Hoe ontdek je vreugde in beproeving?

10

jun

Paola Don

Sadrach, Mesach en Abed-Nego stonden voor een grote beproeving: buigen voor afgoden of in een brandende oven gegooid worden. Ondanks de situatie, bleven zij rustig en vonden innerlijke rust en vreugde in beproeving. Waar haalden ze dat vandaan?

Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen: ‘Is het waar, Sadrach, Mesach en Abed-Nego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht, niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed, maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de god die u uit mijn handen kan verlossen?’

Sadrach, Mesach en Abed-Nego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: ‘Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden.’
– Daniël 3:14-18 (HSV)

Aan het hof

Daniël, Hananja, Misaël en Azarja waren in de tijd van koning Nebukadnezar de vier enige Israëlieten aan het hof. Zij waren namelijk knappe mannen zonder uiterlijke gebreken, die de koning wel aan zijn hof wilde hebben. Maar daar stelde hij wel voorwaarden aan: hun namen werden veranderd naar Beltsazar, Sadrach, Mesach en Abed-Nego en ze moesten zich helemaal schikken in de cultuur van de koning. Een tijd lang ging dat goed, Daniël werd zelfs benoemd tot heerser over heel het gewest Babel en hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel (3:48). Zijn drie vrienden werden bestuurders van het gewest Babel.

Beproeving

Maar op een dag liet de koning een gouden beeld maken en eiste van zijn volk dat het beeld aanbeden werd. Sadrach, Mesach en Abed-Nego waren trouw aan de Heere en weigerden zich te onderwerpen aan een beeld. Zij kwamen onder druk te staan en hun geloof werd beproefd. De koning dreigde ze in de brandende oven te gooien. Je zou denken dat de vrienden in paniek raakten, misschien zelf onverstandige beslissingen namen, maar niets is minder waar. In alle kalmte vertellen zij de koning dat ze zich niet voor het beeld zullen buigen en ook zijn andere goden niet zullen aanbidden. Het is niet moeilijk om te bedenken wat de reactie van de koning is: zijn woede neemt alleen maar toe.

Vreugde in beproeving

Hoe kan het dat de mannen zo rustig blijven? Jakobus schrijft in Jakobus 1:2-3 (HSV):

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.

Vreugde? Hoe kun je nu vreugde in beproevingen voelen? Ondanks dat het je geloof kan versterken, lijkt vreugde een sterke uitdrukking. Het lied “Another in the fire” van Hillsong United drukt laat op een mooie manier zien wat het vreugdevolle aan beproevingen is:

“I can see the light in the darkness as the darkness bows to Him. I can hear the roar in the heavens as the space between wears thin. and I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us”.

Met andere woorden: juist in de beproeving is God zo dichtbij dan er niks meer tussen Hem en de mens in staat. Wanneer je op God blijft vertrouwen, je hulp bij Hem alleen zoekt en niet buigt voor de vijand, dan mag je er ook zeker van zijn dat alle afstand tussen jou en Hem weg zal vallen. God staat voor je in en is er bij – heel dichtbij. Zo kun met innerlijke rust je beproevingen tegemoet treden.

De afstand overbrugd

Bij de mannen in het vuur gebeurt iets bijzonders:

Maar [toen] deze drie mannen – Sadrach, Mesach en Abed-Nego – gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: ‘Hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen?’ Zij antwoordden en zeiden tegen de koning: ‘Jazeker, o koning!’ Hij antwoordde en zei: ‘Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen! Zij hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden.’
– Daniël 3:23-25

Een engel van God kwam en is naast de drie vrienden gaan staan. Gods hand overbrugde de afstand tussen hemel en aarde en hield de vlammen van hen weg.

Aan de slag!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap