Het gebed van Hanna – deel 1

31

mrt

Vivian Straver

Zonder al te veel mooie woorden en een inleiding vooraf, ga ik je een aantal directe vragen stellen om je licht te prikkelen: hoe is jouw gebedsleven met God? Ben je eerlijk in je gebed, en vraag je concreet en onophoudelijk naar dat wat je verlangt, of wat je nodig hebt? Ben je je ervan bewust dat je gebeden verhoord worden? En erken je dat de verhoringen bij God vandaan komen, en ben je Hem daar ook (uitgesproken) dankbaar voor? De vragen die ik nu hier aan jou stel, zijn dezelfde vragen die ik mezelf heb gesteld bij het lezen van het verhaal van Hanna, de moeder van Samuël. Het gebed van Hanna is zó bijzonder, en ik neem je graag mee in de lessen die wij uit haar gebed kunnen halen.

Voordat we dieper in het gebed van Hanna gaan duiken, eerst even een korte situatieschets (1 Samuël 1:1-8). Elkana had twee vrouwen: Hanna en Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna niet. Vrouwen zijn in staat elkaar heel geniepig het leven zuur te maken, en zo pestte Peninna Hanna regelmatig met haar gebrek aan kinderen. Elkana, daarentegen, deed wel zijn best om daarom éxtra goed voor Hanna te zijn. Ieder jaar reisde de hele familie af naar het heiligdom om God te aanbidden – een reis die voor Hanna, gezien de familiesituatie, een hele opgave was. Hier vinden we eigenlijk al een basisles die we mogen toepassen in ons leven: Aanbid God, zelfs als je daar tegenzin voor voelt!

Het gebed van Hanna

Terwijl de hele familie aan tafel zit om te genieten van het offermaal, krijgt Hanna geen hap door haar keel. Ze staat op, loopt naar het heiligdom en gaat bidden. Hanna stort direct haar hart uit bij God, ze is eerlijk naar Hem over haar verdriet en haar pijn. Hier kunnen wij van leren, namelijk dat we eerlijk mogen zijn in ons gebed. God zit niet te wachten op mooie prevelgebeden, zolang we niet eerlijk en oprecht daarin zijn! Niet alleen God wordt daar ‘gelukkiger’ van, ook wijzelf. Na haar intensieve gebed, lezen we in vers 18 dat Hanna’s “gezicht was opgeklaard, en dat zij weer at.” Oprecht bidden werkt!

“Diep bedroefd bad Hanna tot de HEER. In tranen legde ze een gelofte af: ‘HEER van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u: nooit zal zijn haar worden afgeschoren.’ Terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. Ze bad namelijk in stilte: haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. Hij sprak haar aan en vroeg: ‘Gaat dit nog lang zo duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen!’ ‘U vergist u, heer,’ antwoordde Hanna. ‘Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de HEER. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben; ik bid zo lang omdat ik overstelpt ben door droefheid en ellende.’ ‘Ga dan in vrede,’ antwoordde Eli. ‘De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd.’ ‘Ik dank u voor uw vriendelijkheid’, zei Hanna, en ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer.”

Wat verder opvallend is aan het gebed van Hanna, is de inhoud van haar gebed. Ze bidt heel direct naar God wat ze verlangt. Verder lezen we dat ‘Hanna zo lang bad’. Er staat geen specifieke tijdsspanne vermeld, maar waarschijnlijk is ze langer bezig geweest dan dat het ons kost om het vers te lezen waarin haar gebed wordt uitgesproken. Ook Eli merkt dat Hanna erg lang aan het bidden is, en denkt zelfs dat zij dronken is! De les die we hieruit mogen leren is toepasbaar op de manier waarop we ons gebed vormgeven: wees concreet en houd vol! Hanna durft God heel specifiek te vragen wat ze verlangt.
Hoe zit dat bij jou?

Aan de slag!

De lessen die we uit het gebed van Hanna kunnen halen, zijn de volgende:

 1. Aanbid God, zelfs als je daar tegenzin voor voelt.
 2. Wees eerlijk in je gebed – het helpt!
 3. Als je bidt, bid dan concreet en houd vol in je gebed.

Ga nog eens terug naar de vragen die ik je in de inleiding van deze overdenking heb gesteld. Als je voor jezelf eerlijk antwoord geeft op deze vragen, welke van deze lessen gaat jou dan helpen in jouw gebedsleven?

Dit was deel 1 van de 2 overdenkingen over het gebed van Hanna. Morgen lezen we over de verhoring van haar gebed, en hoe Hanna daar mee om gaat.

Deel deze overdenking

 1. Joan schreef:

  Dankjewel. Hannah is my fav.

 2. Henriette schreef:

  Gisteravond was ik bij een worshipavond en daar zei ik tegen God dat ik wel open stond voor bevestiging/bemoediging waar ik mee bezig ben. Een half uurtje later kwamen er twee mensen van de ministry op mij af. Ik kende ze niet, maar zij mochten woorden van God spreken die alleen op mijn verhaal en situatie van toepassing waren. En ze mochten me bemoedigen en een profetie uitspreken. Ook nu nog wil God zo concreet antwoord geven op je vraag! Het is zo gaaf om die liefdevolle God, die ons echt kent en ziet, te mogen dienen!

 3. Eline schreef:

  Heel erg bijzonder en leerzaam! Het sluit ook mooi aan bij de Eva vrouwenretraite podcasts over Hanna, door Ron van der Spoel:
  https://eva.eo.nl/artikel/2018/06/podcasts-stilteweek-in-gebed-met-hanna-op-een-rij/

 4. Kim schreef:

  Prachtig :’) Dankjewel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap