Hoe moet ik ooit in slaap komen?

28

mrt

Hadassa

Het antwoord van David op een slapeloze nacht

Voor de zoveelste keer draai ik me om. Klaarwakker staar ik naar het plafond. Ik houd me in om niet weer op mijn wekker te kijken. Want ik moet echt slapen. Morgen moet ik weer vroeg op. En er is nog zoveel wat moet gebeuren. Zou het allemaal wel gaan lukken? Hoe moet ik het allemaal aanpakken? Hoe moet ik de goede keuzes maken? Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb regelmatig zo’n slapeloze nacht. Zo’n nacht waarin ik pieker, mijn hoofd maar doordraait en ik geen idee heb hoe ik ooit in slaap moet komen.

David moet ook wel eens slapeloos in zijn bed hebben gelegen. Piekerend over hoe zijn leven er op dat moment voor stond. Ik kan me zo voorstellen dat hij in één van die nachten Psalm 4 schreef: een avondlied. In dat lied zingt David over de moeilijke situatie waar hij zich in bevindt. Het bijzondere aan het lied is, dat David het eindigt door te zeggen dat hij toch rustig kan gaan slapen. Hoe kan dat dan? Hoe kan David ondanks zijn zorgen, zo rustig gaan slapen?

“Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van David.
Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet. Geef mij ruimte als ik belaagd word, wees genadig, hoor mijn gebed.”

(Psalm 4: 1-2, NBV)

David begint het lied door zich te richten op God. Hij vraagt God om zich met zijn situatie te bemoeien, want zelf komt hij er niet uit. Blijkbaar beseft hij zich dat God degene is die hem de ruimte kan geven om eruit te komen. Vervolgens richt hij zich tot zijn vijanden:

“Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande, is de schijn u lief, de leugen uw leidraad? De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is, de HEER luistert als ik tot hem roep. Beef voor hem en zondig niet, bezin u in de nacht en zwijg. Breng de juiste offers, heb vertrouwen in de HEER.”
(Psalm 4: 3-6, NBV)

David beschrijft de situatie waar hij in zit. Er zijn machtige mensen die hem het leven moeilijk maken. Ze maken zijn eer te schande. Wat er precies aan de hand is, weten we niet zeker. Het zou kunnen dat deze mensen probeerden zijn troon af te pakken. In ieder geval maken ze hem het leven moeilijk. In het lied spreekt David zijn vijanden aan: hoe lang blijven jullie hier nog mee doorgaan? Hoe lang blijven jullie zondigen? Daarnaast wijst hij hen op God. Zij kunnen zich maar beter op God richten, want God zal zijn gebed horen. Vervolgens richt David zich weer tot God. Dan zegt hij iets aparts:

“Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ – HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. In u vindt mijn hart meer vreugde dan zij in hun koren en wijn.”
(Psalm 4: 7-8, NBV)

David heeft het ineens over vreugde. De vreugde die God hem geeft. Maar waarom? Waarom spreekt David in deze moeilijke situatie over vreugde? Want zo blij zal hij zich niet gevoeld hebben. Zo vreugdevol zal hij niet opeens zijn geworden.

Toch spreekt David over vreugde. Hij heeft door dat het leven mét God veel beter is, dan het leven zonder Hem. Dat God veel meer waard is, dan winst, plezier en rijkdom. Dat Gods aanwezigheid en trouw groter is dan de angst die hij heeft voor zijn vijanden. En dus kan David vol vreugde zijn, ondanks dat zijn situatie nog niet is veranderd. Het is geen goedkope vreugde. Maar een diep, innerlijk besef, dat hem rustig en blij maakt.

“In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.”
(Psalm 4:9, NBV)

En dan kan David rustig gaan slapen. Hij heeft zijn zorgen bij God neergelegd. Hij heeft de situatie aan Hem bekend gemaakt. En hij heeft zijn vertrouwen naar God uitgesproken. Dat God voor hem zorgt. Dat God hem recht zal doen. Dat maakt dat hij, hoewel de situatie nog niet veranderd is, daar vol vreugde over kan zijn. Niet omdat het nu zo makkelijk is. Maar omdat hij weet dat hij bij God vertrouwd en veilig is.

Aan de slag

Hoe zit het bij jou? Heb jij weleens een slapeloze nacht? Waar maak jij je dan zorgen over?

David reageerde door zijn zorgen bij God neer te leggen en om Gods hulp te vragen. Vervolgens sprak hij zijn vertrouwen naar God uit. Hoe kan deze psalm jou helpen om tot rust te komen? Hoe kun jij je op God richten in je slapeloze nacht?

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Zo mooi! Dankjewel!! :’) ik verlang naar die vreugde! <3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap