Hoe reageert God op jouw waarom-vragen?

26

sep

Marijke Gootjes-Verhoeve

Heb jij je ook wel eens afgevraagd: ‘Als de HEER ons werkelijk bij staat, waarom overkomt ons dit dan allemaal?’ We hebben een God van wonderen, van machtige daden en tóch zien we veel ellende om ons heen. Waar is God en waarom lijkt Hij niet in te grijpen? Ook Gideon stelde jaren geleden deze waarom-vragen. Laten we ons verdiepen in zijn verhaal.

Als je tijd hebt wil ik je aanmoedigen om Richteren 6 en 7 te lezen. De Israëlieten hebben het zwaar te verduren nu de Midjanieten hen jaarlijks komen plunderen. Na zeven jaar krijgt Gideon bezoek van een engel van de HEER die zegt dat de HEER met hem is. En dan blijkt dat Gideon vol waarom-vragen zit. Want als de Heer bij hem en bij het volk is, waarom dan die ellende? Waar blijft de HEER? Gideon heeft het idee dat God hen in de steek heeft gelaten en reageert cynisch.

Toen wendde de HEER zich tot Gideon en zei: ‘Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht.’
– Rechters 6:14 (NBV’21)

Gods reactie op waarom-vragen

Het is opmerkelijk dat God niet reageert op de aanklacht tegen Hem; Hij komt met een opdracht. God wil Gideon gebruiken als antwoord op zijn eigen waarom-vragen! Gideon die alle verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie bij God neerlegt en niet bij de Israëlieten zelf… Bijzonder dat God hem kiest om het volk te bevrijden. Hij is immers iemand die vol waarom-vragen zit en van zichzelf helemaal niet zo moedig blijkt te zijn. Gideon heeft bezwaar tegen zijn roeping; zijn stam heeft het minste aanzien en hij is de jongste van zijn familie. Hij vraagt om bevestiging. Het gaat er echter helemaal niet om wie Gideon van zichzelf is, hoe groot zijn moed en vertrouwen zijn, het gaat erom dat hij door God gezonden wordt.

Toen kwam de geest van de HEER over Gideon.
– Rechters 6:34 (NBV’21)

De vijand is in aantocht, maar de HEERE is met Gideon en Gideon komt in actie. Desondanks blijft hij onzeker en vraagt nog tweemaal om een teken. Zelfs als het moment daar is om aan te vallen en Gideon eigenlijk niet durft, komt God hem tegemoet en geeft hem opnieuw bevestiging.

Onze waarom-vragen

In deze situatie blijkt dat de ellende die de Israëlieten doormaken te wijten is aan hun eigen gedrag. Dat had te maken met de verbondsluiting tussen God en Zijn volk; zij waren hun kant van de belofte niet nagekomen. God kon dat niet ongestraft laten en verlangde ernaar dat ze naar Hem zouden terugkeren. De redenen waarom wij zoveel nood om ons heen zien weten we lang niet altijd en dat maakt misschien dat er situaties zijn waarbij je je afvraagt waarom God niet ingrijpt, terwijl Hij dat wel zou kunnen doen. Maar is het terecht om altijd God verantwoordelijk te houden voor wat er gaande is om ons heen?  

God hoort jouw waarom-vragen, maar geeft lang niet altijd een antwoord op alle vragen… Of kan het zijn dat jij zélf het antwoord bent? Misschien geeft Hij je wel een opdracht. Misschien wil Hij dat je zelf verantwoordelijkheid neemt, dat je openstaat voor Zijn plan met jou en Hem daarin gehoorzaamt. En zelfs al voel je je geen dappere held, dat is niet waar het om gaat. Het gaat erom dat Híj met jou is.  

Het lijkt alsof jouw waarom-vragen als een boemerang terugkomen: ‘Waarom kom je zelf niet in actie?’ Dat is misschien niet de reactie die je had verwacht en ineens zijn de angsten, bezwaren en tegenwerpingen van Gideon veel beter te begrijpen. Want het is niet makkelijk om je positie in te nemen en te strijden tegen het kwaad. Er is zoveel afgoderij in onze wereld en het is pittig om tegen de stroom in te zwemmen en andere keuzes te maken dan die gangbaar zijn. Gideon heeft veel bevestiging nodig om God te kunnen gehoorzamen en de opdracht uit te kunnen voeren, Hij heeft moeite om God te vertrouwen. Gelukkig is Gods genade groter, want Hij wil zich over mensen ontfermen, redding bieden uit de nood en overwinning schenken. Zijn genade is groter dan jouw en mijn twijfels! 

Aan de slag!

  • Welke waarom-vragen wil jij aan God stellen en durf je open te staan voor het boemerangeffect?
  • Heb jij een idee welke opdracht God voor jou heeft als antwoord op de nood die je ziet?
  • Bespreek dit met een (geloofs)vriend(in) en bid er samen voor.

Deel deze overdenking

  1. Tessa schreef:

    Wauw, die is raak… Gisteravond was ik boos op God, omdat we op dit moment veel meemaken en ons leven niet echt gezellig is (understatement).. Maar poe, even op m’n plek gezet hier. Dankje voor het schrijven!

  2. Susan schreef:

    Hallo Marijke, er zijn waarom waar je zelf wat aan kan doen, maar er zijn ook waaroms waar je niet weet waarom, een overlijden plotseling van eendierbare, een jong kindje, En waarom is dat mij overkomen, er zijn zoveel waaroms, waar wij geen antwoord op kunnen krijgen. Troost bij God zoeken, en verder gaan.,en bidden voor kracht en troost. Het verhaal van Job God geeft en kan ook weer rijkelijk voorzien.. Lieve Groetjes Susan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap