Hoe kan Gods vreugde jouw kracht zijn?

11

sep

Marijke Gootjes-Verhoeve

Vreugde en blijdschap ervaren wil iedereen graag. In Nehemia staat dat Gods vreugde onze kracht is. Maar hoe werkt Gods vreugde als je tegenslag ervaart, als je even helemaal geen vreugde voelt of als je door een periode van rouw of verlies gaat? Laten we kijken wat Gods Woord hierover zegt.

Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.
– Nehemia 8:10b (HSV)

Een deel van het volk is onder de leiding van Nehemia teruggekeerd uit ballingschap om Jeruzalem te herbouwen. Als dat klaar is komen ze op Nieuwjaarsdag samen en wordt het wetboek voorgelezen en uitgelegd. De Israëlieten hebben veel verdriet over alles wat misgegaan is en de steken die ze hebben laten vallen, maar ze worden opgeroepen om juist feest te vieren: God is een God van herstel, van een nieuw begin. Daarin mogen ze zich verheugen en Gods vreugde geeft kracht. Vreugde in God geeft beschutting, is een toevlucht, staat in de grondtekst.

De vreugde van een nieuwe start

De Israëlieten waren alles kwijtgeraakt en als krijgsgevangenen meegenomen. Dat was hun eigen schuld omdat ze God ongehoorzaam waren geweest. Desondanks gaf God hen een nieuw begin. Als de Israëlieten God al mochten ervaren als een God van herstel, van een nieuwe start, hoeveel te meer geldt dat niet voor ons? Jezus is voor onze zonde aan het kruis gestorven, waardoor wij zijn vrijgekocht en met een schone lei mogen beginnen, telkens weer. Berouw hebben over ongehoorzaamheid aan God is belangrijk, maar je hoeft niet verdrietig te blijven. Niet blijven kijken naar wat er mis is gegaan, maar je verheugen over Gods genade. Gods vreugde geeft jou kracht en biedt jou beschutting.

Paulus begreep dat als geen ander: hij had zich nogal misdragen tegenover God en Zijn volgelingen! Maar hij bleef daar niet in hangen en ging zelfs nog een stap verder. Hij wist immers dat sommige verdrietige situaties niet te veranderen zijn en dat we allemaal met tegenslagen te maken krijgen. Paulus koos er telkens voor om zich in alle omstandigheden te verheugen in de Heer en geeft dat advies door:  

Verblijd u in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees is geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
– Filippenzen 4:4-7 (HSV)

Vreugde in alle omstandigheden

Paulus schrijft deze woorden als hij zelf gevangen zit en niet zeker weet of hij het zal overleven. De vreugde waarover hij spreekt, gaat niet over omstandigheden, maar over God. Paulus zoekt zijn toevlucht in Gods vreugde. Gods vreugde geeft hem kracht. Kracht om vol te houden, om niet ontmoedigd te raken, zelfs niet als je tegenslagen ervaart, als er verdrietige situaties in je leven gebeuren. Juist door je blik te richten op God – wie Hij is, wat Hij doet en gedaan heeft – kun je toch vreugde ervaren en die vreugde helpt jou in de moeilijke tijd. Gods vreugde geeft je kracht!

Als we het tekstgedeelte lezen in Filippenzen ontdekken we het geheim van vreugdevol zijn:
– Je ontvangt vrede, zelfs in moeilijke omstandigheden, wanneer je het niet zou verwachten;
– Die vrede bewaakt jouw hart en gedachten in Christus.

Gods vreugde is jouw kracht!

Het is nodig dat jij jouw gedachten beschermt, juist in moeilijke omstandigheden. ‘Zoek je kracht in de Heere, in de sterkte van Zijn macht’ staat in Efeze 6. Hoe vind je die kracht? Door de vreugde die God je geeft. Door je te realiseren dat Hij een God is van herstel, van een nieuw begin.

Ik weet niet in welke situatie jij je op dit moment in bevindt. Misschien heb je veel redenen om verheugd te zijn. Dan kan je erover nadenken of jouw vreugde ligt in de omstandigheden of in de Heer. Het kan ook zijn dat je je terneergeslagen of verdrietig voelt, om wat voor reden dan ook. Dan bid ik voor jou dat dit gedeelte je mag helpen om je vandaag te verheugen in God. Dat je zult ervaren dat Gods vreugde jouw kracht geeft. Dat je beschutting vindt bij God en dat je Zijn vrede ontvangt.

Aan de slag!

Zelf word ik altijd blij van de muziek en teksten van Rend Collective. Bijvoorbeeld Joy of Joy of the Lord.

Naar: Laat er licht zijn, Marijke Gootjes.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap