Een korte tijd van lijden, tegenover eeuwige heerlijkheid

08

jun

Marije Brandwijk

Lijden, het kan je doen verlangen naar de eeuwigheid. Lijden kan voelen alsof het nooit ophoudt en ook nooit meer overgaat. Dat heb ik ook ervaren in mijn leven. Maar de Bijbel is er zeer duidelijk over over, het lijden is maar van korte tijd. Wat een krachtig woord in de Bijbel, eentje waar je troost uit mag halen!

Voordat Petrus het heeft over ‘die korte tijd van lijden’, schrijft hij eerst over het feit dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw (1 Petrus 5:8-9). De duivel kan ons moeilijkheden geven waartegen we moeten strijden en lijden door ervaren. Het is elke dag weerstand bieden, er keihard voor werken om niet verslonden te worden door die leeuw. Toch staat er wat dat betreft iets, wat mij raakt: wij doorstaan het lijden ‘in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.’ (1 Petrus 5:9b, HSV). Je bent niet alleen wanneer je strijdt en lijdt.

Korte tijd van lijden

Het blijft niet bij dat lijden, Petrus roept ons op om onze ogen op God te houden:

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
1 Petrus 5:10-11 (HSV)

Doordat Jezus Christus is gekruisigd (1 Petrus 2:24) en opgestaan (1 Petrus 1:3), ben je in Hem geroepen tot eeuwige heerlijkheid als je Hem hebt leren kennen en geloofd dat Hij dat voor jou gedaan heeft. Tegenover die belofte staat nu nog een ‘korte tijd van lijden’. Maar die is dus kort. Wanneer mensen zeggen, “Het lijden dat je ervaart gaat een keer over, je zult je totaal anders gaan voelen en dan komt alles weer goed,” kan dit als een dooddoener voelen waar je helemaal niets mee kan. Maar wanneer het Gods woord is dat tegen ons zegt dat het lijden van korte duur is, dan mogen we erop vertrouwen dat het waar is, dat mag ons houvast zijn!

Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.
– 2 Korinthe 4:17 (HSV)

God ziet ons lijden en wil ons sterken

In dezelfde tekst waarin we lezen over het korte lijden tegenover de eeuwigheid lezen we van een God die voor ons zal zorgen. Hoe Hij dat doet? Door toerusten, bevestigen, versterken en funderen (1 Petrus 5:10b).

1. Toerusten

Het woord dat hier voor toerusten gebruikt is, betekent ook zoiets als volkomen maken. God die zal volkomen maken wat door het lijden pijn heeft en brengt terecht wie afgedwaald is. Hij wil ons toerusten om onze ogen op Hem te houden.

2. Bevestigen en versterken

Deze woorden hebben veel met elkaar te maken. God wil sterken, standvastig maken in het geloof en kracht geven. Hij wil helpen om weerstand te bieden tegen de duivel.

3. Funderen

In het leven hoeven we niet op zacht zand te staan, als gelovige mogen we een rots onder onze voeten hebben (Mattheüs 7:25). Wanneer alles wankel voelt door het lijden dat je misschien meemaakt, is Christus ons fundament. Dat is ook wat God ons beloofd heeft.

Eeuwige heerlijkheid

Wanneer ik denk aan het feit dat lijden van korte duur is vergeleken met de eeuwigheid, moet ik ook denken aan een psalmvers dat ik vroeger als kind geleerd heb op de zondagsschool. Het wordt ook vaak gezongen wanneer er iemand overleden is, het raakt mij altijd diep. Het is zoveel waard wanneer je ook zelf die woorden in je hart mag kennen en ook mag weten dat jij uiteindelijk voor God mag zingen, dat er na die korte tijd van lijden, eindeloze vreugde zal zijn.

Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd.
Dan zal ik, juichend, stem en snaren.
ten roem van Zijne goedheid paren.
Die, na kortstondig ongeneugt
mij eindeloos verheugt.

– Psalm 43:4, Berijmd (1773)

Aan de slag!

  • Dank Jezus voor het feit dat we door Hem ´maar´ kort hoeven te lijden en hoop hebben op eeuwige vreugde en heerlijkheid.
  • Ga vandaag opzoek naar Bijbelteksten die jou kunnen bemoedigen wanneer je lijden ervaart.

Deel deze overdenking

  1. Laura Zwolsman schreef:

    Wat een bemoedigende woorden,geweldig.Hij is met ons tot het einde!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap