Hoe klaar (én) wakker ben jij deze kerst?

19

dec

Marijke Gootjes-Verhoeve

While you were sleeping’ is behalve een kerstfilm, ook een lied van Casting Crowns. De tekst van het lied gaat over Bethlehem. Niemand daar had plaats voor de geboorte van Jezus, maar terwijl iedereen lag te slapen verliet de Koning zijn troon en daalde neer in de wereld van de mensen.

Vervolgens verplaatst het lied zich naar Jeruzalem, de stad die ook geen plaats had voor Jezus. Hij werd niet herkend als Messias en buiten de stad gekruisigd. Het gebeurde voor de ogen van velen, maar voor de meesten was het alsof ze er slapend bijstonden.  

Tot slot maakt het lied een switch naar de huidige tijd. Het gaat over de bewoners van de VS, maar net zo goed over ons. Hoe klaar (én) wakker zijn wij als het gaat om de wederkomst van Jezus? Hebben wij nog plaats voor de Zoon van God?

Laten we, net als in het lied, eerst stil staan bij Bethlehem, dan bij Jeruzalem om vervolgens bij onszelf uit te komen. Want waar waren de mensen in die tijd mee bezig waardoor ze geen ruimte hadden voor Jezus? Hoe kwam het dat ze slapende waren, terwijl er zulke grootse dingen onder hun ogen plaatsvonden? Misschien kan dat ons helpen om niet alleen klaar (én) wakker te zijn met kerst, maar ook in het nieuwe jaar!

Slapend Bethlehem

In Micha 5:1 staat al voorspeld dat uit Bethlehem iemand voort zou komen die over Israël zou gaan heersen. Echter leek bijna niemand daarmee bezig te zijn. Terwijl de komst van de Messias zó dichtbij was, had iedereen het druk. Het gonsde van de bedrijvigheid in het kleine plaatsje doordat keizer Augustus een decreet had afgekondigd dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven in de plaats waar ze vandaan kwamen. Alle nachtverblijven waren daardoor bezet (Lucas 2:1-7). De Joden keken enorm uit naar de komst van Jezus en de bevrijding van Jeruzalem, maar waren ondanks dat verlangen vooral druk met dagelijkse bezigheden. Daarbij hadden ze andere verwachtingen; de Messias associeerden ze niet met een kwetsbare baby, geboren als zoon van een timmerman.  

Toch waren er een paar mensen die wél op Jezus’ komst gerekend hadden. Zij waren klaar (én) wakker voor de geboorte van de Messias: Simeon en Hanna, twee bejaarde mensen, waarvan staat dat ze vervuld waren met de heilige Geest. Je kunt het lezen in Lucas 2:25-38.

Slapend Jeruzalem

En dan maken we een sprong in de tijd, 33 jaar vooruit. De Joden, die dus al jaren uitkeken naar de komst van de Messias, herkenden Hem niet. Hij was niet welkom, er was voor Hem nog steeds geen plaats. De Joodse leiders vonden hun eigen overtuigingen en tradities belangrijker dan de leefregel van Jezus om God boven alles lief te hebben en je naasten als jezelf. Ze waren druk met religie waardoor ze meenden klaar (én) wakker te zijn, maar zichzelf en anderen in slaap susten. Hij werd buiten de stad gekruisigd terwijl iedereen leek te slapen.

Hoe klaar (én) wakker zijn wij?

En dan komen we bij onszelf uit: hoe klaar (én) wakker zijn wij? De meeste Joden hadden immers zijn komst gemist en bleken dus niet klaar (én) wakker. Als we kijken naar Bethlehem en Jeruzalem zien we dat het met twee dingen te maken heeft die we in twee vragen kunnen weergeven:
– Waar zijn we druk mee?
– Wat zijn onze verwachtingen?

In hoeverre zijn wij bezig met de wederkomst van Jezus?  We kunnen enorm druk zijn met dagelijkse bezigheden, maar ook met geloof/religie. Druk in de kerk of druk met allerlei opvattingen over de wederkomst van Jezus, met het afzoeken van internet naar theorieën over de eindtijd. We kunnen vergeten dat het draait om Jezus. Hebben wij plaats voor Hem en zijn wij persoonlijk klaar (én) wakker voor zijn komst?

Tevens kunnen onze verwachtingen, over de wederkomst en de tijd die daar aan vooraf gaat, ons in de weg zitten. Laten we voorzichtig zijn met speculaties en onze opvattingen toetsen aan het Woord. De Bijbel geeft ons echter nog niet alles prijs en reikt ons vooral aan om klaar- (én) wakker te zijn!

Klaar- (én) wakker door de Geest!

Simeon en Hanna waren vervuld van de heilige Geest, waardoor ze klaar- (én) wakker waren voor de komst van Jezus. Dat doet mij denken aan de gelijkenis van Jezus over de vijf wijze en vijf dwaze meisjes (Mattheüs 25:1-13). De verstandige meiden hadden extra olie bij zich terwijl ze wachtten op de komst van de bruidegom. Als het gaat om klaar (én) wakker zijn, dan schoten alle meiden tekort op waakzaamheid; ze vielen immers allemaal in slaap. Maar deze vijf waren wél klaar, omdat ze extra olie hadden (wat symbool staat voor de heilige Geest).

En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft.
– Mattheüs 25:10b (HSV)

Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.
– Mattheüs 25:13 (HSV)

Wie weet komt er dit jaar een kerstfilm voorbij waarbij je misschien in slaap sukkelt. Maar zorg dat je klaar (én) wakker bent als het gaat om de wederkomst van Jezus! Heb jij plaats voor Hem in jouw leven en komen je verwachtingen overeen met Gods Woord? Ik hoop dat je vol bent van de heilige Geest en uitziet naar Hem zoals Simeon en Hanna. Dat je niet te druk bent terwijl er grootse dingen staan te gebeuren. Wees klaar (én) wakker!

Aan de slag!

  • Luister naar het kerstlied van Casting Crowns: ‘While you were sleeping’
  • Bid God om zijn Geest en een houding om klaar(én) wakker te zijn.
  • Kies één van de bijbelgedeelten om te lezen: geboorte van Jezus, Simeon en Hanna, of de gelijkenis van de tien meisjes. Wat kun jij leren van de perso(o)n(en) uit het verhaal als het gaat om waakzaamheid en verwachting?

Deel deze overdenking

  1. Henk Morren schreef:

    Duidelijk en weet het allemaal toen ik begon te lezen dacht ik ook gelijk aan de 5 wijze en 5 dwaze meisjes en zie enorm uit naar het licht in deze donkere dagen elke zondag zie ik er naar uit om naar Gods Woord te luisteren en verlang ik naar Zn Heilige Geest die mij vult maar ik moet met schaamte zeggen dat ik ook heel druk ben in de week .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap