Hoe kun je God echt kennen?

16

jul

Charlotte Molenaar

Wie is God eigenlijk ten diepste? En hoe weet ik zeker dat mijn beeld van God klopt? Dit soort vragen heeft iedere gelovige een keer in zijn of haar leven. Hoe heb jij God leren kennen en hoe kun je meer leren van Wie Hij is? In deze overdenking gaan we op zoek naar hoe God Zich laat kennen.

Nederlandse Geloofsbelijdenis

Wij zijn niet de eersten die over deze vraag nadenken. In de afgelopen eeuwen hebben al veel theologen zich over deze vraag gebogen. Een mooi antwoord op deze vraag vinden we in de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De Nederlandse geloofsbelijdenis is een geschrift dat in 1561 geschreven werd door Guido de Brès om aan de Roomse keizer Filips II uit te leggen wat protestanten geloofden. In het rijk van Filips II, waar Nederland onderdeel van was, werd iedereen geacht Rooms Katholiek te zijn. Guido de Brès legde in zijn geschrift uit wat protestanten geloofden vanuit de Bijbel en dat zij niet een stelletje opstandelingen waren die tegen de keizer in opstand wilden komen. Daarom gaf hij een overzicht van het protestantse geloof.

In artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis geeft Guido antwoord op de vraag hoe wij God kennen. Dat antwoord luidt in het kort:

 1. Door de natuur.
 2. Door de Bijbel.

De Bijbel

Ik wil beginnen bij de tweede: de Bijbel. Dit doe ik omdat mijns inziens argumenten waarom er een hogere macht zou zijn niet leiden tot de God van de Bijbel. ‘Een hogere macht’ kan heel divers en vaag ingevuld worden, terwijl de God van de Bijbel zich juist op een heel duidelijke manier bekend heeft gemaakt.

Hebreeën 1:1 vertelt ons hoe:
Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.

Oude Testament

God heeft vroeger dus tot ‘de vaderen’ gesproken. Wie zijn dat nu precies? Dit gaat over het volk Israël. Allereerst Abraham, die door God geroepen werd om naar Kanaän te gaan. Hij kreeg de belofte dat Hij een groot volk zou worden en dat in hem de hele wereld gezegend zou worden. ‘De vaderen’ gaat ook over Abrahams nageslacht. Het volk Israël dat uit Egypte gered werd, door God naar het beloofde land geleid werd en het ook in bezit nam. Het volk werd daar geleid door profeten. Samuel bijvoorbeeld. En later Elia en Elisa, Jesaja en Ezechiël. God sprak door hen tot Israël. God maakte Zich kenbaar via de profeten. En wij kunnen dat duizenden jaren later teruglezen. Al deze woorden zijn gebundeld in de Bijbel. Zo kunnen we lezen hoe God is, Wie Hij is. Door de verhalen uit het Oude Testament te lezen, ontdek je hoe God omgaat met mensen. 

Nieuwe Testament

Maar Gods spreken door de profeten is niet de enige manier waarop Hij Zich laat kennen. Door de Zoon, Jezus Christus, heeft God volledig getoond Wie en hoe Hij is. 
Jezus zegt tegen Filipus in Johannes 14:9:
Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.

Wil je echt weten hoe God is, dan moet je naar Jezus kijken. Jezus is de Messias waarvan de profeten zeiden dat hij zou komen. Jezus laat ons de Vader zien. Gods openbaring, wat Hij van Zichzelf laat zien is een man aan een kruis. God aan een kruis om ons nieuw leven te geven. God is ons goedgezind. Hij heeft ons geluk op het oog. Dat is hoe Hij naar ons toekomt, in liefde.

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
– Romeinen 5:8 (HSV)

God toont Zijn liefde. God is niet boos op ons en wij moeten Hem niet proberen te pleasen. Nee, God is met ons bewogen en werd mens om ons nieuw leven te geven. Dat is hoe God is. En die geschiedenis, hoe Hij dat gedaan heeft, lezen we in de Bijbel. 

Natuur

Nu heeft de Nederlandse Geloofsbelijdenis het niet alleen over de Bijbel, maar ook over de natuur. Hoe zit dat nu precies? In Romeinen 1:20 zegt Paulus: Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. God is de Schepper van deze wereld. Door Hem bestaat alles en daarom zien wij Hem terug in deze wereld. Iedereen kan weten dat God er is. Niemand is dus te verontschuldigen. We kunnen alleen niet uit de natuur, de wereld zoals die is, weten wat God voor ons gedaan heeft. We zien zijn kracht en goddelijkheid terug als we ons verwonderen over de mooie schepping, maar om te weten wie Jezus is en hoeveel God om ons geeft, moeten we de Bijbel openen.  

De Heilige Geest

De Bijbel is de plek waar God tot ons spreekt. De Heilige Geest die vroeger via de profeten sprak, wil nog steeds door die oude woorden heen tot ons spreken. God maakt zich kenbaar. Hij spreekt. Hij wil dat mensen Hem kennen. Denk daar eens over na. Waarom zou God dat nu willen? Waarom wil Hij dat we Hem kennen? Omdat Hij een relatie met ons wil.  Hij heeft ons gemaakt en wil ons echt leven geven. Dat leven vinden we bij Hem. Hij heeft Zijn Zoon gegeven om ons dat nieuwe leven te geven! Een leven waarin je God kent, is pas een écht leven.  

Aan de slag!

Naar: De Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Deel deze overdenking

 1. Anoniem schreef:

  Merken jullie iets van Hem?

 2. Wiedy schreef:

  Voor anoniem,
  Jazeker merk ik Zijn nabijheid. In moeilijke situaties voel ik me rustig. Hij geeft kracht om het te dragen. Soms hoor je een bemoedigend lied, of lees je een bevestigende tekst uit de Bijbel. Toen we geen geld hadden, hadden we van alles voldoende, tot zelfs envelopes met geld in de brievenbus. Ik hoop en bid voor jou dat je Zijn aanwezigheid zult voelen. Hij wil er ook voor jou zijn. En als je het niet voelt: vertrouw gewoon op Hem. Op een dag zul je het merken. 🙏😘

 3. Berlinda schreef:

  Wat een mooi getuigenis 🙏🏼

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap