Hoe kun jij Psalm 77 toepassen in je eigen leven?

21

apr

Gastblogger

Herken jij dat gevoel dat niks mee lijkt te zitten? Dat je door de bomen het bos niet meer ziet? Je vraagt je af of God jou wel ziet. Je hebt bepaalde verlangens waar je voor bidt, maar het lijkt niet verhoord te worden. Is God er wel? Dit zijn soms vragen die ik mij afvraag. Je bidt voor een bepaald verlangen wat je hebt, maar het lijkt alsof je gebed niet verhoord wordt. Dit kan erg frustrerend zijn, omdat je vindt dat je veel moeite doet om God te zoeken, maar het contact lijkt niet wederzijds. In Psalm 77 vraagt Asaf God om hulp. God lijkt zo ver weg voor Asaf, maar als we verder in de psalm lezen, zien we dat God Asaf niet vergeten is. Hoe vertrouwde Asaf in die tijd op God en hoe kunnen wij daarvan leren om op God te vertrouwen?  

Asaf vraagt God om hulp   

Asaf was een leviet die aan het hof van koning David stond. In de eerste verzen van Psalm 77 lezen we als volgt:  

Mijn stem klinkt tot God en ik roep, mijn stem klinkt tot God en Hij zal mij aanhoren. Op de dag van mijn benauwdheid zocht ik de Heere, mijn hand was s ’nachts uitgestrekt en verslapte niet, mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, dan kermde ik; peinsde ik, dan bezweek mijn geest. U hield mijn ogen wakend, ik was verontrust en sprak niet. ik overdacht de dagen vanouds, de jaren van vroegere eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel, ’s nachts peinsde ik in mijn hart, en mijn geest onderzocht. Zou de Heere dan in alle eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgezind zijn? Houdt zijn goedertierenheid voor altijd op? Komt aan zijn toezegging een einde, van generatie op generatie? Heeft God vergeten genadig te zijn? Of heeft Hij zijn barmhartigheid door toorn afgesloten? Toen zei ik: Dit krenkt mij, maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert.  
– Psalm 77: 2-11 (HSV)

Asaf is het vertrouwen kwijt in God. Hij roept tot hulp, maar hij hoort niets terug. Asaf begint zich af te vragen waarom hij denkt dat God niet meer bij hem is. Houdt God niet meer van hem? Heeft hij zoveel zonde gedaan dat hij niet vergeven kan worden? Hoe kan de band die Asaf met God had weer beter worden? Asaf denkt terug aan wat God voor hem gedaan heeft en komt dan tot een conclusie. We lezen verder in de psalm: 

Asaf blijft vertrouwen in God 

Ik zal de daden van de Heere gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen. Van oudsher. Ik zal al Uw werken overdenken en over Uw daden spreken. O God, Uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God? U bent de God die wonderen doet, u hebt Uw macht bekendgemaakt onder de volken. U hebt Uw volk door Uw sterke arm verlost, de nakomelingen van Jakob en Jozef. De wateren zagen U, o God, de wateren zagen U, zij beefden, ook de diepe wateren sidderden. De wolken goten water uit, de hemel gaf geluid, ook vlogen Uw pijlen overal heen. Het geluid van Uw donder klonk in het rond, de bliksemflitsen verlichtten de wereld, de aarde sidderde en beefde. Uw weg was door de zee, Uw pad door grote wateren, en uw voetstappen werden niet bekend, U leidde Uw volk als een kudde door uw hand van Mozes en Aaron. 
– Psalm 77: 12- 21 (HSV)

Door het terugdenken aan wat God voor Asaf heeft gedaan, beseft Asaf dat God hem niet heeft verlaten. Hij blijft vertrouwen op God. Asaf blijft vasthouden aan wat God voor hem later in petto heeft, namelijk het eeuwige leven. Het is niet erg als jij het uitschreeuwt naar God, dit mag namelijk en dit zal God jou niet kwalijk nemen. Hij wilt dat jij naar hem toe komt. God wilt graag dat jij met je vragen en waarom’s naar hem toe komt. Op die manier blijf je bij God en dat is graag wat Hij wil. Loop niet weg van je problemen. Dit heeft namelijk geen zin, omdat je hier alleen jezelf mee hebt. Pak je problemen aan samen met God. Blijf in Hem vertrouwen, luister mooie liederen, lees de Bijbel, bid tot God, zoek een manier om het contact te blijven zoeken met God.  

Waarom zijn er tegenslagen?  

God laat tegenslagen toe in jouw leven. Dit is niet om jou te pesten, maar God wil zeker weten dat, ondanks je tegenslagen en hoe zwaar je leven ook is, je blijft vertrouwen op God. Dat jij je blijft vasthouden aan God. God laat jou niet alleen, lees maar in de Bijbel, daar staat wat God gedaan heeft voor zijn volk Israël en er staat wat God voor jou in petto heeft. Blijf vertrouwen op God, Houd vol, wat je tegenslagen ook zijn. God gaat met je mee.  

Aan de slag!  

  • Luister het lied: Opwekking 717 – Stil mijn ziel, wees stil.  
  • Zoek een manier om contact te blijven zoeken met God. Dit kan zijn door muziek te maken / luisteren, de Bijbel te lezen of door preken terug te luisteren.  

Schrijfster
Deze overdenking is geschreven door Marleen Wieringa. Zij is één van de nieuwe teamleden van Zij Lacht. Binnenkort meer van haar mooie schrijfsels!

Deel deze overdenking

  1. Bianca schreef:

    Niets kan je scheiden van God’s liefde. Zelfs niet je boosheid, frustraties en vragen. God wil juist dat je het aan Hem geeft, zodat Hij je vrij kan maken.

    Mooi geschreven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap