ik had geen idee wie koning Omri was.

Na de dood van koning Salomo werd het land Israël opgedeeld in twee koninkrijken: Israël in het noorden en Juda in het zuiden. Omri was één van de koningen in het noordelijke koninkrijk. In de twaalf jaar dat hij koning was, deed hij belangrijke dingen voor het rijk. Door seculiere geschiedschrijvers wordt hij daarom ook wel gezien als een van de belangrijkste koningen van het noordelijke rijk.

Want na jaren van onrust en oorlogen met de omringende landen, bracht koning Omri rust en stabiliteit in het rijk. Hij sloot vrede met het zuidelijke rijk Juda en wist goed stand te houden tegen andere vijanden. Daarnaast liet hij verschillende belangrijke projecten bouwen, waaronder de hoofdstad Samaria. Hij deed tijdens zijn regering dus goede zaken! Daarom wordt Israël in sommige oude geschiedschrijvingen zelfs ‘het land van Omri’ genoemd.

Ook in de Bijbel wordt over Omri gesproken. 1 Koningen 16 vertelt kort over zijn koningschap:

Omri werd koning van Israël in het eenendertigste regeringsjaar van koning Asa van Juda. Hij regeerde twaalf jaar. Toen hij zes jaar in Tirsa had geregeerd, kocht hij van een zekere Semer voor twee talent zilver een berg. Hij liet er huizen op bouwen en noemde de stad die hij liet bouwen Samaria, naar Semer, de vorige bezitter van de berg.

Omri deed wat slecht is in de ogen van de HEER; zijn gedrag was nog erger dan dat van zijn voorgangers. Hij volgde in alle opzichten het voorbeeld van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten ertoe had aangezet te zondigen door de HEER, de God van Israël, met hun nietige afgoden te tergen.

Verdere bijzonderheden over Omri en over de overwinningen die hij behaalde zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Israël. Toen Omri bij zijn voorouders te ruste ging, werd hij begraven in Samaria. Zijn zoon Achab volgde hem op.”
– 1 Koningen 16:23-28 (NBV)

Slechts zes verzen worden aan het koningschap van Omri gewijd. Dat is niet veel in vergelijking met koningen waar hoofdstukken lang over wordt gesproken. Waarom vertelt de schrijver van Koningen dan maar zo weinig over hem? Hoe kan het dat er over zo’n belangrijke koning maar zo weinig is opgeschreven?

Dat heeft alles te maken met de boodschap van het boek Koningen. De schrijver is namelijk helemaal niet zo geïnteresseerd in militaire overwinningen of politieke winst. Daarover vertelt hij alleen het hoognodige. In plaats daarvan is de schrijver veel meer geïnteresseerd in de godsdienstige toestand van het land. Als je daarnaar kijkt, komt koning Omri er opeens niet zo goed vanaf.

Omri deed wat slecht is in de ogen van de HEER; zijn gedrag was nog erger dan dat van zijn voorgangers.
– 1 Koningen 16:25 (NBV)

Omri deed wat slecht was in Gods ogen. Hij zette het volk aan tot het dienen van afgoden in plaats van het dienen van God. Hij was daarin nog erger dan alle koningen die hem voor waren gegaan. Hoeveel hij ook bereikte in zijn tijd als koning, hoe belangrijk de vrede ook was waar hij voor zorgde en hoe mooi de steden ook waren die hij bouwde: het is niet wat de schrijver van Koningen belangrijk vond. Het is niet waar de mensen Omri uiteindelijk aan zouden herinneren.

De schrijver laat zien dat er iets veel belangrijker is dan prestaties, dan het behalen van doelen en streven naar aanzien. Hij laat zien dat het veel belangrijker is hoe je leven leeft ten opzichte van God. Dat het er veel meer toe doet wat God van je leven vindt. En dat alleen wat goed is in Gods ogen het waard is om te herinneren.

Aan de slag!

In 1 en 2 Koningen worden naast koning Omri nog veel andere koningen genoemd. Bij elke koning wordt verteld of hij deed wat goed of juist wat slecht is in Gods ogen. Sla je Bijbel open en zoek in 1 of 2 Koningen naar een koning die wél deed wat goed is in Gods ogen. Wat maakt dat zijn daden goed waren in Gods ogen?

Denk vervolgens na over de volgende vragen:

  • Wat is belangrijk in jouw leven?
  • Hoe wil je later herinnerd worden?
  • Hoe kun jij doen wat goed is in Gods ogen?

Deze blog is geschreven door oud-schrijfster Hadassa Stehouwer.

Deel deze overdenking

  1. Marinka schreef:

    Hoe kun jij doen wat goed is in Gods ogen?
    Wat is goed in Gods ogen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap