Hoe ver gaat de vergeving van God?

24

jun

Jacomien van Urk

Als ik je zou vragen wat het verhaal van ultieme vergeving is, denk ik dat veel van ons aan hetzelfde verhaal denken: Jezus, Die de moordenaar aan het kruis vergeeft en hem eeuwig leven belooft in het paradijs. Maar wat betekent dit verhaal van vergeving voor ons vandaag?

Laten we in gedachten even naar de voet van het kruis gaan. Of beter gezegd: aan de voet van drie kruisen. Jezus in het midden en links en rechts van Hem twee misdadigers. Vlak nadat Jezus het heeft gezegd: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen,” begint één van de misdadigers Jezus te lasteren. Hij gebruikt zijn laatste woorden om in te stemmen met de menigte die Jezus bespot. “Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons.” (Lukas 23:39, HSV)
Áls U het bent… Hij gelooft er niks van. Zelfs niet na het gebed wat Jezus zojuist bad.

De andere misdadiger belijdt iets heel anders. Luister maar naar wat hij zegt:

Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.
– Lukas 23:40 en 41 (HSV)

Deze moordenaar erkent zijn schuld. Hij weet waarom hij aan dat kruis hangt. Hij draagt de straf die hij heeft verdiend. En hij erkent de volmaaktheid van Jezus. Hij had het Jezus horen bidden: ‘Vergeef het hun…’ De verhoring van Jezus’ gebed begint bij deze moordenaar. Die zo ver weg was, maar tegelijkertijd zo dichtbij. Jezus liet het hem zien: Ik draag jouw straf. Vrijwillig. Zodat jij heden met mij in het paradijs kunt zijn. Niet jouw verleden bepaalt je toekomst, maar Mijn heden. Mijn dood aan het vervloekte hout, spreekt jou vrij.

Hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.
– Lukas 23:42-43 (HSV)

Ultieme vergeving

Jezus laat hier aan het kruis ultieme vergeving zien. Niet alleen voor de moordenaar, maar voor iedereen die tot Hem komt. Wij zijn allemaal schuldig aan de dood van Jezus, door de zonden die we doen. We moeten net als de moordenaar erkennen: het zou rechtvaardig zijn als ik straf zou ontvangen overeenkomstig wat ik gedaan heb. Zoals een oud lied uit het Liedboek zegt:

Ja, ik kost Hem die slagen,
die smarten en die hoon;
ik doe dat kleed Hem dragen,
dat riet, die doornenkroon;
ik sloeg Hem al die wonden,
voor mij moet Hij daar staan;
ik deed door mijne zonden,
Hem al die jamm’ren aan.

Maar God zij dank heeft Jezus het werk volbracht. Hij heeft een perfect werk gedaan. Hij heeft volkomen verzoening aangebracht! Halleluja! Er is vergeving, er is vrijspraak. Het bloed van Jezus reinigt van álle zonden. Ben jij al tot Jezus gekomen? Heb jij Zijn vergeving ontvangen? De weg is vrij! Hij zegt het vandaag:

Wie tot mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.
– Johannes 6:37 (HSV)

Aan de slag!

Als je de last van de zonde nog draagt, ren dan vandaag naar de voet van het kruis. Belijd je schuld aan Jezus en ontvang Zijn vergeving.

 ‘Deze overdenking is geschreven in betaald partnerschap met Gevangenzorg Nederland. Middels deze samenwerking brengen wij hun werk heel graag bij jou onder de aandacht.’

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    🙌🏻!
    Door genade ben ik een kind van God! Jezus heeft mijn schuld betaald, ik ben verlost en vrij !
    Halleluja ✨

  2. Anoniem schreef:

    Ik geloof dat ik vergeven ben en toch achtervolgd mijn verleden mij en alles wat ik fout deed en doe zich uitend in ziektes…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap