5 tips om vanuit Bijbels perspectief met jouw droom om te gaan

11

jun

Liza

Dromen. Vandaag de dag worden we ermee overladen om ze na te jagen. Het kan je soms te veel worden. Of misschien ben je er eens mee begonnen om jouw droom realiteit te maken, maar ben je teleurgesteld geraakt in de mensen om je heen. Vandaag lezen we in de Bijbel hoe een mens zoals jij en ik omgaat met zijn dromen. En welke man in de Bijbel staat bekend om zijn dromen? Juist, Jozef.  

In Genesis 37 lezen we vanaf vers 5 (HSV):  

Ook had Jozef een droom, die hij aan zijn broers vertelde; daarom haatten zij hem nog meer. Hij zei tegen hen: Luister toch naar deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren midden op de akker schoven aan het binden; en zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie schoven kwamen om hem heen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. Toen zeiden zijn broers tegen hem: wil je dan soms over ons regeren? Wil je dan soms over ons heersen? Daarom haatten zij hem nog meer, vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden. 

Hij kreeg nog een andere droom, en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei: Zie, ik heb weer een droom gehad; en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer.  Toen hij dit aan zijn vader en broers vertelde, bestrafte zijn vader hem: Wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen?  

Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten.

Jozef snapte op dat moment zelf waarschijnlijk nog weinig van deze boodschap. Er zijn (minstens) vijf lessen uit het leven van Jozef te halen, en ik ben ervan overtuigd dat ze ons, ook vandaag de dag nog, kunnen helpen en bemoedigen: 

1. Jozef deelt zijn dromen 

Jozef durft zijn dromen te delen met zijn familie. Hoewel zijn familie hem niet serieus neemt, en erger: hem begint te haten, staat hem dat niet in de weg om zijn dromen te delen. Hoe is dat bij jou? Vertel jij de mensen om je heen waar je van droomt? Hoe bizar je droom ook kan klinken? Ik daag je uit: deel je droom. Deel de verlangens van je hart. Blijf niet dromen, kom in actie! Begin je droom te delen, zodat hij gaat leven.  

2. Jozef vraagt andere mensen om hulp 

Als Jozef in de gevangenis zit, legt hij dromen uit van de schenker en de bakker. Hij vraagt de schenker het volgende in hoofdstuk 40:14 (HSV): 

“Maar denk aan mij, wanneer het u goed zal gaan; bewijs mij toch goedertierenheid en vertel over mij aan de farao, en maak dat ik uit dit huis kom.” 

Jozef vraagt hulp aan de mensen om hem heen. Als hij dat niet had gedaan, was hij waarschijnlijk nooit uit de gevangenis gekomen. En jij? Misschien zit je voor je gevoel ook gevangen. Misschien staat er nog iets in de weg om jouw droom na te jagen. Vraag de mensen om je heen om hulp. 

3. Jozef keert de situatie om  

Jozef had alle reden om te balen, te mokken, te chagrijnen, you name it. Maar hij deed het niet. Sterker nog: hij keerde de situatie om. Hij noemt zelfs zijn tweede zoon Efraïm, wat ‘dubbel vruchtbaar’ betekent. Hij zegt in hoofdstuk 41:52 (HSV): 

“Want God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking.” 

Jozefs leven was geen pretje, maar hij maakte er het beste van. Misschien zit jij in een soortgelijke situatie. Is je leven op dit moment helemaal niet zo’n pretje. Dan mag je vasthouden aan deze woorden: God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. God zal de situatie omkeren en gebruiken voor een hoger doel. 

4. Jozef deelt uit  

Jozef deelt uit. Hij had zijn broers kunnen haten, net zoals zijn broers Jozef hebben gehaat. En we lezen ook dat zijn broers hier inderdaad voor vrezen. Als Jakob, hun vader, is overleden, gaan zij naar Jozef toe, en ze vallen voor hem neer en zeggen: wij zullen je slaven worden. En dan kiest Jozef ervoor te zeggen in hoofdstuk 50:20 (HSV): 

“Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede bedacht, om te doen als het op deze dag is: een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart.”  

Jozef koos ervoor om te vergeven en om uit te delen van wat hij had. Ik heb zelf ervaren dat je God meer ruimte geeft om te zegenen, als jij zelf ook zegent. Ook al heb je niet veel. Deel uit aan de mensen om je heen.  

5. Jozef geeft God de eer 

Wij kennen de geschiedenis en weten dat Jozefs broers later inderdaad voor Jozef buigen als hij onderkoning is en de graanvoorraad in Egypte beheert. Maar Jozef kwam daar niet zomaar. Hij is door zijn eigen broers verkocht. Hij is op een leugenachtige manier in de gevangenis terecht gekomen. En hij is vergeten. Het verhaal van Jozef klinkt vaak zo fantastisch, maar Jozefs leven was bepaald geen pretje. Maar zelfs in zijn diepe dalen, blijft Jozef trouw aan de HEER, dat kunnen we onder de regels doorlezen in alle hoofdstukken. In hoofdstuk 40, wanneer Jozef hoort dat niemand vreemde dromen kan uitleggen, zegt hij in vers 8: Is de uitleg niet aan God? 

In vers 16 van hoofdstuk 41, als Jozef weer wordt gevraagd om een droom uit te leggen, ditmaal van de Farao, en ook dan zegt hij: Dat is niet aan mij, maar God zal antwoorden. 

Jozef had ook tot de ontdekking kunnen komen dat hij een bijzonder talent had om dromen uit te leggen. Hij had zijn talent kunnen verkopen en er op eigen houtje stinkend rijk mee kunnen worden. Hij had elke maandag een dromen-uitleguurtje kunnen geven bijvoorbeeld. Maar dat deed hij niet. Jozef realiseerde zich maar al te goed dat het God was die door hem heen werkte, en hij gaf God de eer.  

Hoe zit dat bij jou? Geef jij God de eer voor wat je bereikt?  

Samenvattend: Jozef deelt zijn dromen, hij vraagt andere mensen te hulp, hij keert de situatie om, hij deelt uit en geeft God de eer. Soli Deo Gloria. 

Aan de slag! 

  • Lees de 5 tips nog eens terug. Met welke tip zou jij aan de slag kunnen gaan? 
  • Bid het onderstaande gebed vandaag mee met de hele Zij Lacht community! 

Vader in de hemel. 

Dank u wel voor deze woorden. Dank U wel dat u mij gemaakt heeft, met mijn eigen talenten, mijn eigen verlangens en mijn eigen dromen. Soms is het zo verleidelijk om het ook precies daarbij te laten: dromen. Dank U wel dat U ons dan de Bijbel hebt gegeven, zodat we kunnen lezen hoe imperfecte mensen in actie komen. Wilt U mij helpen om een voorbeeld te nemen aan Jozef, die in actie kwam, ondanks zijn moeilijke leven. Wat kan ik daar veel van leren. Help mij om mijn hoop altijd op U te blijven vestigen. Om het van U te verwachten. Om op U te zien als het goed gaat, maar ook op U te blijven zien als ik in een dal ben, of zelfs gevangen zit in bepaalde situaties. En geef dat ik U de hoogste eer zal geven. Want U bent het zo waard. 

In Jezus’ naam. 

 Amen.  

PS. Ken je het hele verhaal van Jozef nog niet? Je kunt het teruglezen in Genesis 37-50. 

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Prachtig Liza, dankjewel! 💖

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap