Hoe leven we in de tussentijd? – deel 2

10

jun

Arjannàh Azodi Deylami

In ons leven verlangen we. We verlangen naar iets dat we willen, maar er niet is. Of we verlangen naar iets wat er wel is, maar wat we niet willen. De vraag voor eenieder van ons is: wat doen we met deze verlangens?

Goddelijke tevredenheid

Galaten 5 spreekt over hoe we tot vrijheid zijn geroepen, wandelend door de Geest. Maar hoe kunnen we content zijn in een leven waarin zoveel om en in ons nog niet Gods Koninkrijk en goedheid reflecteert? Veel blijft gebroken in deze wereld en in ons leven. Vervreemding en eenzaamheid doen zeer, en het is goed dat wij verlangen naar meer. In Romeinen 8 schrijft Paulus over leven in de Geest.

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. (…) U daarentegen wordt beheerst door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die de Geest van Christus niet heeft, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, is uw lichaam weliswaar door de zonde ten dode opgeschreven, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God rechtvaardig bent verklaard.
– Romeinen 8:1-2, 9-10 (NBV21)

Er is geen oordeel voor ons, die in Christus Jezus zijn (vers 1)
We zijn vrijgemaakt van de wet van de zonde en dood (vers 2)
Het denken gericht op de Heilige Geest is leven en vrede (vers 6)
We zijn kinderen van God (vers 14)
Die zijn geadopteerd door God (vers 15)
We zijn zelfs mede-erfgenamen met Jezus Christus (vers 17)

Wachten en verlangen

Midden in deze belofte zegt Paulus ook in Romeinen 8:18-25: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van nu niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden’ (vers 18), en ‘Wij, die als een voorproef van het nieuwe leven de Heilige Geest hebben ontvangen, verlangen naar de dag dat wij worden verlost van ziekte en dood.’ (vers 23)

We wachten en verlangen naar datgene dat God ons beloofd heeft. Ondertussen hebben we al een voorproefje gekregen. In andere woorden, we mogen de eerste resultaten van onze eenheid met Jezus proeven, maar er wacht nog een veel grotere heerlijkheid voor ons. Daarin ligt onze hoop.
Hoop is per definitie iets wat nog niet tot realisatie is gekomen. We ervaren in onze realiteit nog niet alles wat God voor ons heeft voorbereid.

Kernwoorden voor de tussentijd

Het Woord gebruikt twee kernwoorden wanneer er instructies worden gegeven voor het leven in deze tussentijd. De tijd waarin we al hebben voorgeproefd wat God, door Jezus, voor ons heeft volbracht. Terwijl we nog wachten op de laatste vervulling van alles wat Hij beloofd heeft. Deze woorden zijn: wachten en verdragen.

Wachten op God

Vanuit het Woord lezen we dat God wachten vaak gebruikt om Zijn doelen te bereiken. Hij geeft ons veel voorbeelden van gelovigen die Hij vraagt om te wachten. Hun wachttijd op God was een integraal deel van hun wandel met God. De resultaten van het wachten op God is fundamenteel belangrijk geweest, zowel in hun persoonlijke leven als voor Gods volledige verlossingsplan. Wij denken vaak dat seizoenen van wachten nutteloos zijn, maar God werkt vaak op de achtergrond en het Woord leert:

Goed is de HEER voor wie Hem zoekt en zich op Hem verlaat.
– Klaagliederen 3:25 (NBV21)

Blijf kalm en wacht op de HEER.
– Psalm 37:7 (NBV21)

Er zijn zegeningen voor degenen die wachten op de Here. God is in control in jouw leven. Niet alleen weet God wat Hij doet, maar Zijn plan voor jou reflecteert zowel Zijn alles overstijgende wijsheid als Zijn onvoorwaardelijke liefde voor jou.

Verdragen

In Hebreeën 11 staat een lange lijst van gelovigen die als vreemdelingen leefden op deze aarde. Zij hielden vast aan Gods belofte, terwijl ze hoopvol bleven (ver)wachten tot de dag van hun sterven. We mogen onze ogen gericht houden op Jezus, wanneer wij deze wedloop lopen. Al onze voorgangers leefden hun leven met onvervulde verlangens. Zij laten zien dat deze wereld niet ons thuis is, op een manier waardoor we niet wanhopig hoeven te worden.

De hoop is ons gegeven door de Heilige Geest, die ons ondersteunt om te verdragen. Blijf stapjes zetten zonder op te geven. Blijf sterk staan, terwijl je door de stormen van het leven gaat, wetende dat God Zich aan Zijn beloften houdt. Hij heeft je niet als wees achtergelaten om door deze tussentijd heen te gaan. Hij heeft je de Heilige Geest gegeven, als borg die garandeert dat Hij Zijn beloftes nakomt.

Er is veel goed nieuws voor ons, als dochters van God. We hebben een voorproef van het goede nieuws en we hebben alle benodigdheden ontvangen om te blijven lopen, met uithoudingsvermogen, tot die ene dag dat Hij alles weer goed zal maken.

Aan de slag!

Draag vandaag het vers van Klaagliederen 3:25 in je hart en herhaal deze.

Deel deze overdenking

 1. Renée schreef:

  Prachtig Arjannàh, sluit zó mooi aan bij de toespraak die ik gisteren in de kerk heb gehoord over Romeinen 8 vanaf vers 18!
  We ondervinden lijden maar het weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons te wachten staat en in de tussentijd is de Heer erbij🙏🏻🙌🏻!
  Wat een goedheid en liefde!

 2. Margriet schreef:

  Prachtig.Dat is oefenen in de Gods vrucht door vallen en opstaan komen tot Gods doel.
  Galaten 5:22 Hoe liefdevolle en geduldig is de Here

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap